č. 4 / 2011
14.02.-27.2.2011
autor
email

          Svätí dnes

      Ako vyzerajú svätí dnes?
     Katolícky spisovateľ Adolf HOLL napísal životopis sv. Františka z Assisi a dal mu názov: "Posledný kresťan".
  Píše v ňom, že sv. František by mal porozumenie iba ak medzi chuligánmi a vydedencami, že už nieto svätých kresťanov medzi dnešnými "normálnymi" ľuďmi. Mal pravdu ten spisovateľ, že dnes už žiadni svätí nie sú?
  A ak nemal - a ja som o tom presvedčený - ako vyzerajú dnešní svätí?
     S touto otázkou sa obrátili mladí ľudia na kňaza. Vypočujme si s nimi jeho odpoveď:
  "Svätec medzi nami, to je predovšetkým sympatický človek, všestranne sympatický. Svoje povolanie stopercentne ovláda, je odborník vo svojej profesii a vykonáva svoju prácu rád a svedomito. Nehovorí príliš o Bohu s ľuďmi, ale hovorí denne s Bohom o ľuďoch okolo seba a modlí sa za nich. Vyznačuje sa prostotou a jednoduchosťou vo všetkom. V chovaní aj v obliekaní. Svoju zdedenú povahu zvládol do rovnováhy medzi veselosťou a vážnosťou, medzi starostlivosťou a bezstarostnosťou, pretože pri všetkom dôveruje v Božiu prozreteľnosť. Preto každú radostnú udalosť prijíma ako darček, každú zlú a bolestnú ako školu pevnejšej dôvery v Boha, ako školenie pre budúcnosť. Dnešný svätec nerobí nič mimoriadneho, ale robí všetko mimoriadne dobre. Žije všedným životom, ale s nevšednou láskou. Pozná svoje dobré i zlé vlastnosti. Z tých dobrých sa raduje a buduje na nich svoje sebavedomie a svoju sebaistotu, s tými zlými sa poctivo zaoberá. Nie je táravý, to znamená, že hovorí len vtedy, ak má o čom - čo by bolo zaujímavé a užitočné pre druhého. O sebe hovorí čo najmenej. Nerád niečo sľubuje - a keď už, tak nikdy nie to, o čom nie je presvedčený, že to bude môcť splniť. Na druhých nežiarli. Vie, že len tuctoví ľudia sa boja, že ich niekto predstihne. Neporučuje druhým okolo seba, ukazuje im skôr príkladom ako slovami, ako pekne žiť a jednať. A keď usúdi, že je potrebné na niečo upozorniť, urovnať, potom vždy vo vhodnej chvíli, medzi štyrmi očami, pokojne. Nikdy nič nevytýka v rozčúlení, v hneve. Rozumným prianiam druhých sa snaží vyhovieť. Hľadá, ako urobiť niekomu radosť, ako rozveseliť. Dnešný svätec sa nikomu nevnucuje, ale svieti okolo seba ako lampa na svietniku."

        Homeopatia – mágia – svedectvo lekárky

     Už Hahnemann začal robiť skúšky liekov na zdravých ľuďoch. Po požití lieku sa spíšu všetky ťažkosti, pocity, ktoré títo dobrovoľníci mali. Skúšky liekov robia homeopati stále. Sú z toho už 1000 - stranové knihy. Keď mám pacienta, a poznám jeho ťažkosti, v týchto knihách vyhľadám homeopatický liek, ktorý ho vylieči. To je princíp podobnosti. Takto sa predpisuje homeopatický liek. Nepredpisuje sa preto, že bylina má antiseptické, diuretické a iné účinky...
      Homeopat myslí úplne inak ako lekár vedeckej medicíny!
     Moje rozhodnutie skončiť s homeopatiou bolo jednoznačné. Niektoré slová Sv. písma boli práve mne adresované: Dt 18,9-14: „Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, varuj sa napodobňovať ohavnosti tamojších národov! Nech niet medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia, nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí. Buď dokonalý a bezúhonný pred Pánom, svojím Bohom! Tie národy, ktorých krajinu zaujmeš, počúvajú čarodejníkov a hádačov, ale tebe to Pán tvoj Boh nedovolil“.
     Všetkým známym som povedala, že končím s homeopatiou a pre aké dôvody. Spálila som knihy - Sk19,19: „A mnohí z tých, čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich spálili“. Veľké pokúšanie som mala pri prístrojoch. Chcela som ich vrátiť. Nakoniec som i tie spálila. Po tomto mojom rozhodnutí sa v našej rodine diali zvláštne veci. Celý čas neochvejne dôverujem Bohu. Hneď mi ochorel syn na otitídu, po ňom ďalšie deti - teplotovali, kašlali. Ochorela som i ja. Takmer po 5-tich rokoch som použila antibiotiká pre hnisavú angínu. Kolegyňa homeopatka sa ma spýtala, či opäť chcem liečiť antibiotikami. Je tomu takmer rok a antibiotikum som použila len 1- krát. Staršia, 9-ročná dcéra, keď brala homeopatiká, mala sny, pri ktorých sa budila a bála. Hľadala som rôzne príčiny, na homeopatiká som ani nepomyslela. Vyvrcholilo to tým, že vo sne videla diabla. Povedala mi, že bol taký, ako vo filme „Ježiš“, ktorý sa premietal v kinách po celom Slovensku. Sen sa jej 2-krát zopakoval. Modlila som sa s ňou. Po modlitbe sa už nezopakoval, ale strach pri zaspávaní ešte dlho pretrvával. Moja druhá dcéra nemohla v noci dýchať a stále sa jej to zhoršovalo. Nemala nádchu, nemala výtok z nosa, nemala alergiu. Boli to strašné stavy - nemohla dýchať, hnevala sa, na posteli kopala nohami, pobudila súrodencov. Raz ma napadlo: Skús sa modliť! Keď bola v takomto stave, nahnevaná, položila som na ňu ruku a modlila sa. Na moje prekvapenie nasledujúce noci spala pokojne. Pýtala som sa známych, ktorí brali homeopatiká. Ich deti tiež pre zlé sny nechceli spať v detskej izbe, zo sna kričali, počas dňa boli neovládateľné... Pochopila som to. Ak začnete brať homeopatiká, fyzicky sa uzdravíte, alebo sa váš stav zlepší, ale do vášho srdca vstúpi zlo. Začnete pociťovať hnev, strach, zlobu, neviete odkiaľ to prichádza. dostanete neovládateľné túžby po niečom. Dospelý človek dokáže pokušeniam zla odolať ak má citlivé svedomie. Ešte jeden postreh. Skončila som s homeopatiou a moje deti sa začali tešiť z modlitby. Predtým sa im často do modlitby nechcelo. A potom samé začali sa modliť ruženec , čítali Sv. písmo.
  Záver: „Veľkosť“ Hahnemanna, zakladateľa homeopatie je v tom, že vniesol mágiu do medicíny. Je tomu 150 rokov a stále majú lekári a farmaceuti ale i laici problémy s rozlíšením.
    Čo je to mágia? Katechizmus Katolíckej cirkvi píše: „Všetky praktiky mágie alebo čarodejníctva, ktoými si človek chce podmaniť skryté mocnosti, aby ich postavil do svojich služieb a dosiahol nadprirodzenú moc nad blížnym-hoci aj preto, aby mu získal zdravie-, vážne odporujú čnosti nábožnosti. Tieto praktiky sú ešte odsúdeniahodnejšie, keď sú spojené s úmyslom škodiť druhému, alebo keď sa pri nich uchyľuje k zásahu zlých duchov“. Mágiu delíme na bielu a čiernu. Veľa ľudí si myslí, že biela mágia je dobrá. No biela mágia je zlá. Prečo sa volá biela? Pretože vyzerá nevinne. Idete za nejakou osobou a ona sa Vám skrze nejaký rituál pokúša pomôcť. Prídete k homeopatovi. Poviete všetko o svojich fyzických a duševných ťažkostiach. Dôležité sú i sny. A homeopat hľadá kľúčové, vedúce „znamenia“, symptómy, tie sú najdôležitejšie pre nájdenie správneho homeopatic-kého lieku. Keď skonči s rozhovorom, hľadá liek v knihách, alebo na počítači, alebo si vás vezme k EAV -prístroju alebo vo vedľajšej miestnosti chytí kyvadlo a pýta sa ho na liek, alebo si priloží prsty pravej ruky na ľavé zápästie a dostane odpoveď. Každý homeopat má svoj rituál, ktorým hľadá správny homeopatický liek. Vyzerá to tak nevinne. Chcete, aby vám pomohol, no cena je príliš vysoká.
  A realita je takáto: Biela mágia je odsúdená Bohom!!!

  Svätosť

    Ján XXIII. si do svojho denníka poznačil toto jednoduché, ale veľmi múdre predsavzatie: "Budem sa riadiť zásadou, na ktorú sa žiaľ zabúda: vykonám každú vec, každú modlitbu, každú povinnosť, ako keby som nemal nič iné na starosti, ako keby mi Boh dal život len nato, aby som urobil dobre práve túto vec, ako keby moja svätosť závislá len od tejto činnosti. Nebudem myslieť na to, čo sa mi vyskytne v budúcnosti a čo bolo v minulosti."


  o. Peter Iľko

Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!