č. 1 / 2010
4.1.-17.1.2010
o. Peter Iľko

     Nový rok


     Začiatok nového občianskeho roka v človeku vyvoláva akúsi potrebu dať si nejaké predsavzatie. Ponúkam vám dva príbehy, ktoré varujú človeka pred našim jazykom a naším štýlom rozprávania sa.

     Čo je najsladšie a najhorkejšie

     Veľký sultán rozkázal svojmu vezírovi, aby mu doniesol pokrm, ktorý je tak sladký, že sa nenájde sladší na celej zemi. Vezír premýšľal a potom šiel a kúpil hovädzí jazyk, uvaril ho a s dobrou omáčkou ho poslal sultánovi. Králi jedlo chutnalo a prikázal vezírovi, aby doniesol naopak jedlo, ktoré je najtrpkejšie na celej zemi. Vezír opäť kúpil jazyk, upravil ho a dal sultánovi k jedlu. Ten ochutnal a povedal: "Prikázal som ti priniesť najsladší pokrm na zemi, priniesol si mi jazyk. Potom som ti prikázal priniesť najhorkejší pokrm a priniesol si mi zase jazyk, ako to?" Vezír odpovedal: "Pri hlave prorockej, môj pane, nič nie je sladšie než jazyk, ktorý spieva chválu a nič nie je horkejšie než jazyk, ktorý klame a zlorečí!"
 
     Tri sitá

     Pribehol niekto rozčúlený k Sokratovi: "Počuj, musím ti niečo veľmi dôležité porozprávať. Predstav si, tvoj priateľ..." "Počkaj!" zarazil ho filozof, "presial si to, čo mi chceš porozprávať, cez tri sitá?" "Akými tromi sitami?" čudoval sa ten druhý. "Áno, priateľu, tromi sitami je treba presiať to, čo chceme niekomu vyrozprávať. To prvé sito je pravda. Preskúmal si všetko, čo mi chceš povedať, či je to pravda?" "To nie, ale počul som o tom rozprávať." "Tak, tak. Iste si tú správu presial na druhom site. Tým je dobrota. Je to, čím ma chceš oboznámiť, aspoň dobré, keď sa nedá dokázať, že je to pravda?" "Nie, to nie, naopak, je to niečo zlé." "Tak vidíš," povedal Sokrates, "možno sa bude tvoja správa hodiť na tretie sito. Je to aspoň nutné?" "Nutné to práve nie je, ale..." "Priateľu," povedal filozof s úsmevom, "keď tvoja správa nie je ani pravdivá, ani dobrá, ani nutná, tak ju nepotrebujem počuť, pochovaj ju vo svojom srdci."

     Čo je to za zbierka?

     Často sa istotne sami v duchu pýtate, akú to zasa zbierku vyhlásil farár počas oznamov v chráme. Prijmite teda túto stručnú charakteristiku jednotlivých zbierok.
    Podporný fond - účelom zbierky je zabezpečiť chod všetkých komisií biskupstva a na zvládnutie pastoračných aktivít v rámci pastoračného roka.
     Svojpomocný fond - účelom je vykryť aspoň z časti žiadosti o finančnú podporu nesolventných farností v rámci eparchie.
     Boží hrob - financie z tejto zbierky slúžia na podporu Baziliky Božieho hrobu a svätých miest v Jeruzaleme, kde je nízky počet kresťanov.
     Seminár - financie z tejto zbierky pomáhajú zabezpečiť chod kňazského seminára. Dôvodom je vykryť deficit riadneho chodu, ktorý vzniká iba čiastočným pokrytím všetkých požiadaviek.
     Katolícke masmédiá - účelom zbierky je finančne podporiť katolícke médiá - tlačové a elektronické, pretože sú veľmi nápomocné pri pastorácii a evanjelizácii.
     Halier sv. Petra - účel zbierky je podpora Pápežského misijného diela v krajinách tretieho sveta a koná sa v deň sviatku svätých Petra a Pavla.
     Misie - financie z tejto zbierky slúžia na podporu misijných aktivít Cirkvi.

     Kedy je nedeľa?

     Raz sa zišli zvieratá, pretože tiež chceli mať nedeľu. Lev hovorí: "Keď zožeriem antilopu, tak je to pre mňa nedeľa." Kôň mieni: "Mne stačí kôpka sena, aby som mohol hodiny užívať. Leňochod zívol: "Ja potrebujem len dobre silnú vetvu, aby som sa na nej vyspal." Páv pyšne konštatoval: "Len keď roztiahnem zadné perá, všetci sa hneď cítia sviatočnejšie."
     Tak rozprávali zvieratá dlho. Ich priania sa splnili, ale pre nich žiadna nedeľa nenastala.
     Tak sa darí každému, kto vyplní nedeľu leňošením, konzumom dobrých vecí, miesto toho, aby som na predné miesto postavil to, čím sa siedmy deň stáva nedeľou: stretnutie s Bohom v jeho slove a v eucharistii a v milosrdnej láske.

     Sv. Bohozjavenie
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!