Desať návrhov, ktoré ti pomôžu lepšie vychádzať s ľuďmi


     Pokiaľ neplánujete žiť na opustenom ostrove alebo pod sľubom mlčanlivosti, budete sa musieť naučiť vychádzať s ľuďmi. Tu je desať rád, ktoré vám pomôžu:
     1. Stráž si svoj jazyk - vždy povedz radšej menej ako by si chcel/a!
     2. Sľuby dávaj veľmi opatrne - keď niečo sľúbiš, dodrž to!
     3. Nikdy nepremeškaj príležitosť povedať milé slovo!
    4. Zaujímaj sa o ľudí nefalšova ným spôsobom. Ukáž to tým, že budeš počúvať a mať pre človeka pochopenie. Ak to budeš robiť, nikdy neostaneš bez priateľov!
    5. Buď radostný/á, neostaň vo svojich „bolestiach a trápeniach“. Na najbližšom cintoríne je určite veľa ľudí, ktorí by si to s tebou vymenili.
     6. Buď otvorený/á, diskutuj, ale nehádaj sa. Nauč sa vyjadriť svoj nesúhlas bez toho, aby si bol/a nepríjemný/á. V prípade pochybností sa rozhodni v prospech tých druhých.
     7. Znechuť si ohováranie - je deštruktívne!
     8. Buď citlivý/á k pocitom druhých. Ak budeš citlivý/á, ľudia ťa
budú považovať za múdreho/múdru.
     9. Nevšímaj si, ak bude mať niekto o tebe hlúpe poznámky. Ži tak, aby im nikto neveril.
   10. Nesnaž sa získať si vďaku. Iba sa snaž dávať zo seba to najlepšie a byť trpezlivý/á. Boh si vedie záznamy.
            
     Nájdi si dnes čas, prečítaj si tieto body znova a popros Boha, aby ich v tvojom živote uskutočnil.

     Zosnutie našej presvätej vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy panny 
                                                                                                                            
(15. august)
     Pamiatku smrti Bohorodičky nazývame zosnutím, pretože jej telo nepodľahlo po smrti rozkladu, ale bolo vzaté do neba. O jej smrti nie sú zaznačené žiadne údaje.
Liturgická úcta Presvätej Bohorodičky sa začína od snemu v Efeze v roku 431, ktorý ju vyhlásil za Bohorodičku. Ale už v 4.storočí sa cirkevní spisovatelia začínajú zmieňovať o posledných chvíľach života Presvätej Bohorodičky.
     Koncom 7.storočia obracajú cirkevní spisovatelia svoju pozornosť nielen na zosnutie, ale aj na jej vstup do neba s telom i dušou. U Jána z Damasku jasne dominuje viera v nanebovzatie s telom aj s dušou, čo potvrdzuje v jednej zo svojich homílii: „Patrilo sa, aby tá, ktorá zachovala panenstvo pri narodení Ježiša Krista, zachovala si telo neporušené v smrti...prebývala v nebeských priestoroch...hľadela na Syna, ako sedí s Otcom“.
     Zosnutie Bohorodičky patrí k najstarším mariánskym sviatkom. V počiatočnom období sa zdôrazňovala hodnosť Božieho materstva Bohorodičky. V 6.storočí dostáva dnešný názov Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. V prvých storočiach nie všetky miestne cirkvi Východu slávili tento sviatok súčasne. Sú svedectvá o slávení 6. januára, 9. augusta. Postupom času sa ustálil sviatok na deň 15. august.
     V Západnej cirkvi, ktorá tento sviatok začala sláviť neskôr - v 7.storočí - sa čoraz viac ozývali hlasy vyhlásiť všeobecnú vieru Cirkvi v nanebovzatie Panny Márie za záväzný vieroučný článok, dogmu. Po vyžiadaní mienok všetkých biskupov katolíckej Cirkvi, rímsky biskup Pius XII. svojou apoštolskou konštitúciou Milosrdný Boh zo dňa 1.11. 1950 slávnostne vyhlásil: „...je Bohom zjavená pravda, že Panna Mária po ukončení pozemskej púte, bola vzatá s telom aj s dušou do nebeskej slávy“.
     V byzantskom obrade je so sviatkom Zosnutia Presvätej Bohorodičky spojená spomienka na uloženie jej rúcha (2.júl) a uloženie pásu (31. august).
                                       
o. Peter Iľko
č. 17 / 2008
11.8.-31.8.2008
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!