č. 14 / 2010
5.7.-18.7.2010

        Ako sa čaká na boha

     Zbožná vdova mala raz sen. Zdalo sa jej, že k nej prišiel sám milý Pán Boh a povedal jej: "Zajtra ťa navštívim, buď doma!" Keď sa pani prebudila, povedala si: snom sa nemá veriť, ale to nie je nič zlého, čo keby ma naozaj Boha navštívil? A tak hneď ráno všetko upratala, obliekla sa do sviatočných šiat a na stôl dala čerstvo upečenú bábovku.
     V tom niekto zaklope. Pani beží otvoriť. Je to cigánske dieťa, chce nejaké peniaze. "To vieš," rýchlo ho pani odbila, by si premaškrtil. Nič mu nedala.
     Za chvíľu zase niekto klope. Tentokrát je to mladšia pani a prosí o vypožičanie sto korún, ktoré potrebuje pre nemocné dieťa, aby mu mohla kúpiť lieky. "Toľko nemám," odbila ju hnevlivo vdova, "aj keby som mala, nedám, vy ste iste podvodnica!"
     Potom si sadla, uvarila obed, ale sľúbená návšteva neprichádzala. Až k večeru zase niekto stojí predo dvermi. "To bude On!" myslí si pani a rýchlo otvára. Ale je to len žobrák, ktorý prosí o kúsok chleba a trochu polievky. Mrzuto za ním zabúchla dvere. To je hrôza, ako dnes ľudia človeka obťažujú! - pomyslela si a keď už bola noc, išla spať.
     V noci zase uvidela vo sne svetlo a v ňom Pána Boha. "Trikrát som ťa dnes navštívil a vždy si ma odbila. Už k tebe neprídem!"
     V tom sa pani prebudila a premýšľala. "Je to len sen," povedala si, "ale čože nestretávame Ježiša práve v tých najúbohejších ľuďoch?" A od toho dňa nikoho neodmietla. Dala, čo mohla, a každého prijímala ako návštevu Božiu.
     Pane daj mi silu, aby som aj ja vedel každého s láskou prijať!

        Pracovať na svojej spáse aj cez prázdniny

     Zvlášť, pre starších, začína tzv. „kríž“. Prichádzajú vnúčence a s nimi aj naša starosť o nich. Je veľmi dôležité, aby sme tieto naše ratolesti nebrali ako nejaký kríž, ktorý mi Pán Boh dal, ale ako príležitosť ukázať im ten najväčší dar, to najväčšie víťazstvo, ktorým je Kristus, naša láska. Blahoslavený biskup a mučeník Pavol nemal zbytočne vo svojom biskupskom hesle prídavok. „Boh je láska! Milujme Ho!
     Tento čas prázdnin, je oddych od školy, ale nie je oddychom od duchovného života. Ten žiadne prázdniny nemá. Práve naopak. Prázdniny v škole sú dobrou príležitosťou stretnúť množstvo ľudí, ktorým viem ukázať plnšiu hodnotu Kristovej lásky, ktorá je všade vôkol nás, aby svet spoznal, ako Boh nesmierne miluje. Je to príležitosť, pre mladých, aby si vyskúšali svoju vieru. Príležitosť na to, aby sa vedeli modliť aj keď zajtra nepíšeme písomku, ale preto, aby som našiel silu žiť skutočné evanjelium svojim životom, aby svet spoznal hĺbku božieho zamilovania v mojom živote.
     Istá moderná legenda hovorí o nezbednom vlaku.
Istý vlak, ktorý vraj už roky a roky chodil na koľajniciach a nikdy sa mu nič zlého nestalo, keď raz videl na pašienke kravy, ako si voľne chodili, povedal si, že prečo aj on nemôže byť tak voľný? Nuž sa osmelil a vyskočil z koľajníc a zabehol medzi kravy. Ďaleko však nezašiel. Vozne, ktoré za sebou ťahal, sa takou rýchlosťou rozbehli dopredu, že roztrepali celý rušeň a strojvodcu zabili. Vlak sa teda poučil, že ak sa presne drží koľajníc, že sa mu nič nestane a že dôjde do svojho cieľa.
     Aj my všetci musíme pochopiť, že náš život je svedectvo Božej lásky, ktorá cez učenie sv. Cirkvi je cestou, ktorá nás vedie do konečnej stanice, ktorou nesmie byť smrť, ale večná blaženosť, večná radosť, večný pokoj, ktorý Boh prisľúbil. Pracovať na svojej spáse a pomôcť k tejto spáse aj všetkým, ktorých mi dal milosrdný Boh na vzájomné posvätenie v našom spoločenstve - Cirkvi!
     Keď sa raz pýtali pápeža Jána XXIII., čomu pripisuje svoje úspechy, usmial sa a v pokore srdca im povedal o sne, ktorý mal ako mladík.
     Raz vraj, ako uvažoval nad tým, aké povolanie si vybrať, aby bol najosožnejší človečenstvu, mal sen, v ktorom počul hlas: "Pozri na zem, čo tam vidíš..." Na zemi videl mravcov, ako usilovne a verní svojmu plánu, pracovali od rána do noci. Pápež Ján sa držal tejto rady. Pracoval verne a neúnavne v službách svojho nebeského Otca až do konca a dožil sa obdivu miliónov na zemi a iste aj koruny slávy nebeskej.
o. Peter Iľko
(Priložená krížovka: 14 / 2010)
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!