č. 2 / 2011
17.01.-30.1.2011
autor
email

          Dokument Publia Lentulla

     Francúzky vedec d Antugny objavil list Publia Lentulla, veliteľa fenickej légie v Palestíne, rímskemu cisárovi:
     "Buď pozdravený, cisár Tibérius, od Publia Lentulla!
     Objavil sa tu človek, ako sa zdá, je držiteľom mimoriadnej moci. Ľudia ho nazývajú veľkým, prorokom. Jeho prívrženci ho nazývajú synom Božím a jeho meno je Ježiš Kristus. Skutočne každý deň možno počuť podivuhodné veci o tomto Ježišovi. Raz kriesi mŕtvych, inokedy uzdravuje chorých a celý Jeruzalem ho obdivuje pre jeho neobyčajné učenie.
     Jeho výzor: Majestátna tvár vyžarujúca pôvab, takže všetkých, ktorí sa na neho dívajú, preniká láska a súčasne i bázeň. Je to človek vysokej postavy. ale veľmi súmernej. Vlasy zlatej farby mu hladko splývajú a pokrývajú hlavu až po uši. Odtiaľ spadajú okolo krku v malých lesklých vlnách na ramená. Výraz jeho tváre, ktorá je príjemná, je prísny a na každého pôsobí zvláštnym dojmom. Má čisté vysoké čelo, pleť jeho tváre je mimoriadne jemná, biela a bledočervená. Má pekné ústa i nos. Fúzy a briadka sú husté a zlatej farby, ako aj jeho vlasy. Hovorí sa, že jeho čistá ružová tvár s briadkou, v strede rozdelenou, je neporovnateľne krásna, takže nie je možné dlho sa mu dívať do tváre, lebo oslepuje oči.
     Svojimi črtami, bledomodrými očami a zlatými vlasmi, podobá sa svojej matke, ktorá je najkrajším a najpôvabnejším zjavom, aký tam možno vidieť. Jeho reč je rozhodná, vážna, čistá a nie je možné napadnúť ho. Je najčistejším výrazom čnosti a pritom svedčí o takej múdrosti, že prevyší aj najväčších spisovateľov a vedcov.
    V kázni je prísny, pri vyučovaní nežný, láskyplný a neodolateľný. Chodí bosý a holohlavý. Zďaleka sa mu posmievajú, ale v jeho blízkosti sa pred ním chvejú. Ešte nikto ho nevidel smiať sa, ale skôr plakať. Tí, s ktorými sa stýka, sú dobrí a zdraví. Pri tom všetkom ma zlí ľudia stále obťažujú, aby som ho pred tebou veličenstvo, obžaloval, lebo jeho učenie - podľa ich názoru - škodí tvojej vážnosti, pretože hlása, že kráľ i jeho poddaní sú si pred Bohom rovní.
     Očakávam tvoj rozkaz v tejto veci, aby som ho mohol ihneď vykonať. Buď zdravý!
    Ako by sme vedeli my opísať Krista, ktorého sme stretli vo svojom živote? Skúsme si predstaviť, ako ja vidím Krista a porovnajme ho s tým, ako by mal vyzerať podľa spôsobu nášho života a skontrolovať, či je to tak správne.

        Homeopatia – mágia – svedectvo lekárky

     Som detská lekárka, matka 4 detí. Po opakovanom odporúčaní homeopatických liekov pre deti (prírodná liečba, bez vedľajších účinkov) som sa prihlásila do Slovenskej homeopatickej spoločnosti – SHS. Je to spoločnosť lekárov a farmaceutov a podľa stanov organizuje vzdelávacie podujatia na Slovensku len pre nich.
     Homeopatia je súčasťou alternatívnej medicíny. V zahraničí ju používajú popri lekároch aj školení liečitelia. Na Slovensku sa SHS snaží legislatívnymi zmenami stať súčasťou medicíny vedeckej, preto laických liečiteľov neprijíma. V rokoch 1991-1993 prešli homeo-patické lieky registráciou v Skúšobnom ústave kontroly liečiv – SÚKL a sú bežne dostupné v lekárňach. V roku 1995 dostal Inštitút RHODON - S ­­- francúzska škola homeopatie súhlas so zaradením homeopatie do ponuky dobrovoľných prednášok na Jeseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Tieto fakty iba zdanlivo svedčia o vedeckom charaktere homeopatie.
    Pretože na Slovensku nebola tradícia homeopatie, prvé kurzy viedli lektori zo zahraničia. Podľa toho hovoríme o škole francúzskej, rakúskej, anglickej, indickej. Medzi jednotlivými školami sú odlišnosti, ale základné princípy homeopatie sú všade zachované: 1. princíp: similia similibus curantur – podobné sa lieči podobným. To znamená, ak zdravý jedinec požije veľké dávky napr. chinínovej kôry, pocíti na sebe chorobné príznaky. Ak takéto príznaky nájdeme na chorom pacientovi, chinínová kôra ho vylieči. 2. princíp: princíp riedenia Objaviteľ homeopatie, nemecký lekár Hahnemann, zistil, že účinky látky pretrvávali i keď ju riedil. Dokonca účinky boli hlbšie a účinnejšie na organizmus. Viacnásobným pretrepaním sa dosahuje dynamizácia účinnej látky v rozpúšťadle. Ja som začala so vzdelávaním v homeopatii v roku 1995. Absolvovala som rakúsku školu, z ktorej mám i skúšku, ďalej som navštevovala prednášky z indickej – Revolučnej homeopatie, kurz BIHOST - metóda biochemicko-homeopatickej regulácie metabolizmu.
     Ako lekárka a matka malých detí som bola liečbou homeopatickými liekmi nadšená. Moje deti takmer 5 rokov nebrali antibiotiká. Infekty dýchacích ciest im prechádzali rýchle a bez komplikácií. Vysoké teploty pri virózach poklesli a ochorenie ďalej nepokračovalo. Dcére som homeopatikami vyliečila bronchitídu po tom, čo jej nezabrali nasadené antibiotiká. Mne na druhý deň po podaní homeopatika zmizla bradavica. Popálenina na ruke sa po aplikácií homeopatickej masti zahojila bez jazvy. Deťom som podala konštitučný liek a pri akútnych stavoch som používala i polykompozitné prípravky. Účinky homeopatických liekov, ak boli nasadené správne, boli tak evidentné, že nešlo o placebo efekt.
    Vedľajšie účinky homeopatických liekov sa nikde neuvádzajú. V prvých rokoch používania homeopatie som bola tak nadšená úspechmi liečby, že som negatíva nepripúšťala. Až po dlhšom používaní som zistila, že vedľajšie účinky sú! Na telesnej úrovni veľmi ojedinelé. Ale závažné na psychickej a duchovnej úrovni! V detskom veku psychika dozrieva, preto sú následky o to ťažšie.

  (www. modlitba.sk; pokračovanie v ďalšom čísle)

  o. Peter Iľko

  (Priložená krížovka: 2/2011)

Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!