Ak sa sťažujeme, že je svet zlý !


     Tento príbeh, alebo konštatovanie som raz dostal poštou a myslím si, že stojí za to, aby sme nad ním hlboko pouvažovali.
     Po udalostiach z 11.septembra v New Yorku sa dcéra evanjelizátora Billyho Grahama zúčastnila rozhovoru v  programe "Early Show" a moderátorka Jane Claysonová sa jej spýtala: "Ako mohol Boh niečo také dopustiť?" Anna Grahamová jej dala veľmi hlbokú a múdru odpoveď.  Povedala: "Verím, že Boh je hlboko zarmútený tým, čo sa stalo, tak ako aj my, ale roky sme Bohu hovorili, aby odišiel z našich škôl, z našej vlády a z nášho života. Ako môžeme očakávať, že nás Boh požehná a ochráni, keď ho žiadame, aby nás nechal na  Pokoji?" Pozrime sa teda na to.  Myslím si, že sa to začalo, keď sa Madeline Murrayová-OHarová  (bola  zavraždená, jej telo sa našlo nedávno) sťažovala, že nechce  v školách žiadne náboženstvo,  a my sme povedali OK. Potom niekto povedal, že by bolo lepšie, keby sa Biblia v školách  nečítala. Biblia, ktorá hovorí, nezabiješ,   nepokradneš, a miluj svojho  blížneho, ako seba samého. A my sme povedali OK.
     Potom Dr. Benjamin Spock začal tvrdiť, že by sme nemali  svoje deti trestať, keď sa zle  správajú, lebo by sme  tak mohli zraniť ich mladé osobnosti a narušiť ich sebaúctu (syn Dr.Spocka spáchal samovraždu), a my sme  súhlasili: "Odborník určite vie, čo hovorí." Tak sme znovu povedali OK.
     Potom niekto povedal učiteľom a riaditeľom, aby nevychovávali naše deti, keď sa správajú zle. A riaditelia povedali, aby žiadny člen učiteľského zboru netrestal študentov, keď sa neprístojne správajú, lebo nechcú stratiť dobré meno a určite nechcú, aby ich zažalovali. (Medzi výchovou a mlátením, fackaním, ponižovaním a kopaním je veľký rozdiel.) A my sme povedali OK.
     Potom niekto povedal, dovoľme naším dcéram, aby nezáväzne sexuálne žili a aby šli na potrat, keď chcú, a nemusia o tom dokonca povedať ani svojím rodičom. A my sme povedali OK.
     Potom nejaký múdry člen školskej rady povedal, že chlapci zostanú chlapcami aj tak budú robiť čo chcú, takže dajme naším synom toľko kondómov, koľko si  len zažiadajú, aby si užili toľko zábavy, koľko len chcú.  Nemusíme pritom hovoriť ich rodičom, že ich dostali v škole. A my sme povedali OK.
      Potom niekto z vyšších úradníkov povedal, že nezáleží na tom, čo robíme v súkromí, ak poctivo pracujeme. Zase sme súhlasili a povedali, že nám nezáleží na tom, čo človek robí v súkromí, vrátane prezidenta, ak máme prácu a naša ekonomika je v poriadku.
      Potom niekto povedal "Vydávajme časopisy s obrázkami nahých žien a nazvime to dobrým, realistickým ocenením krásy ženského tela." A my sme povedali  OK.
     Potom niekto posunul toto ocenenie ešte o krok ďalej a publikoval obrázky nahých detí. Ďalší krok urobil, keď ich sprístupnil na internete. A my sme povedali OK, odvolali sa predsa na slobodu prejavu.
      Potom prišiel zábavný priemysel s tým, aby sme urobili televízne programy a  natočili filmy, ktoré propagujú neúctu k ženám, rúhanie, a nezákonný sex. Povedali: "Nahrávajme hudbu, ktorá povzbudzuje ľudí k znásilňovaniu, drogám, vraždám, samovraždám a k preberaniu satanských vzorov." A my sme povedali: "Veď je to len zábava, nemá to žiadne negatívne vplyvy, aj tak to nikto neberie vážne, tak poďme na to .
     "Teraz sa pýtame sami seba, prečo naše deti nemajú svedomie, prečo nerozoznávajú dobré od zlého, a prečo pre nich nie je problémom zabiť cudzincov, svojich spolužiakov a samých seba. Keby sme o tom dlhšie popremýšľali a pozreli sa hlbšie, možno by sme našli odpoveď. Myslím, že to má veľa do činenia s tým, že  „človek žne, čo zasadil".
     "Drahý Bože, prečo si nezachránil to malé dievčatko, ktoré zabili v triede?" S pozdravom, znepokojený študent.
ODPOVEĎ: "Drahý, znepokojený študent, mám zakázané ísť do škôl." S pozdra- vom, Boh.
Je smiešne, ako ľahko ľudia zavrhnú Boha, a potom sa čudujú, prečo sa svet rúti do pekla. Je smiešne, ako veríme všetkému, čo sa píše v novinách, a spochybňujeme všetko, čo hovorí Biblia. Je smiešne, ako chce ísť každý do neba s tým, že nemusí veriť, myslieť si, hovoriť alebo robiť to, čo prikazuje Biblia. Je smiešne, že niekto povie "Verím v Boha," ale stále nasleduje Satana, ktorý, mimochodom, tiež "verí" v Boha. Je smiešne, ako rýchlo sme pripravení súdiť, ale sami nechceme byť súdení. Je smiešne, ako môžeš hovoriť, alebo poslať tisíce  "vtipov" emailom,  ktoré sa budú rozširovať rýchlo ako oheň, keď však pošleš správy, ktoré hovoria o Bohu, ľudia si dvakrát premyslia, či ich pošlú ďalej. Je smiešne, ako sa neslušné, nemravné, vulgárne a obscénne správy slobodne šíria kyber-priestorom, ale verejné diskusie o Bohu sú v školách a na pracoviskách potlačované. Je smiešne, ako môže byť niekto v nedeľu zapálený pre Krista, ale ostatné dni v týždni je neviditeľným kresťanom. Smeješ sa? Je smiešne, že keď budeš posielať túto správu ďalej, budeš ju niekomu hovoriť do okienka KOMU nezadáš veľa  mien z tvojho adresára, lebo si si nie istý, čomu vlastne tí ľudia veria alebo čo si o tebe pomyslia, keď im dôjde od teba takýto mail, alebo im o tom budeš rozprávať (keď budeš ?!). Je smiešne, ako sa viacej obávam toho, čo si o mne pomyslia ľudia, než  toho, čo si o mne pomyslí Boh. Premýšľaš? Pošli túto správu ďalej, hovor o tom s ľuďmi ak si myslíš, že to za to stojí. Ak nie, jednoducho ju vymaž... , nehovor nikomu nič, nikto sa nedozvie, že si to urobil. Ak však vymažeš tento myšlienkový proces, potom sa  ľahostajne neopri o operadlo a nesťažuj sa, aký je tento svet zlý!

     Ak chcete ŠŤASTIE

     Šťastie je utkané z troch lúčov: láska, radosť, pokoj. Základom je láska. Avšak láska pravá. Nestačí len cit, náklonnosť, zaľúbenie, čo môže vyprchať. Skutočná láska je prejavom osobnosti, charakteru. Len charakterný človek je schopný skutočnej lásky. Čo je láska? Akord (súlad) pravdy, dobra a mravnej duchovnej krásy.
     Čo obsahuje láska? Obdiv, úctu, dôveru. Ako sa láska prejavuje? Ako zodpovednosť, odpustenie, obeta. Vysvetlenie:
1.Len kto je pravdivý, úprimný, čestný, len kto chce konať dobro, ten má skutočne rád
2. Milujúci človek má voči druhému obdiv. Z obdivu rastie úcta a z nej vzniká dôvera. Kde sa stráca úcta, tam už prestal obdiv a tam mizne i dôvera. Zostáva len súcit a ľútosť nad tým druhým, čo však nemôže vytvárať vzájomnú priateľskú lásku, ktorá je základom šťastia.
3. Niekoho mať rád znamená:
a, Milovaného povznášať na vyššiu duchovnú úroveň, alebo mu pomáhať na vysokej úrovni sa udržať (zodpovednosť).
b, Odpúšťať - kto nevie odpúšťať, je pyšný a naozaj nemiluje.
c, Obetovať sa - kto sa nechce obetovať, nechce prinášať obeť pre druhého, je sebec.

     Láska k nepriateľom

     Kedysi dávno jeden čínsky cisár vyslovil slávnostnú prísahu: „Podrobím si všetkých
svojich nepriateľov a zničím ich!“
     Po nejakej dobe ho prekvapení poddaní uvideli, ako sa prechádza po záhradách so svojimi úhlavnými nepriateľmi a kľudne sa s nimi rozpráva a smeje sa.
     „Či si neprisahal, že zničíš všetkých svojich nepriateľov?“ pýtal sa udivene jeden z dvoranov.
      „Veď som ich aj zničil,“ odpovedal cisár. „Urobil som z nich svojich priateľov.“
      -  UROBME  TAK  AJ  MY !
o. Peter Iľko
č. 19 / 2008
15.9.-28.9.2008
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!