Kríž

     Francúzsky kardinál arcibiskup Cheverus kázaval v parížskej katedrále Notre Dame pôstne kázne. Hrnuli sa na ne zástupy veriacich, ba aj mnohí evanjelici. Tí boli jeho kázňami nadšení, ale nepáčilo sa im, že na kazateľnici je umiestnený veľký kríž Krista Pána. Kardinál sa to dozvedel a nasledujúcu nedeľu začal kázať takto: „Počul som, že niektorým mojim poslucháčom sa nepáči kríž, ktorí visí tu na kazateľnici. Chcem im vyhovieť a preto ho dám odniesť.“ A zvesil ho a odovzdal kostolníkovi. A potom pokračoval: „A teraz vám vyrozprávam skutočnú udalosť, ktorá sa tu v meste nedávno stala. Akýsi zloduch si počkal v úzkej uličke na bohatého človeka, ktorý si pokojne kráčal po ulici. Vyrútil sa na neho, zrazil ho na zem, aby ho zabil a okradol. Videl to náhodný chodec, veľký silák, priskočil, odsotil zločinca a svojím telom zakryl slabého človeka, aby ho ochránil. V tom sa zločinec rozzúril a z pomsty za to, že mu chodec prekazil plán, vrazil mu nôž do chrbta a utiekol.
     Túto scénu videl z vysokého okna svojho ateliéru akademický maliar. Bol taký vzrušený, že v nasledujúcich dňoch namaľoval túto udalosť na plátno. Potom vyhľadal zachráneného muža a priniesol mu obraz. A ten pohnutý pohľadom na obraz zvolal: „Ó, drahý majstre, vy ste na obraze zachytili pravú podobu môjho záchrancu, ktorý ma zachránil svojím telom. Predajte mi ten obraz, kúpim ho za hocakú vysokú cenu, lebo chcem mať svojho záchrancu stále pred očami.“
     A kardinál pokračoval: „Tu na kazateľnici visel obraz nášho záchrancu Ježiša Krista. Zachránil nás od večných trestov za hriechy. Zakryl nás svojím telom a dal si prebodnúť svoje srdce z lásky k nám. Mohol by teda niekto z vás rozumne odmietať portrét nášho záchrancu?“
A všetci prítomní, všetci do jedného zdvihli ruky a volali:
„Chceme naspäť kríž! Chceme ho naspäť!“ A znova zavesili kríž na kazateľnicu.

     Modlitba za premenu

     V pôstnom období sa aj ty budeš usilovať priblížiť sa Bohu. On je ten,  ktorý môže premeniť srdce každého človeka, jeho vnímanie sveta, ľudí,životných úloh i povolania.
     Pane, chcem sa premeniť na tvoje milosrdenstvo a byť tak živým obrazom teba; nech k mojim blížnym prúdi cez moje srdce a dušu tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo. Pomôž mi, Pane, aby boli moje oči milosrdné, nech nikoho neupodozrievam a nesúdim podľa vonkajšieho zdania, ale hľadám to, čo je v dušiach mojich blížnych pekné a ponáhľam sa im na pomoc. Pomôž mi, aby bol môj sluch milosrdný, nech vycítim potreby svojich blížnych, aby moje uši neboli ľahostajné voči ich bolestiam a stonaniu. Pomôž mi, Pane, aby bol môj jazyk milosrdný, nech nikdy nehovorím zle o svojich blížnych, ale pre každého mám slovo útechy a odpustenia. Pomôž mi, aby boli moje ruky milosrdné a plné dobrých skutkov, nech svojmu blížnemu robím iba dobre a ochotne preberám ťažšie, namáhavejšie práce. Pomôž mi, Pane, aby boli moje nohy milosrdné, nech sa napriek vlastnej únave a vyčerpanosti vždy ponáhľam svojim blížnym na pomoc. Pomôž mi, Pane, aby bolo moje srdce milosrdné, nech vždy spolucítim s utrpením mojich blížnych. Svoje srdce nechcem pred nikým zatvárať, ani pred tými, ktorí zneužívajú moju dobrotu. O vlastných utrpeniach chcem mlčať a ponoriť sa do tvojho najsvätejšieho srdca. Túžim sa stať miestom odpočinku pre tvoje milosrdenstvo. Amen
     Drahí moji, rád by som vás povzbudil k tomu, aby sme naplno prežili túto pôstnu dobu. Nech to nie je iba nejaké „zas obdobie“, ale nech to je pre nás aj obroda nášho duchovného života. Skúsme viac popracovať na sebe. Po prvom týždni pôstu si myslím, že sme stále len „tradicionálni“ veriaci, ktorým stačí nedeľa a nech mi dá každý pokoj. Pokúsme sa urobiť viac pre svoje duchovno, ktoré je možno v nás zakrpatené a potrebuje rásť! Nechajme ho vyjsť von nech sa načerpá sily z ukrižovaného Krista, ktorý zomrel za nás všetkých! Nebuďme k tomu ľahostajní, ale skutočne tomu uverme!
o. Peter Iľko
č. 5 / 2009
2.3.-15.3.2009
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!