Dôvera

     Moderné podobenstvo

     Žil raz jeden priemerný muž. Mal priemernú prácu a zarobil priemerný plat. Ale mal neobyčajného priateľa. Tento priateľ bol riaditeľom veľkej spoločnosti a celkom úspešným obchodníkom. Jedného dňa tento priateľ navštívil muža a povedal:
     „Ty a ja sme už priatelia dlhý čas, že?
     „No, to sme,“ povedal muž.
     „Dôveruješ mi? Myslíš si, že poznám svet obchodu?
     „Áno.“
     „Dobre. Chcem ti dať veľmi cennú informáciu. Ak mi skutočne dô- veruješ, počúvneš moju radu.“
     Muž znovu prikývol.
    „Moja spoločnosť,“ začal hovoriť priateľ, „sa chystá spustiť jeden projekt, ktorý bude určite úspešný. Ak teraz kúpiš akcie spoločnosti, môžem ti prisľúbiť, že o rok za ne dostaneš nie o 100% viac, ale až o 10000% viac. Radím ti, aby si do tohto vrazil každý halier, ktorý môžeš postrádať. Každý mesiac si nechaj skutočne iba to najnutnejšie pre život a za všetko ostatné kúp akcie. Poznám svoju spoločnosť a ručím ti za to, že sa ti to vráti.“
     Muž urobil všetko podľa tejto rady. Každý mesiac kúpil toľko akcií, koľko len mohol. Zabudol na značkovú obuv, obišiel sa i na jedle i na oblečení. A potom po roku, tak ako mu to priateľ sľúbil, spoločnosť zaznamenala veľký obchodný úspech. Akcie išli hore a z muža sa stal veľmi, veľmi bohatý človek.
     Chceli by sme mať tiež takéhoto neobyčajného priateľa? Veď ho máme! Pozrite akú radu nám dáva náš priateľ - Ježiš Kristus: „A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo otca a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.“ (Mt 19, 29)
     Doba pozemského života je čas, kedy môžeme investovať svoje peniaze, sily, prácu, seba samých. A Kristus nám sľubuje fantastické zúročenie v nebi. Nedáva žiadne záruky. Pýta sa: „Dôveruješ mi?“

     Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom
                                                                                                                    
    (14. september) 
         
     Sviatok Povýšenia sv. Kríža patrí k veľmi starovekým sviatkom liturgického roku. V súvislosti s týmto sviatkom, či v súvislosti s nájdením Kríža, vzniklo mnoho legiend a príbehov, ktoré však je nutné oddeliť od historickej skutočnosti.
Historici sa zhodujú v názore, že predovšetkým dve udalosti dali podnet na ustanovenie tohto sviatku:

        1. Nájdenie svätého Kríža v 4. storočí
. Cisár Konštantín Veľký chcel postaviť v Jeruzaleme na Golgote chrám. Preto sa jeho matka, svätá Helena, vydala v roku 326 do Jeruzalema. Túžila nájsť kríž, na ktorom zomrel Ježiš Kristus. Keďže bola známa skutočnosť, že kríže po poprave zakopávali v blízkosti popraviska, začala hľadať na Golgote. Našli tri kríže. Keďže tabuľku s nápisom našli trocha ďalej, bolo treba určiť, ktorý kríž bol krížom, na ktorom zomrel Ježiš Kristus. Patriacha Makarios poradil sv. Helene, aby ich priniesla k lôžku jednej ťažko chorej ženy. Potom sa každým krížom dotýkali chorej. Pri dotyku Kristovým krížom sa žena hneď uzdravila. Cisárovná kríž pobozkala a poklonila sa mu. To isté urobil aj patriarcha so sprievodom. Na prosby prítomného ľudu potom patriarcha kríž vyzdvihol, aby ho ľudia videli. Tento akt bol podnetom k pomenovaniu sviatku. Samotný dátum slávenia sviatku sa viaže k dátumu posviacky chrámu Pánovho vzkriesenia v Jeruzaleme. Posviacka sa konala 13. septembra 335. Na nasledujúci deň sa konalo slávnostné uctievanie kríža pozdvihnutím. Počas pozdvihovania svätého Kríža zhromaždený ľud viackrát opakoval zvolanie Pane, zmiluj sa. 

        2. Návrat z perzského zajatia v 7. storočí
. V roku 614 perzský kráľ Chozroj dobyl Jeruzalem a medzi inými vzácnosťami odniesol aj Kristov kríž. V roku 628 cisár Heraklios zvíťazil nad Peržanmi a svätý Kríž priniesol naspäť do Jeruzalema, kde práve 14. septembra 628 bolo jeho druhé povýšenie.
     Prečo sa vlastne v Cirkvi povyšuje sv. Kríž? Tento pôvodne nástroj smrti a veľkej potupy sa stal nástrojom víťazstva nad hriechom - duchovnou smrťou, stal sa prameňom nového života, zjednotenia človeka s Ježišom Kristom (por. Gal 2,19-20). Avšak cesta k víťazstvu nad hriechom a k novému životu vedie len cez kríž - smrť a utrpenie. To neznamená, že všetci ľudia musia trpieť alebo zomierať - to už za človeka podstúpil Kristus, človek sa s ním musí len zjednotiť. To vyjadruje aj spomínaný obrad povyšovania kríža. Kňaz sa skláňa s krížom až k zemi - akoby sa ponáral do Kristovej smrti - a vzpriamuje sa, čo naznačuje jeho slávne vzkriesenie. Zároveň dvíhanie kríža naznačuje, že hriechom ľudstvo padlo do smrti, ľudská prirodzenosť bola porušená, ale Kristus skrze kríž dvíha človeka k novému životu, robí z neho nové stvorenie, kriesi ho z duchovnej smrti - hriechu. Celé ľudstvo sa ponára do Kristovej smrti a dvíha k jeho slávnemu vzkrieseniu. Povyšovanie od zeme dohora tiež naznačuje, že kríž dvíha človeka zo zeme k nebesiam, od dočasného k večnému. Preto je kríž symbolom Božej moci - Kristovým kráľovským žezlom, preto sa oslavuje, a to nielen spevom, ale aj symbolickým obradom povyšovania. Už nie je znakom potupnej smrti, ale úctyhodným prameňom nového života.                                                                                                
č. 19 / 2009
14.9.-27.9.2009
(Priložená krížovka: 19 / 2009)
ThDr. Miroslav Iľko PhD
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!