Predsavzatie na Nový rok.

    
Bývalý prezident USA Jimmy Carter vo svojej autobiografii spomenul udalosť, ktorá priniesla zmenu do jeho života i manželstva. Hovorí:
     ,,Presnosť je vlastnosť, ktorú som nadobudol počas služby v námorníctve. Musím sa priznať, že som ju očakával u druhých ako úplnú samozrejmosť. Bol som ňou priam posadnutý a moja manželka Rosalynn mala čo robiť, aby vyhovela týmto mojím prísnym štandardom. Meškanie päť minút - ale i menej - pri odchode bolo príčinou nepríjemných výčitiek z mojej strany.
     Jedno ráno som si uvedomil, že Rosalynn má narodeniny a ja pre ňu nemám darček. Uvažoval som, čo by ju skutočne potešilo. Potom som dostal nápad. Na hárok papiera som napísal: Všetko najlepšie k narodeni- nám! Na znak mojej lásky sľubujem, že nikdy nevyslovím nepríjemnú poznámku v prípade tvojho meškania.
     Obálku s týmto "darčekom k narodením" som podal manželke spolu s bozkom.
     Je tomu už niekoľko rokov a ja som doteraz svoj sľub dodržal. Keď to dnes hodnotím, tak musím povedať, že to bol najlepší darček k narodeninám, ktorý som dal manželke - i sebe."
     Tento ,darček" môže sa stať pre nás inšpiráciou v  týchto prvých hodinách nového roka, kedy si zvykneme dávať rôzne predsavzatia do budúcich dní a mesiacov. Skúsme trochu preskúmať, čo by potešilo našich najbližších... Aj keď si človek nerád priznáva vlastné chyby, predsa pri troške úprimnosti nájdeme mnohé črty a vlastnosti, ktoré je možné azda ,okresať", alebo i celkom vylúčiť. Nebojme sa takto obdarovať najbližších, ale i seba...

     Sviatosti sú vážne veci!

     Drahí veriaci, sme po sviatkoch Narodenia Pána. Mnohí z vás boli na sv. spovedi a pristúpili k sv. prijímaniu. Je to veľmi dobré, ale nie je to celkom správne, čo sa deje ďalej. Prečo! Robíme si zo sviatosti zmierenia a Eucharistie "dobrý deň" a to je veľmi smutné. Nikto si možno ani neuvedomuje, že tak prijímajú sviatosti svätokrádežne!!!
     Vysvetlíme si to prakticky. Prichádzate na sv. spoveď a poviete: "Otče, ja ani ťažký hriech nemám!" a prejdú tri dni sviatkov a ja už nepristupujem k sv. prijímaniu!? Ale prečo? Veď pri najbližšej spovedi budem kňazovi tvrdiť, že nemám ťažký hriech. Ako je potom možné, že nechodíme na sv. prijímanie dovtedy, pokiaľ necítime, že som niečo zlé vykonal. Veď to je výsmechom sviatostí. Veď aj ja chodím pomedzi vás a viem, alebo vidím mnohé vaše hriechy, ktoré ale pri sv. zmierenia nespomeniete. Logicky z toho vyplýva, že buď klamete samých seba, alebo neviete sa spovedať, alebo je to výsmech Bohu, čo je svätokrádež. Je tu ešte jedna možnosť. Robíte to len preto, že ste si tak zvykli.
     Chcel by som vás poprosiť o jedno. Ak nechcete mat na krku už možno niekoľkoročné svätokrádežné spovede, prijímanie, urobte si v tom poriadok.
     Skúste si dať predsavzatie, že sa budete zaujímať aj o duchovno svojho života, aby ste tak mohli nájsť skutočný vnútorný pokoj, ktorý Boh dáva tým, ktorí sa dobre vyspovedajú.
     Svätý farár arský, Ján Vianney, mal zvláštny dar obrátiť Ľudí. Kajúcnici vždy trpezlivo čakali, kým nepríde na nich rad. Raz ich čakalo v rade vyše sedemdesiat. Istý kajúcnik čakal pri spovednici od piatej hodiny ráno do piatej hodiny večer.
     Keď na schôdzke kňazov niektorí kritizovali počínanie arského farára, že vraj v spovednici plače, jeden jeho duchovný syn povedal:
     - Môžem potvrdiť, že arský farár plače a ľudia plačú s ním. A to sa stáva dosť často.
     - Prečo plačete, otče môj - spýtal sa raz arského farára spovedajúci sa.
      -  Priateľ môj - odpovedal svätý - plačem, pretože vy dosť neplačete...
     Konvertiti hovorievali, že najviac na nich pôsobilo to, keď videli sluhu Božieho plakať nad ich hriechmi. Kajúcnici obyčajne odchádzali z jeho spovednice vzlykajúc od ľútosti nad hriechmi.
     Som tu kňazom na to, aby som vám pomohol. Nielen na to, aby som slúžil službu a ... Bol by som rád, keby sme sa mohli stretávať v cerkvi, hoci aj u vás doma, aby sme si mohli vysvetliť množstvo vecí ktoré vás zaujímajú a s ktorými by som vám mohol pomôcť.

     Všetko dobré v nasledujúcom roku vám prajem. Aby Boh bol ten, ktorý nikdy nechýba vo vás, vo vašich rodinách a aby tak mohol zavládnuť pokoj, ktorý s ním prichádza.
o. Peter Iľko
č. 1 / 2009
5.1.-18.1.2009
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!