Nedeľa bez výhovoriek !

     V nedeľu sa objavil na bráne chrámu tento oznam:
Prosíme všetkých, aby na budúcu nedeľu prišli do chrámu. Zorganizovali sme „špeciálnu nedeľu bez výhovoriek“.
     V sakristii sme rozložili postele pre všetkých, ktorí vravievajú: „Nedeľa je jediný deň v týždni, keď si môžem pospať.“
Pre tých, ktorým sa zdalo, že lavice sú príliš nepohodlné, sme zariadili špeciálnu časť s mäkkými kreslami. Tým, ktorí majú oči príliš unavené z večerného pozerania televízie, ponúkame očné kvapky.
     Všetkým, ktorí hovorievajú: „V chráme by mi mohol spadnúť na hlavu strop,“ darujeme vystužené oceľové prilby. Mäkké prikrývky poskytneme tým, ktorí vravievajú, že v chráme býva priveľmi chladno, a ventilátory zasa tým, ktorým je v chrámoch priveľmi teplo.
     Pre tých, ktorí si chcú rozdeľovať ľudí na takých, čo „chodievajú do chrámu pravidelne, ale sú horší od ostatných“ sme pripravili kartičky, na ktoré si môžu zapisovať počty.
     Ženám, ktoré nemôžu súčasne prísť do chrámu i variť obed, zavoláme na pomoc príbuzných a priateľov.
     Všetkým, ktorí sa obávajú, že budú musieť prispieť „do zvončeka“, rozdáme odznaky s nápisom: „Už som dal“.
     V bočnej lodi sme vysadili stromy a kvety pre tých, ktorí hľadajú Boha len v prírode.
     O ľudí, ktorí ochorejú vždy práve v nedeľu, sa už starajú lekári a zdravotné sestry. Tým, ktorí nepočujú kázeň, sme zaobstarali načúvacie strojčeky, a pre tých, ktorí počujú pridobre, štuple do uší.
     Chrám sme súčasne vyzdobili vianočnými hviezdičkami i veľkonočnými ľaliami pre tých, ktorí majú tieto sviatky stále.

     Rok sv. Pavla a plnomocné odpustky

     Svätý Otec Benedikt XVI. vyhlásil 28. júna 2007 v Ríme jubilejný Rok svätého Pavla, apoštola národov, z príležitosti 2000 rokov od jeho narodenia. Rok svätého Pavla potrvá od 29. júna 2008 do 29. júna 2009.

     Odpustky v Prešovskej archieparchii
     V súlade s dekrétom Urbis et Orbis Apoštolskej penitenciárie prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ, určil dni a chrámy, v ktorých je možné v našej archieparchii získať plnomocné odpustky počas Roka svätého Pavla
     a) na slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla 29. júna. 2008 a 29. júna 2009 
     - v ktoromkoľvek chráme Prešovskej archieparchie;
     b) v ktorýkoľvek deň počas celého Roka svätého Pavla:
     - v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove,
     - v bazilike minor Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine,
     - a tiež vo všetkých chrámoch zasvätených sv. apoštolom Petrovi a Pavlovi v Prešovskej archieparchii;
      c) v deň konania archieparchiálnych odpustových slávností v roku sv. Pavla na pútnických miestach:
     Veriaci môžu získať úplné odpustky, ak sa pobožne zúčastnia na svätej liturgii a splnia obvyklé podmienky (sviatosť zmierenia, prijatie Eucharistie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a majú túžbu odmietnuť akýkoľvek hriech.
Úplné odpustky môžu veriaci získať tak pre seba samých, ako aj pre zomretých toľkokrát, koľkokrát budú vykonané spomínané skutky; stále však zostáva v platnosti norma, že úplné odpustky možno získať len raz za deň.

     Čo sú odpustky?
     "Odpustky sú odpustením časného trestu za hriechy pred  Bohom, ktorých vina už bola odpustená. Toto odpustenie  náležite pripravený veriaci dosiahne za určitých  stanovených podmienok prostredníctvom Cirkvi, ktorá ako  služobníčka vykúpenia svojou autoritou rozdáva  a aplikuje poklad zadosťučinení, ktorý nadobudol Kristus  a svätí.
Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či  oslobodzujú čiastočne alebo celkom od časných trestov za  hriechy. Odpustky sa môžu aplikovať za živých alebo za  mŕtvych.

     Tresty za hriech - Aby sme pochopili túto cirkevnú náuku a prax, treba si  uvedomiť, že hriech má dvojaký následok. Ťažký hriech nám  odníma spoločenstvo s Bohom, a tým nás robí neschopnými  večného života, ktorého strata sa nazýva "večným trestom" za  hriech. Na druhej strane, každý hriech, aj ľahký,  zapríčiňuje nezdravé pripútanie k stvoreniam, ktoré  potrebuje očisťovanie tak tu na zemi ako aj po smrti,  v stave, ktorý nazývame očistec. Toto očisťovanie  oslobodzuje od takzvaného "časného trestu" za hriech. Oba  tieto tresty sa nemajú chápať ako nejaký druh pomsty, ktorú  Boh ukladá zvonku, ale ako čosi, čo vyplýva zo samej povahy  hriechu. Obrátenia, ktoré pochádzajú z vrúcnej lásky, môže  dosiahnuť úplné očistenie hriešnika, takže už niet nijakého  trestu.                
o. Peter Iľko
č. 18 / 2008
1.9.-14.9.2008
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!