č. 17 / 2013
26.8.-8.9.2013

  Úprimný vzťah je to, čo človek potrebuje mať aj dať!

  Obetavú lásku k dušiam môže nám znázorniť aj povesť z dôb, keď Slovensko bolo svedkom urputných bojov medzi krížom a polmesiacom.

  Štefan Zápoľský sa vracia z vojnovej výpravy. Najvzácnejšia perla jeho koristi je Fatima, osmanská deva čarovnej krásy... Tu nedá nikomu, tu už vopred určil svojej manželke. Otrokyňa...

  Hoci od svojej panej zahrňovaná láskou, bola čiernooká dievčina stále smutná, jej srdce zalietalo ďaleko od hradu, na východ, do drahej vlasti, kde v tieni paliem tak milých a krásnych je jej snúbenec... Uzrie ho ešte niekedy? Bude jeho? Na jar zazneli na hradnej veži trúbky, ktoré ohlasovali a vítali posolstvo z cudziny.

  Celá karavána vchádza do hradu, bohatý turecký kupec Omar prichádza z darmi, aby vymenili alebo kúpili zajatcov. Stalo sa mu po vôli, ale on ešte stále kohosi očami hľadá, stále čaká, až konečne sa opýta:
  "Už nikoho nemáš?"
  "Nikoho."
  "Fatimu..."
  "Tu ti nedám, tá patrí mojej manželke."
  "Zlatom ju vyvážim, dám ti arabské kone, čo budeš chcieť..."

  Všetko márne, Fatimu nedostal.
  "Keby som z trenčianskej skaly vyviedol prameň vody, dal by si mi ju?"
  "Keď vyvedieš, dám."

  Omar so služobníkmi sa dá do roboty, kope do tvrdej skaly, míňajú sa dni, týždne, mesiace, on dňom i nocou kope a brúsi nástroje. Jeho druhovia klesajú a hynú jeden za druhým. Omar vytrváva, denne sa púšťa do temného pažeráka.

  Trikrát sa zaodeli lesy nad Váhom do sviežej zelene, tretíkrát žltnúce stráne hlásajú jeseň, Omar k smrti unavený, ale nepovoľuje. Raz polomŕtvy je vytiahnutý z hĺbky, v mdlobách zašepká: "Voda... dole..."
  Skutočne, studňa plná kryštáľovej vody...

  Sú to už veky, a obaja milujúci snúbenci sa vrátili do svojej krásnej vlasti. Ľudia dodnes žasnú nad ohromujúcim dielom a studňa má dodnes názov "Studňa lásky".

  Ako ísť s deťmi na liturgiu   (Stacey a Josh Noem)

  Stáva sa nám, že sa nás po liturgii niektorí farníci chvália, aké máme vychované deti. Zvyčajne im odpovedáme: „Ďakujeme. Pracujeme na tom.“ alebo „Ďakujeme. Niektoré dni sa nám darí.“

  Tie „dobré“ dni sú výsledkom rokov čítania článkov a brožúr o tom, ako ísť s deťmi na liturgiu. Tu je výťah z nich všetkých.


  Pred návštevou chrámu

  - Dajte si záležať na tom, aby boli deti najedené, keď idú na lituriu. Deti sa nemusia postiť a pôst by im ani nepomohol k lepšiemu správaniu počas obradov. My osobne si myslíme, že nie je vhodné brať si so sebou do lavíc jedlo. Výnimkou je nekvapkajúca fľaša, ktorá nám už viackrát pomohla v pokoji si vypočuť kázeň.

  - Aj najmenšie deti obliekajte do šiat určených pre špeciálne udalosti. A nech ich nosia len do chrámu alebo pri výnimočných príležitostiach. Oblečenie nemusí byť drahé. Stačia aj pekné topánky. Takéto oblečenie pomáha deťom uvedomiť si, že liturgia nie je bežnou aktivitou!

  - Skontrolujte si tašku, aby v nej boli všetky potrebné veci. Možno hračka alebo knižka, ktorú dieťa vidí iba počas liturgie. Tieto hračky by mali byť tiché a z jemného materiálu, aby nevyrušovali ostatných, keď sa s nimi dieťa hrá alebo ak mu spadnú.

  - Vymeňte dieťaťu plienku tesne pred odchodom na bohoslužbu.


  Pre batoľatá alebo staršie deti

  - Mohli by ste si prečítať čítania pred návštevou chrámu. Túto úlohu by mohlo dostať jedno zo starších detí. Každý si tak vypočuje čítanie, aj keby počas liturgie musel vyjsť z kostola.

  - Predtým než vojdete do chrámu, pripomeňte deťom ich úlohu. My im hovoríme, že ich úlohou je byť tíško, spievať alebo sa modliť. A tiež nevyrušovať ostatných, keď sa modlia.


  V chráme

  - Seďte vpredu. Áno, ak je to vo vašom chráme možné, sadnite si do prvej lavice. Môže vás to desiť a možno zopárkrát nebudete vedieť dieťa udržať v tichosti, ale pre deti je veľký rozdiel, ak aj vidia, čo sa deje. Časom im to pomôže porozumieť tomu, čo je na liturgii dôležité bez toho, že by ich vyrušovalo to množstvo lavíc a ľudí medzi nimi a oltárom.

  - Rozhodli sme sa mať počas liturgie deti v náručí. Až do troch rokov sme nedovolili našim deťom dotknúť sa nohami zeme v chráme. Pomáha to vo viacerých ohľadoch. Deti majú lepší výhľad, môžeme im vysvetľovať to, o čom sa na liturgii hovorí a čo sa tam robí a máme lepšiu kontrolu nad správaním dieťaťa. Ak sa dieťa začne mrviť, zvyčajne pomôže len vymeniť osobu, ktorá ich drží. Prípadne sa môžeme hrať tichú hru „ukáž na... sviečku, kňaza, oltár a podobne.

  - Počas druhého roku života dovolíme deťom chvíľu stáť počas liturgie alebo tíško vedľa nás sedieť. Keď dosiahnu tri roky, je to míľnik, kedy sú dosť veľké na to, aby mohli stáť, sedieť či kľačať úplne sami (ak nevidia cez lavice pred nimi, necháme ich namiesto kľačania stáť).

  - Ak dieťa nie je úplne potichu, nestrácajte nervy. Väčšina ľudí, okrem tých, čo stoja priamo pri vás, si to ani nevšimne. A ak si to aj všimnú, dôverujte im trochu a uznajte, že sú dospelí a dokážu sa sústrediť aj vtedy, keď ich niečo trochu vyruší.

  - Ak dieťa plače alebo nedokáže byť ticho, najlepšie je, ak s ním pokojne vyjdeme von, kým sa neutíši. Vtedy je však dôležité vrátiť sa, aby si dieťa nespojilo zlé správanie s možnosťou ujsť z liturgie. Z našej skúsenosti vieme, že aj keď vyjdeme von viackrát a potom sa opäť vrátime späť, farníci ocenia našu snahu a tí, ktorí sú rodičmi nám úplne rozumejú.


  Po liturgii

  - Nešetrite chválou, ak sa deti dobre správali.

  - Ak by bolo dobré, aby sa v niečom zlepšili, v krátkosti im vysvetlite, čo by mohli nabudúce urobiť a prečo. Povedzte im, že im pomôžete a pripomeniete im to pred ďalšou liturgiou.

  - Odpovedzte na otázky, ktoré sa dieťa po liturgii pýta a pomôžte im porozumieť významu liturgie v našich životoch.

  - Starším deťom vysvetlite čítania a kázeň.

  Keď berieme deti so sebou na liturgiu, vychádzame z princípu, že ich chceme naučiť, ako sa správať v chráme a nevyrušovať ostatných. Niektoré dni sú lepšie ako iné, ale dar modlitby stojí za každú námahu.

  Ako rodičia a vodcovia cirkvi v našej rodine sme zodpovední za formovanie našich detí v našej katolíckej viere. Nie je dôležitejšieho zážitku ako liturgia, takže je dôležité pomôcť deťom porozumieť liturgii a zúčastňovať sa na nej. Samozrejme, v rámci možností a veku. Niekedy sa nám zdalo, že jediné, čo sme na liturgii dosiahli, bolo nacvičovanie státia a chodenia s nespokojným dieťaťom. Ale deti rýchlo rastú a ich očakávania sa menia. Budeme mať veľa možností prežiť modlitbu na liturii, keď budú naše deti tínedžermi alebo keď dospejú. Teraz je však našou najdôležitejšou úlohou postarať sa o to, aby deti pochopili, čo sa na liturgii deje. Zistili sme, že Boh vždy našiel spôsob, ako k nám hovorí, aj počas ťažkých dní s batoľaťom, ktorému rastú zúbky.

  Kresťanský formalizmus

  Na pracovisko prišli na zaučenie chlapci z Vietnamu. V tejto krajine je dosť katolíkov. Veľa chlapcov prišlo s krížikom na krku alebo s medailou Madony. Jeden uvidel nášho mladíka tiež s krížikom na krku a to s poriadne veľkým. S jemným úsmevom k nemu prichádza, akoby v radostnej predtuche, že sa stretáva s mladým kresťanom, ktorý svoju vieru dokáže vyznať. Nasledovalo však totálne sklamanie. Mladík o kresťanstve nevedel takmer nič. "To je u nás taká móda, ale z náboženstva neviem nič, vole, vole."

  Neviem, neviem ako by sme svedčili my, veriaci.

  o. Peter Iľko
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!