č. 10 / 2011
9.5.-22.5.2011
autor
email

          K šťastiu prostredníctvom dobrého človeka

     U náčelníka stanice sa konala veľká slávnosť. Promócie synove a sobáš dcéry naraz. A ako sa to uskutočnilo?
     Nuž Jožko po zavŕšení gymnázia chcel študovať ďalej a stať sa kňazom. Rodičia z hmotných dôvodov nemohli pomôcť synovi splniť jeho túžby. Pomohla mu v tom jedna z jeho sestier, pätnásťročná deva, ktorá nastúpila do zamestnania ako pisárka na stroji. Otec súhlasil s jej návrhom. Dal jej však isté smernice: "Buď predovšetkým opatrná s mužskými, neprijímaj žiadne dary, nedávaj sa pozývať..." Hedvička pracovala dobre a rýchlo, vo všetkom sa dokonale vyznala. Všeobecne si ju obľúbili a keďže bola driečna a milá, kolegovia jej nadbiehali. Ona sa však držala v odstupe. Na výčitky, že je zaostalá, odpovedala: "Práve, že som pokroková, mám odvahu pokračovať tak, ako považujem za správne."
     Keď raz príbuzní majiteľa továrne pohladili ju po tvári, odpovedala vtedy rázne: "Uterák visí v kúte, moja tvár nie je na to, aby ste si utierali špinavé prsty."
     Jednako ju však mali radi. Bola pracovitá, úslužná a veselá. Ale začal sa o ňu zaujímať zástupca riaditeľa fabriky, vidiac jej bezúhonné správanie, nadobudol k nej úctu a jeho úcta k tejto deve rástla zo dňa na deň, až sa stala jeho ideálom. Napokon pán Kleiner poprosil o jej ruku. Otec ponechal rozhodnutie na dcéru. A Hedvička dala súhlas, lebo vedela, že v ňom nájde dobrého muža. Ale pracovala v úrade až do vysviacky svojho brata. Bola naďalej bezúhonná, dokonca aj voči snúbencovi. Lenže raz sa dopustil snúbenec malej netaktnosti. Vtedy mu povedala: B vieš, že ťa milujem, ale nedala som ti dôvod na také správanie voči mne. Zrejme si zabudol, že som ešte len tvoja snúbenica. Ak ma neodprosíš do zajtra, bude koniec nášho priateľstva."
     A odišla domov.
     Na druhý deň ráno už o 8. hodine bol pred bytom snúbenice, aby ju odprosil. Mal príliš veľký cit pre spravodlivosť, aby neuznal, že nesprávne konal a spôsob, akým reagovala na to jeho snúbenica učinil mu ju ešte drahšou a milšou...
     Rozprával o tom aj sám zástupca riaditeľa, keď spolu s pôrodnou asistentkou bdeli pri lôžku Hedvičky, očakávajúc udalosť a napokon povedal: "Keby všetky dievčatá boli také, nebolo by nešťastných manželstiev. Zachovanie čistoty až do sobáša je nevyhnutnou podmienkou šťastia."
     Hedviga si vyvolila bezpečnú cestu. Od začiatku učila muža správať sa k nej s plnou úctou. Vstúpila do manželstva bez tône - škvrny. A šťastie predsa našla.

        Blaženstvá Matky a Otca

     Máš problém s deťmi? Tu je návod na seba a na výchovu, ktorá začína mnou,byť dobrým otcom, alebo dobrou matkou!

  Blažená je matka ...
     Blažená je matka, ktorá sa snaží pochopiť svoje dieťa - lebo ju budú potešovať rozpomienky vďačného dieťaťa.
     Blažená je matka, ktorá vie ako potešiť - lebo bude mať radosť z mnohých zahojených rán.
     Blažená je matka, ktorá vedie svoje dieťa cestami spravodlivosti - lebo úspech jej dieťaťa jej bude na chválu.
     Blažená je matka, ktorá nezúfa - lebo jej je daná mnohá posila zhora.
     Blažená je matka, ktorá vedie svoje dieťa v ohľaduplnosti - lebo jej dieťa si ju bude vždy vážiť.
     Blažená je matka, ktorá vyzdvihuje dobro, aby ním premohla zlo - lebo jej dieťa bude víťazom dobra.
     Blažená je matka, ktorá so svojím dieťaťom zaobchádzala tak, ako si sama praje, aby sa s ňou zaobchádzalo - lebo jej domácnosť bude oázou pokoja a lásky.
     Blažená je matka, ktorá vzmužile znáša nezbednosti svojho dorastujúceho dieťaťa - lebo jej nesmierna trpezlivosť bude odmenená, ak nie tu, tak naisto v nebi.

  Blažený je otec ...
     Blažený je otec, ktorý do svojej výchovy dietok vždy prináša aj niečo lásky - lebo sa mu ujde milosrdenstva.
     Blažený je otec, ktorý káže viac príkladom svojho kresťansko-katolíckeho života, ako svojím slovom - lebo sa mu ujde podiel v kráľovstve Božom.
     Blažený je otec, ktorý učí svoje dietky zodpovednosti - lebo bude požehnaný.
     Blažený je otec, ktorý svoje dietky naučil vždy žiť pre nebo - lebo bude vidieť Boha.
     Blažený je otec, ktorý príkladom svojho života učí svoje dietky poslúžiť aj iným - lebo jemu budú slúžiť pokolenia.
     Blažený je otec, ktorý svojim životom ukázal vzor pravého otca - lebo bude žiť na veky.
     Blažený je otec, ktorý svojou láskou ku matke rodine ukáže, ako dôležitá je láska k Bohu a jeden k druhému - lebo Boh-Láska bude jeho podiel na veky.
     Riadiť sa týmito slovami je začiatok úspechu.

        Obnova srdca

     Keď jedného dňa slávny maliar Leonardo da Vinci, vo svojej pracovni maľoval obraz Poslednej večere Pána a keď práve maľoval tvár Krista, jeden z jeho susedov ho vyrušil. Prišiel k nemu a slovo k slovu, začali sa veľmi vadiť. Leonardo sa tak rozčúlil, že svojho suseda klial a vyhnal z domu. Potom sa vrátil k obrazu a chcel pokračovať, ale nemohol. Nič sa mi nedarilo. Napokon si uvedomil, že prečo. Šiel k susedovi, odprosil ho a pomerili sa. Sused bol celý prekvapený a pýtal sa ho, že čo ho pohlo, aby prišiel a ho odprosil? Leonardo ho prosil, aby šiel s ním do jeho pracovne. Tam mu ukázal Kristovu tvár, na ktorej pracoval a doložil: "Nemohol som ju dokončiť, kým Kristus neprebýva v mojom srdci." Leonardo ďakoval susedovi, že mu odpustil a že mu pomohol k obnove srdca v láske Ježišovej.

  o. Peter Iľko

  (Priložená krížovka: 10/2011)

Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!