č. 17 / 2011
15.8.-28.8.2011
autor
email

          Kapitál do raja

     Stalo sa to už veľmi dávno, v Anglicku. Akási ženička v otrhaných šatách chodila po dedine, kopala na dvere domov a prosila o almužnu. Nemala ktovieaké šťastie. Mnohí ju urážali, iní na ňu huckali psov, aby ju odohnali. Ktosi jej hodil do zásterky kúsok plesnivého chleba alebo zhnité zemiaky. Iba starček a starenka, ktorí bývali v domci na konci dediny, ju pozvali ďalej. „Posaď sa, trochu sa zohrej,“ povedal starček.“ Starenka pripravila hrnček teplého mlieka a poriadny krajec chleba. Pritom sa pekne porozprávali a povzbudili ju.
     Na druhý deň sa v dedine stala mimoriadna vec. Kráľovský posol poroznášal po domoch pozvanie do kráľovského zámku. Nečakané a prekvapujúce pozvanie vyvolalo v dedine veľký rozruch a popoludní sa všetky rodiny, vyobliekané do sviatočných šiat, hrnuli na hrad. Uviedli ich do nádhernej hodovej siene, každého na určené miesto. Keď si všetci hostia posadali, čašníci v livrejach ich začali obsluhovať. Hneď sa ozvali sklamaní nespokojenci a ich výkriky hnevu. Šikovní čašníci im kládli do tanierov zemiakové šupy, kamene a kúsky plesnivého chleba. Ale starých manželov, ktorí sedeli v kútiku, obslúžili so všetkou zdvorilosťou najvyberanejšími jedlami. Do siene nečakane prišla ženička v otrhaných šatách. Všetci zmĺkli. „Dnes,“ povedala žena, „ste našli presne to, čo ste mi darovali včera.“ Zhodila zo seba obnosené handry pod ktorými sa skrývalo zlatom vyšívané a drahokamami posiate žiarivé rúcho. Bola to kráľovná.
     Jeden boháč sa dostal do raja. Najprv sa poprechádzal po trhu a s prekvapení zistil, že všetko sa tu predáva za veľmi nízke ceny. Hneď vytiahol peňaženku a začal si vyberať najkrajšie veci, ktoré videl. Keď šiel zaplatiť, podal anjelovi - predavačovi plnú hrsť veľkých bankoviek. Anjel sa usmial a povedal: „Je mi ľúto, ale tieto peniaze tu nemajú nijakú hodnotu.“ „Akože?“ začudoval sa boháč. „Tu platia iba peniaze, ktoré si daroval na zemi,“ povedal anjel.
     Nezabudni na kapitál na svoju cestu do raja.

        Sila spoločnej domácej modlitby

     Raz večer, keď sa takto vyzúril, unavený si sadol na stoličku a hlava mu pomaly ochladla. Dvere do vedľajšej izby boli odchýlené, takže stihol vnímať, čo sa tam dialo. Jeho manželka ukladala ich štvorročného synčeka na nočný odpočinok. Počul, ako rukami poklepkáva vankúšik pod chlapcovou hlavou, ako mu tíško rozpráva a celkom zreteľne začul, že vraví synčekovi: „A teraz si zopni ruky takto ako ja a spolu sa pomodlíme za nášho dobrého otecka.“
     Otec to zreteľne začul. A počúval, ako sa manželka a synček vrúcne za neho modlia. Počúval, premýšľal. Tá modlitba zasiahla jeho srdce. Vstal zo stoličky a otvoril odchýlené dvere. Manželka sa zľakla, zaúpela: „Choď preč!“ Ale on povedal: „Nie, neboj sa, nejdem ťa biť. Vy sa tu modlíte za dobrého otecka. Veru od tejto chvíle chcem byť naozaj dobrým oteckom.“ A zohol sa k manželke, ktorá kľačala pri postieľke, a pobozkal ju so slovami: „Prosím ťa, odpusť mi.“ A potom pobozkal aj chlapčeka a povedal mu: „Synček môj, aj ty mi odpusť.“ A potom si kľakol na kolená vedľa manželky a so slzami v očiach povedal: „Aj ja sa budem s vami modliť.“ A pokojne sa spolu modlili ruženec, polievaný slzami ľútosti a radosti. Synček pri tom tíško zaspal a od tej chvíle nastal v rodine vytúžený poriadok.    Hľa, kde sa koná správna, opravdivá, vrúcna modlitba, tam ustúpi neporiadok zavinený prvými ľuďmi a tam zavládne poriadok a pokoj obnovený naším drahým Vykupiteľom. Tento príbeh je úžasným svedectvom, že sa to dá.
     Mnohí si povedia, že u nich by to nefungovalo. Ale najväčším problémom je to, že sme to ani neskúsili. Vieme o tom hovoriť, „teoretizovať“, ale pocítiť to vo vlastnej rodine je problém! Radšej si prečítame horoskop, popočúvame nejakú bosorku, akože jasnovidku... Skús ako prvý doma pozvať svojich členov na spoločnú modlitbu, nečakaj že sa problém vyrieši sám, že vzťahy budú lepšie. V modlitbe nájdime svoje naplnenie, svoju silu, svoj pokoj, lebo ten nám Boh stále dáva! Spoločná modlitba je riešením mnohých rodinných kríz a problémov. Je účinnejšia a dôležitejšia ako hádka, ako hnev. Skúsme a presvedčme sa, aký dobrý je Boh, ktorý nás nesmierne miluje!

     Myšlienka Pátra Pia o modlitbe

     Často si opakujte nádherné slová nášho drahého Majstra: „Buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi." Stále majte toto krásne zvolanie v srdci i na perách, vo všetkých skúškach života. Opakujte si ho v súžení. Opakujte ho v pokušeniach a ťažkostiach, ktoré na vás Ježiš zošle. Neustále si ho opakujte, keď sa ocitnete ponorená v oceáne Ježišovej lásky.
     Toto zvolanie bude vašou kotvou i vašou spásou.
  Priložená krížovka: 17 / 2011

  o. Peter Iľko
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!