Mesiáš je medzi nami!

     Starý chasidský židovský príbeh  rozpráva o rabínovi a opátovi kláštora, ktorí sa spolu často prechádzali po lese. Obaja sa tešili na tieto vzácne chvíľky. Jeden druhého s porozumením počúvali, rozprávali o problémoch, s ktorými sa denne stretávajú pri vykonávaní svojej zodpovednej náboženskej úlohy.
     Opát sa jedného dňa zdôveril, že v kláštore sa vyskytli škriepky. Vravel, že mnísi sú malicherní a neustále sa medzi sebou hádajú. „Skrátka,“ povedal opát, „obávam sa, že ak sa niečo nezmení, v kláštore prestane vládnuť súdržnosť a nikto nepríde, aby sa pripojil k nášmu spoločenstvu.“
     „Prekvapuje ma to,“ odpovedal rabín, „lebo sa povráva, že jeden z vašich mníchov je Mesiáš.“
     Po návrate do kláštora opát oznámil bratom neuveriteľnú správu, ktorú sa dozvedel od rabína. Všetkých to vzrušilo a rozmýšľali, ktorý z nich je asi tým svätcom. Všetci skúmavo pozorovali ostatných. Každý brat uvažoval, či ten, koho denne stretáva pri práci, nie je Kristom žijúcim medzi nimi.
     Povráva sa, že v nasledujúcich dňoch šarvátky a ponosy prestali. Aj duchovný život mníchov rýchlo dosiahol vynikajúcu úroveň. A široko - ďaleko išiel chýr o láske a hodnotnom živote v kláštore. Spoločenstvo bratov nielenže nezaniklo, ale dokonca narástlo a duchovne sa prehĺbilo. Všetko sa to udialo vďaka správe, ktorá znela: „Mesiáš je medzi vami!“
                                                                                                                          
Príhovor správcu

     Dar pre Ježiša

     Milovaní veriaci, prihováram sa vám už skoro v polovičke filipovky - pôstu pred sviatkom Narodenia Pána. Rád by som vám tu napísal pár slov, ktoré by mohli slúžiť aj ako zamyslenie nad pôstom a daným sviatkom. Pán Ježiš bude mať opäť narodeniny. Tak ako každý správny, alebo normálny človek budeme kupovať darčeky pre svojich blízkych, budeme si posielať pohľadnice, sms, emaily...
     Keď pozeráme nejaký šport, tak vieme kritizovať, ako to zle hrajú, že to sa len prechádzajú po ihrisku, nevedia dať gól... Skúste raz vyjsť na ihrisko aj vy a hrajte. Nadávame na politiku, na systém vlády. Veď máme možnosť kandidovať aj my. Prečo teda ne ideme a nekandidujeme, aby sme videli, že to nie je až také ružové. Prečo, keď vieme kritizovať, že ľudia, čo chodia do cerkvi sú taký a taký, neukážeme my ako sa to má robiť. Darmo my budeme kritizovať. Kým neurobíme to, čo urobil Kristus, sme len zbabelci a tí, čo majú veľké reči. Kristus nekritizoval, že nepočúvame Boha. Vzal na seba ľudské telo a ukázal nám, ako máme žiť. A preto sa teraz zamyslime nad tým, či to nie je pravda.
Aký darček chceme priniesť Bohu? Ak chcete poradím vám!
     Najkrajším darčekom bude, ak sa pripravíme na tieto sviatky vo svojom vnútri a budeme na obradoch prítomný nielen telom, ale aj dušou! To znamená, že sa dobre vyspovedáme; sadneme si a budeme si spytovať svedomie a až tak pristúpime k spovedi. Veď nemôžeme klamať Boha! A ani kňaza, lebo mnohé veci kňaz sám vidí a vy nič. „Otče šak ja nemam žadne hrichy!“ -  „A prečo nechodíte na sv. prijímanie?“ -  „Ta šak raz a dost ne?“ NIE! Lebo pristupujete k sv. prijímaniu svätokrádežne! Skúsme, ak sa nám nedarí dobre spytovať svedomie, ísť za kňazom. Ak my záleží na tom, aby som pripravil dobrý darček Bohu svojím zmierením, sv. spoveďou, budem sa snažiť urobiť to, čo najlepšie. Dajme si záležať dobre sa očistiť od svojich hriechov, aby sme mohli s čistým svedomím čo najdlhšie pristupovať k sv. prijímaniu a prijímať Krista, ktorý má množstvo darov pre nás.
o. Peter Iľko
č. 25 / 2008
8.12.-21.12.2008
(Priložená krížovka: 25 / 2008)
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!