č. 24 / 2010
22.11.-5.12.2010
Autor
Email
o. Peter Iľko

        Pastierova flauta


     Kedysi dávno žil starý pastier, ktorý sa rád po nociach pozeral na hviezdy a dobre poznal ich putovanie. Opretý o svoju palicu, so zrakom utkvelým na hviezdach, stál kedysi pastier dlho bez pohybu.
- On príde! - povedal.
- Kedy príde? - spýtal sa vnúčik.
- Onedlho!
Iní pastieri sa z neho smiali.
- Onedlho! - posmievali sa mu. - Hovoríš to už toľko rokov!
     Starec nedbal na ich výsmech, zarmucovala ho iba pochybnosť, ktorú zbadal v očiach vlastného vnuka. Keby zomrel, kto by opakoval tieto prorocké slová? Len aby rýchlo prišiel! Srdce starca bolo naplnené očakávaním.
- Bude nosiť zlatú korunu? - otázka vnúčika prerušila jeho mlčanie.
- Áno!
- A strieborný meč?
- Áno!
- A purpurový plášť?
- Áno, áno!
     Vnúčik bol spokojný. Chlapec sedel na kameni a hral na flaute. Starec počúval. Chlapec hral každý deň lepšie, jeho hudba sa stávala čoraz čistejšia. Cvičil ráno i večer, každý deň. Chcel byť pripravený, keď príde Kráľ. Nikto nedokázal hrať tak, ako on.
- A zahral by si taktiež kráľovi bez koruny, bez meča  a bez purpurového plášťa? - spýtal sa starec.
- Nie! - odpovedal vnuk. Kráľ bez koruny, meča a bez  purpurového plášťa, ako by mohol odmeniť jeho hranie? Určite nie zlatom a striebrom! Kráľ s korunou, mečom a purpurovým plášťom by ho mohol urobiť bohatým a vtedy by sa iní divili a strašne by mu závideli.
     Starý pastier bol smutný. Ách, prečo sľúbil vnukovi to, čomu sám neveril? Ako by mal Kráľ prísť? Na mračnách neba? Z večnosti? Bol by dieťaťom? Bohatým, či chudobným? Určite bez koruny, bez meča a bez purpurového plášťa a predsa by bol možnejší od všetkých iných kráľov. Ako o tom  presvedčiť vnuka?
     Istej noci sa na nebi ukázali znamenia, ktoré dedko tak dávno hľadal. Hviezdy svietili jasnejšie, ako inokedy. Nad mestom Betlehemom svietila veľká hviezda. Ukázali sa anjeli a povedali:
- "Nebojte sa! Dnes sa narodil váš Vykupiteľ!"
     Chlapec bežal vpred, ku svetlu. Pod plášťom na prsiach mal flautu. Bežal, ako len najrýchlejšie mohol. Pribehol ako prvý a pozeral na Dieťatko, ktoré ležalo v  jasličkách a bolo zavinuté do plienok. Muž a žena pozerali naň s radosťou. Iní pastieri, ktorí prišli za ním pokľakli pred Dieťaťom. Dedko sa mu klaňal. Bol to vlastne Kráľ,  ktorého mu sľúbil dedko?
     "Nie, to musí byť omyl! Nebude hrať!" Rozčarovaný a plný zlosti sa odvrátil. Odišiel do noci. Nevidel ani mohutnosť neba, ani anjelov, ktorí poletovali nad maštaľkou. Ale potom počul plač Dieťaťa. Nechcel ho počuť. Zapchal si uši a utekal. Ale ten plač prenasledoval chlapca, chytal ho za srdce, až ho konečne prinútil k návratu, do maštaľky. Ocitol sa tu druhý raz. Videl, že Mária a Jozef i pastieri boli vystrašení a usilovali sa potešiť plačúce Dieťatko. Ale zbytočne. Čo sa mohlo Dieťatku stať?
     Vytiahol flautu spod plášťa a začal hrať. Dieťatko sa ihneď utíšilo. Utíchlo vzlykanie. Pozrelo na chlapca a usmialo sa. Vtedy sa pastierik zaradoval a pocítil, že ten úsmev ho obohatil viac ako všetko zlato a striebro sveta.
     Tento príbeh pripomína ťažkosti, na ktoré narážali Ježišovi súčasníci po príchode Mesiáša, viditeľne chudobného, slabého. A predsa, taký bol zmysel Vtelenia. Tak, ako malý pastierik, musíme čakať Ježiša tam, kde sa nachádza, a nie tam, kde sa nám zapáčil ho nájsť. S hlbokou pokorou a vážnosťou musíme prijímať Boží plán. Príprava je najdôležitejšia vec, ktorú ak človek dobre zvládne, môže sa tešiť na skvelý výsledok. Ak našou prípravou na sviatky Narodenia Pána bude len zhon za darčekmi, za jedlom a podobne, nikdy nedosiahneme dokonalý výsledok, ktorý má vyjsť z tohto sviatku. Ak základom úspechu je dobrá príprava, tak tu nájdeme v modlitbe, v čítaní tajomstiev Božieho vtelenia v Božom slove, v Eucharistii a to všetko prenesené do domáceho prostredia spoločenstva či už v rodine, alebo v chráme.

        Ordinácia, Panelák verzus Slovo, Misionár....
    
     Týmto článkom, ak ho človek nepochopí, si môžem pohnevať niektorých ľudí. Ale s pravdou von.
     Prednedávnom som mal návštevu, ktorá chcela v televízii sledovať seriál Panelák. Po niekoľkých minútach sledovania som sa zhrozil. Možno to bola iba tá časť, ale zarazilo ma, keď za tých pár minút, ktoré som sledoval, som sa dozvedel, že tam podvádza každý každého, intrigy a podobne. Zhrozený sa pýtam návštevy, či je toto normálne, keď nám televízia (a v nej diabol útočiaci na našu nevinnosť) podsúva hodnoty, ktoré nič nemajú spoločné s morálkou a hodnotami kresťana. Hneď som si pomyslel, koľko ľudí sleduje tieto programy, seriály a pred malou chvíľou bola na sv. liturgii a na sv. prijímaní, kde vyznali Bohu vieru a slávu a nemajú problém podporovať sledovaním takýto formát. Moje zhrozenie sa ešte umocnilo konštatovaním návštevy, ktorá ma uistila, že toto je obraz našej spoločnosti. My na dedinách také niečo veľmi nevídame, ale v meste je to bežná záležitosť. Pýtam sa: Kde to žijeme? Keď vyhlásim, že je dobré si objednať Slovo, alebo Misionár, tak si ho objedná pár rodín. Pritom keď čítate Slovo, alebo Misionár musíte sa naplniť pokojom z týchto článkov, ktoré tam sú, alebo musíte byť naplnení radosťou, lebo ste našli riešenie na váš problém, ktorý ste mali. V týchto seriáloch nenájdete nič! Opakujem NIČ! Jediné o čo ide diablovi je, aby vo vás vyvolal pocit, že je normálne, keď sa vyspíte s kolegom z roboty, je normálne, keď budete znevažovať svojich kolegov. Pre vás bude normálne rozviesť sa, namiesto toho, aby ste spolu zabojovali vo vašej kríze na kolenách v modlitbe...
     Pýtam sa preto aj vás: Myslíte si, že vás napĺňajú takéto seriály, kde Boh so svojou láskou a milosrdenstvom nemá miesto? Hneváme sa na rôzne rozprávky, ktoré sú desivé, ale tie aspoň majú pointu, že dobro zvíťazí nad zlom. Ale v týchto seriáloch vyhráva zlo nad normálnym, ak nechcete kresťanské pojmy, prirodzeným zákonom.
     Možno, ako som napísal na začiatku, si pohnevám niektorých ľudí, ale stojí mi to za to pred Bohom, upozorniť na takéto pokúšania, ktorými nás diabol chce odohnať od Božej lásky a jeho milosrdenstva. Ak je v predchádzajúcom článku téma o príprave na sviatky Narodenia Pána isto je aj takouto formou odsúvaná naša príprava na tieto sviatky. Skúsme si nájsť, aby sme namiesto podvodu ktorý vidíme v televízii, ukázali doma lásku a súdržnosť našej rodiny ako dobrý príklad pre tento svet.
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!