č. 16 / 2010
2.8.-15.8.2010
o. Peter Iľko

        Mária zachraňuje

     V polovici predošlého storočia žil a pracoval v Ríme slávny sochár nemecký Schlermann. Bol veľký umelec, ale súčasne aj hlboko veriaci človek, vyznačoval sa osobitnou úctou k Matke Božej. Na objednávku nemeckej farnosti v Münsteri vymodeloval postavu Blahoslavenej Bolestnej Panny Márie, držiacej v lone telo Pána Ježiša, sňaté z kríža. Bola to teda pieta. Socha bola veľká, vytesaná z obrovského bloku mramoru. Najvhodnejšie ju bude previesť loďou, pomyslel si umelec. V prístave stáli v tom čase tri holandské lode a kapitán jednej z nich, že sochu prevezie. Keď ju umiestnil na palube, kapitán sa spýtal, aká je to socha, ktorá je zložená v tej veľkej debni. Sochár mu vysvetlil, že je to socha Panny Márie Bolestnej. Keď to kapitán Kalvín počul, viditeľne sa zamračil a viditeľne vybuchol: "Vy katolíci, popri Márii ani Boha nevidíte. To, čo robíte, je skutočne modlárstvo. Keby som to bol skôr vedel, aká je to socha, nebol by som s vami uzavrel zmluvu." Onedlho lode vyplávali z talianskeho prístavu na šíre more. Sochár však zatiaľ kratšou cestou cestoval do Münsteru, aby dal smernice, aký má byť oltár, na ktorom mala byť umiestnená socha Panny Márie. O niekoľko dní neskoršie cestoval do prístavu v Antverpách, aby prevzal sochu. V prístave sa však dozvedel, že nejaká holandská loď plávajúca z Talianska stroskotala v čase veľkej morskej búrky. Táto zvesť ho náramne skľúčila. Veď či azda dielo, na ktorom pracoval toľko mesiacov a do ktorého vložil celý svoj sochársky kumšt bolo navždy utopené v morských hlbočinách. Čakal však ešte na presnejšie správy. Konečne akási loď plaviaca sa z Talianska zamierila do prístavu. Na veľkú radosť sochárovu bola to loď, čo viezla jeho sochu. Len čo vykročil na palubu lode, vyšiel mu v ústrety kapitán lode. Srdečne mu stisol ruku pravicu a povedal: "Odpustíte mi majstre, moje príkre slová, ktoré som bol vám povedal v Taliansku. Pochopte ma, majstre, mňa vychovali v tom presvedčení, že vy, katolíci vzdávate úctu Kristovej Matke tak, že sa dopúšťate modlárstva a preto som s veľkou nechuťou prijal zvesť, že mám viesť na svojej lodi jej sochu. Ale presvedčil som sa, že vy katolíci robíte správne, keď sa modlíte k Matke Ježišovej. presvedčil som sa o tom osobne. Spôsobila to vaša socha. Keby nebolo jej, už dávno by som dnes nežil. Počúvajte, majster, čo nás postihlo.
     Keď sme prešli cez Gibraltár a vyplávali sme do Atlantického oceána, zastihla nás strašná búrka. Hoci dlho sa plavím po mori, takú som nikdy nezažil, pred mojimi očami utopili sa dve susedné lode. Nikoho z ich osadenstva som nemohol zachrániť, lebo aj my sme boli v smrteľnom nebezpečenstve. Zdalo sa mi, že každú chvíľu sa potopíme. A vtedy som si pomyslel, že katolíci v rozličných svojich útrapách obracajú sa k Matke Ježišovej a hovoria, že ich vypočuje...
     Takže je ona mocná a dobrá, tak ma zachráni, keď sa k nej obrátim s prosbou a to tým skôr, že na lodi veziem jej sochu. Padol som na kolená a začal som sa modliť. Matka Ježišova, doteraz som sa k Tebe nemodlieval, a ani som si Ťa nectil, ak som robil zle, odpusť mi to, ale ak je pravda to, čo sa o Tebe hovorí, čo o Tebe tvrdia katolíci, tak zľutuj sa nado mnou a nad mojimi ľuďmi, zachráň nám život. Veď vezieme Tvoju sochu, ktorá bude ľuďom uľahčovať, aby na Teba pamätali a roznecovať bude lásku k Tebe. Matka Ježišova, vypočuj ma a potom tak isto ako katolíci budem Ti vzdávať svoju úctu". Zrazu som pocítil, že som vyslyšaný a že nezahynieme. Zdvihol som sa z kolien, začal som so zvyčajnou energiou vydávať rozkazy a námorníci, akoby do nich bol vstúpil nový duch s nadšením sa chytili do roboty. Hodne sme sa namáhali, ale napokon utíšili sa vzbúrené vlny a šťastne sme doplávali k brehu. Odvtedy som si zaumienil ctiť a milovať Matku Ježišovu, ako to robia katolíci."

      Ako nevytrhávajú zo zeme silné stromy i s koreňmi silné poryvy vetra, i keď hocijako na nich narážajú a z hociktorej strany ich naháňajú a tieto nápory vetra ich robia viac tvrdými a odolnejšími, tak isto aj svätú dušu žijúcu čestne, nápory pokušení a ťažkostí nezničia, ale ju ešte viac vyzdvihnú do väčšieho trpenia, podobne ako spravodlivého Jóba práve ony urobili ešte slávnejšími a dôstojnejšími.
                                                                                                                   
sv. Ján Zlatoústy                                                                                                                                                                                         
Vymaľovať a priniesť do sakristie! Najkrajšie odmeníme a vyvesíme na nástenku!  Do 13.8.2010 do sakristie!
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!