č. 3 / 2011
31.01.-13.2.2011
autor
email

          Ako som uveril v Krista

     Známy evanjelický farár a spisovateľ Wilhelm Busch rozpráva v knihe Život bez všedných dní, ako uveril v Ježiša. Bol síce synom protestantského pastora, pokrstený, birmovaný, ale v dospievaní stratil vieru ako mnoho mladých ľudí. Píše: "Bol som ďaleko od Boha. Otec sa ma raz opýtal: "Ty neveríš v Boha?" Odpovedal som: "Taký hlúpy nie som, aby som popieral Boha, ale Boh sa so mnou ešte nestretol, preto ma nezaujíma."
     Krátko po tom rozhovore - bolo to za prvej svetovej vojny - sme ako vojaci pochodovali do Francúzska. Sedel som raz so svojím kamarátom, mladým poručíkom, v priekope pri ceste neďaleko Verdunu. Čakali sme na rozkaz ísť ďalej. Rozprávali sme sa - starí vojaci si vedia vždy poradiť - hlúpe vtipy. Rozprával som jeden taký vtip, ale kamarát sa nesmial. "Kučero", hovorím, "prečo sa nesmeješ?" Zrazu sa otočil, klesol na zem a vidím, že je mŕtvy. Malá črepina granátu zasiahla jeho srdce; stál som vo svojich 18 rokoch pred mŕtvolou kamaráta. Ale ani to so mnou neotriaslo, ešte som sa pokúsil o žart: Čo je to za vychovanie, kamarát, umrieť a nečakať, až ti dorozprávam vtip?" V tom na mňa doľahlo. "Kde je?" preniklo mi hlavou. Ešte teraz vidím, ako stojím v tej priekope, keď ma zasiahlo prenikavé svetlo jasnejšie než žiara atómovej bomby. "Kde je? Stojí pred svätým Bohom! Prestúpil som všetky Božie prikázania, keby teraz padol výstrel, stál by som tiež pred Bohom a prišiel by som do pekla!" Tu prišiel vojak s rozkazom, ísť dopredu. Vyšvihol som sa na koňa a po prvýkrát po dlhých rokoch som zopäl ruky a modlil sa: "Pane Bože, nenechaj ma padnúť, umrieť, dokedy nebudem vedieť, že neprídem do pekla!"
     Potom rozpráva, ako sa mu dostal do rúk Nový zákon a on si ho po častiach čítaval. Jeho oko sa zastavilo na jednej vete: "Ježiš Kristus prišiel na svet, aby hriešnych spasil." Bolo to, akoby doňho vrazil blesk. "Hriešnik," to bol on, to mu nemusel nikto vysvetľovať. Teraz išlo len o to, nájsť Ježiša, aby ho spasil." Pri jednom pochode sa za odpočinku dostal do jedného francúzskeho domčeka, tam sa zatvoril, aby bol sám. Padol na kolená a modlil sa: "Som hriešnik, nechcel by som prísť do pekla, keby som teraz zomrel. Preto sa ti, Pane Ježišu, od hlavy až po päty odovzdávam. Rob so mnou, čo chceš!" Zrazu z neho spadla všetka úzkosť. Keď vyšiel von, cítil, že našiel Ježiša, Pána, ktorému od krstu patril.

        Homeopatia – mágia – svedectvo lekárky

     Homeopaticky som liečila svoju rodinu a známych. Nemala som otvorenú prax, ale uvažovala som o tejto možnosti. Každý vyliečený pacient ma pobádal ďalej sa vzdelávať. Prípady prezentované na seminároch boli udivujúce – vyliečený pacient so sklerosis multiplex, zlepšená astma ...
     Pri homeopatickom vyšetrení som postupovala klasickou cestou. Vzala som podrobnú anamnézu, pýtala som sa na činnosť fyziologických funkcií (dýchanie, trávenie, vylučovanie, spánok), na okolnosti, za ktorých sa zlepšujú alebo zhoršujú chorobné príznaky, na psychické črty, na sny... Snažila som sa vyhľadať kľúčové, vedúce, nápadné symptómy, repertorizovala som ich (v homeopatickom repetitóriu som podľa symptó-mov vyhľadala homeopatický liek). Takto vedené vyšetrenie pacienta mi trvalo 1-1,5 hod. Snažila som sa podať konštitučný liek. V akútnych stavoch som podávala na základe osvedčených indikácií alebo polykompozitné lieky. Postupne som prišla na to, ak chcem robiť homeopatiu rýchlejšie a účinnejšie, potrebujem i prístroje. Kúpila som si merací prístroj založený na EAV – metóde. Týmto prístrojom sa môže pacient otestovať a tým sa overí správnosť homeopatického lieku. Tiež sa pomocou neho dá i potrebný homeopatický liek vyrobiť.
     Druhý prístroj, ktorý som kúpila bol vreckový diár – PSION. Podobá sa väčšiemu mobilnému telefónu. Na displej sa dá písať názov homeopatika, meno pacienta... Stlačením klávesy sa podá homeopatický liek priamo pacientovi, alebo sa pošle ako SMS správa priamo do organizmu pacienta. Neuveriteľné!!! Ale veď homeopatia je informač-ná liečba!!! Tomuto som uverila. Prístroj som niekoľko krát použila. Fungovalo to! Pýtala som sa, akú informáciu vysiela prístroj, keď to funguje? Môj brat (elektrotechnický inžinier so zameraním na lekárske prístroje) ma nazval naivnou, keď verím na také veci. Po prezretí prístroja skonštatoval – to je obyčajný diár vyrobený v roku 1989. Nerozumela som tomu. Homeopatia vychádza z 2 princípov. Ale akým mechanizmom pôsobia homeopatické lieky na ľudský organizmus, to zatiaľ nikto vedecky čiže experimentálne nedokázal. Sú na to len rôzne hypotézy:
  A - homeopatický liek priamo zvýši vitálnu energiu pacienta a tým si organizmus sám zvládne chorobu. (Vitálna energia je energia v živých sústavách, ale zatiaľ ju nikto fyzikálne, chemicky nedokázal ).
  B - hypotéza francúzskeho profesora biochémie Benveniste o „ pamäti vody“. Profesor tvrdí, že voda si uchováva pamäť molekuly, ktorá v nej pláva. Vyvolal búrku kritiky vo vedeckom svete. Hypotéza je v protiklade k poznatkom fyziky a chémie. Podľa hypotézy voda by mala pamäť všetkého čo v nej plávalo!!!
  C - homeopatia je informačná liečba. Vychádza z teórie, že informácia je popri hmote a energii tretím stavebným prvkom vesmíru. Podľa tejto hypotézy na homeopatických liekoch lieči nie chemický účinok ale informácia!!! Informácia nasmeruje imunitný systém človeka tak, aby sa sám uzdravil.
  D - teória vlnenia veľkých molekúl?? Som veriaca a stále som sa pýtala, prečo niektorí ľudia odmietajú homeopatiu. Videla som pacientov, ktorí boli homeopatickými liekmi vyliečení. Nevedela som ako účinkuje, ale nikto mi nedal uspokojivú odpoveď čo je na homeopatii zlé. Túžila som poznať pravdu a prosila som Boha, aby mi ju ukázal. V apríli 2001 sa mi dostala do rúk kniha MUDr. Judith Erdélyovej: „Alternatívna medicína vo svetle Biblie“. Autorka tu rozoberá niektoré metódy alternatívnej medicíny a často ich prirovnáva k mágii a okultizmu. Premkla ma hrôza, lebo i homeopatia je jednou z metód alternatívnej medicíny. Jej názor na homeopatiu som neprijala ale o to úprimnejšie a naliehavejšie som sa obrátila na Boha. Modlila som sa: Pane Ježišu, prosím ťa, zbav ma ducha mágie a okultizmu. Ďalej som prosila o dary Ducha Svätého. Nevedela som aká je to modlitba, až potom som prišla na to, že som sa modlila modlitbu autoexorcizmu.
     Ďakujem nekonečnej Božej milosti za to, čo sa po tejto modlitbe dialo s mojím myslením. To, čo som nechápala, odrazu sa mi začalo vyjasňovať. Prístroje! Napísať na obrazovku vreckového diára názov homeopatického lieku, meno a dátum narodenia pacienta a stlačením klávesy odoslať to do organizmu pacienta a pacientovi sa zlepší stav, veď to je biela mágia!!! Vyrobiť homeopatikum na prístroji len tým, že vytvoríme spojenie s testovacím homeopatikom, veď to je tiež biela mágia!
     Všetko toto vychádza z homeopatie. Ale ako je to možné? Vysoké riedenia, veď tam nie je nič z bylinky a predsa účinkuje hlbšie a dlhšie na organizmus ako koncentrovaný roztok - premkla ma hrôza, keď som si to uvedomila. Rozhodla som sa ani to nepoužívať. Ale čo francúzska škola, veď to sú nižšie riedenia, tam hádam účinkujú byliny? Nevedela som a sama som si kládla otázky. V tomto stave som išla na spoveď. Všetko som rozpovedala. Prístroje... Nakoniec som ešte dodala: ale ešte stále neviem prečo je tá homeopatia zlá, veď lieky sú vyrobené z bylín? Asi o 2 hodiny po spovedi som mala chvíľu času. Otvorila som si brožúrku, ktorú mi kúpil manžel, keď som mu všetko vyrozprávala. Bol to Pastiersky list Konferencie biskupov Toskánska: „Mágia, veštenie a démonské vplyvy“. Na 11 strane čítam: Existuje mágia napodobňovacia, podľa ktorej podobné plodí zase podobné. Vtom okamihu som si spomenula na 1. princíp homeopatie – podobné sa lieči podobným a bolo mi jasné, že princípy homeopatie vychádzajú z mágie!!! A z toho pre mňa vyplývalo žiadna homeopatia, ani nízke riedenia, ani francúzska škola. Tu neúčinkujú byliny a nerasty, tu sa jedná o mágiu, o bielu mágiu!

  (pokračovanie)

  o. Peter Iľko

Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!