č. 4 / 2010
15.2.-28.2.2010
o. Peter Iľko

     Kto klope na dvere?

     Letisko istého mesta na Ďalekom Východe navštívila  istého dňa strašná búrka. Pasažieri utekali do lietadla DC  3, ktoré bolo pripravené na štart k domácemu letu. Misionár úplne premáčaný si našiel výhodné miesto pri okienku. Elegantná stewardka pomáhala usadiť sa ostatným pasažierom.  Lietadlo malo odletieť každú chvíľku a ktosi z posádky  zamkol už ťažké dvere lietadla.
     Misionár sa pozeral cez okienko. Ďalej silno pršalo  na štartovaciu plochu. Náhle spozoroval muža, ktorý bežal v  smere lietadla, chránil sa nepremokavým plášťom. Oneskorenec energicky dávala znamenia, že chce nastúpiť. Stewardka mu  gestami naznačila, že už je neskoro. Človek znovu naliehal.  Dievčina sa ho usilovala presvedčiť. - "To už je nemožné...  Už je neskoro. Musíme letieť", usilovala sa ho presvedčiť.
      No zbytočne. Muž bol neúprosný. Hosteska nakoniec  otvorila dvierka. Vystrela ruku a dovolila oneskorenému  pasažierovi vojsť do vnútra. Zdesila sa. Bol to pilot  lietadla.
     Tento príbeh zdá sa humoristickým rozprávaním, ale  často veľa ľudí vedie život "bez pilota". Deti nutne musia  pochopiť, že nemožno žiť tak, aby sme sa spoliehali  výlučne na inštinkt, alebo iba z reakcie na okolnosti.  Počas Veľkého pôstu treba si nájsť chvíľu mlčania a  duchovného pokoja, aby sme objavili, kto klope na dvere  nášho srdca, našej rodiny, Cirkvi. To Ježiš. "Hľa, stojím  pri dverách a klopem: kto počuje môj hlas a otvorí dvere,  k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou" (Apk  3,20). Otvoríme Mu a vpustíme Ho?  Život s Ježišom, ako s pilotom, je istotne život  dobrý a úplne "uskutočniteľný".
     Skúsme si nájsť čas, aby som vedel tento pôst prežiť plnohodnotnejšie ako doteraz. Musím zažiť niečo veľké. Nemôže sa stať, že pár dní po pôste je všetko tak, ako bolo predtým. Musíme využiť čas spásy, čas odriekania na to, aby sme pochopili našu vlastnú cenu, akú máme u Nebeského otca a cenu, ktorá stála túto našu spásu, alebo lepšie napísané tento náš život slobody.

     Pôstna disciplína Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
                       schválená Radou hierarchov 6. októbra 2009

     V zmysle Dekrétu Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi č. 379/65 z 21. februára 1969 majú všetci kňazi, rehoľníci a veriaci  Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku zachovávať nasledujúcu pôstnu disciplínu:
1.   Zdržanlivosť od mäsa: v piatky cez rok; s výnimkou prikázaných sviatkov    
      (a podobne odporúčaných sviatkov), voľníc, národných (občianskych) 
      sviatkov; a v stredy počas Štyridsiatnice, ako aj vo sviatky Povýšenia svätého
      Kríža a Sťatia hlavy svätého Jána Krstiteľa.
2.   Zdržanlivosť od mäsa s pôstom: v deň pred Narodením a Bohozjavením
      Pána.
3.   Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom: v prvý deň
      Štyridsiatnice a v piatok Veľkého týždňa.
4.   Zakázaný čas: zaväzuje iba počas celej Štyridsiatnice.
  Protikladné tvrdenia kohokoľvek sa neberú do úvahy!

     Výklad Dekrétu Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi
               č. 379/65 z 21. februára 1969 o pôstnej disciplíne
       Zdržanlivosť znamená nejesť vymenované pokrmy, a to vrátane jedál, ktoré ich
       obsahujú.
1)  Pôst znamená nejesť; pripúšťa sa však najviac dvakrát za deň malé 
       občerstvenie (trocha jedla) a najviac raz za deň sa najesť dosýta, najlepšie po
       večernej bohoslužbe, respektíve po 15. hodine.
2)  Ak pôst pripadne na sobotu alebo nedeľu, tak sa ruší, ale zdržanlivosť ostáva.
3)  Výnimky, ktoré sa uvádzajú v prvom bode dekrétu (prikázané a odporúčané  
       sviatky, voľnice, národné či občianske sviatky), sa vzťahujú aj na stredy počas
       Štyridsiatnice, nie však na sviatky Povýšenia svätého Kríža a Sťatia hlavy 
       svätého Jána Krstiteľa.
4)  Pod slovným spojením „odporúčané sviatky“ treba rozumieť veľké sviatky a 
       polyelejné sviatky s bdením, ktoré nie sú prikázanými sviatkami, ako aj deň 
       chrámového sviatku.
5)  Pod slovným spojením „národné (občianske) sviatky“ treba rozumieť štátne 
       sviatky a dni pracovného pokoja (samozrejme, okrem Štedrého dňa a Veľkého
       piatku).
6)  Zdržanlivosť zaväzuje od 7. roka veku do telesnej smrti.
7)  Pôst zaväzuje od 14. do 60. roka veku.
8)  Pod slovom „Štyridsiatnica“ treba pre účely tohto dekrétu rozumieť všetky 
       dni od pondelka prvého týždňa Veľkého pôstu až po Veľkú sobotu vrátane.
9)   Pôst a zdržanlivosť nezaväzujú chorých ľudí, tehotné a dojčiace ženy, ďaleko 
       cestujúcich (myslí sa aspoň 4 hodiny cesty), ťažko pracujúcich a spoločne sa
       stravujúcich (ak nemajú možnosť výberu).
10)  „Zakázaný čas“ znamená zákaz hlučných zábav (napríklad diskoték) a 
       obmedzenie takých televíznych programov, počítačových hier, internetových
       stránok a podobne, ktoré narúšajú kajúci charakter daného obdobia.

                                                           KUPÉ
     Len my dvaja sme sa nachádzali v kupé vlaku. Deň bol  studený a daždivý. Cez okná bolo vidieť mihotajúcu sa šedivú  krajinu a na staniciach nemnohých pasažierov zabalených do  plášťov a šálov. Ale kupé bolo dobre vyhriate a rytmický  buchot vlaku v nás vyvolával milý pocit komfortu.
     Pasažier, ktorý sedel pri mne bol vtedy divne  nespokojný. Pri každom zastavení vstával, utekal k oknu a  nahlas čítal názov stanice. Potom sa usadil do sedačky a  hlboko vzdychal.
     Po siedmich či ôsmich staniciach znepokojený som sa  ho spýtal:
     - Nie je niečo v poriadku? Necítite sa dobre?
     - S hlbokým povzdychom odpovedal:
     - Nie, ale idem nesprávnym smerom. Mal som už dávno  presadnúť do iného vlaku, ale je tu tak milo a teplo...
     V takomto kupé sedíme možno my už veľmi dlho, ale tým kupé je hriech a nám sa veľmi z neho nechce. Aj keď si to veľmi neuvedomujeme, vyhovuje nám takýto spôsob života aj s tými hriechmi, nechceme sa obrátiť aj keď nás to neprinesie do správneho cieľa, len aby mi bolo dobre, aby som zažil rozkoš, aby som zažil chvíľkové radosti, ktoré ale, ako dobre vieme nám veľa krát neprinesú to pokoj a ani to pravé šťastie, ktoré sa v živote snažíme tak veľakrát nájsť. Skúsme prežiť tohtoročný pôst, ako skutočnú cestu pokánia a nasadnutie do správneho kupé vlaku, ktorý má správny smer. 
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!