č. 4 / 2014
10.2.-23.2.2014

  Božie milosrdenstvo k človeku

  Jedna katechétka rozprávala deťom na hodine náboženstva podobenstvo o márnotratnom synovi. Všimla si, že po chvíli mnohí žiaci prestali dávať pozor. Na konci ich požiadala, aby jej napísali obsah podobenstva. Jedno dieťa napísalo: "Jeden človek mal dvoch synov. Mladšiemu sa doma veľmi nepáčilo, a preto z domu ušiel aj s peniazmi. Peniažky sa mu rýchlo rozkotúľali a chlapec sa rozhodol vrátiť, lebo už nemal čo jesť. Keď prichádzal, otec ho zbadal a celý šťastný vzal poriadnu palicu a bežal mu naproti. Po ceste stretol druhého syna, toho dobrého. Ten sa ho spýtal, kam sa s tou palicou tak náhli. "Vracia sa tvoj brat, ten naničhodník. Po tom čo vyviedol, si zaslúži poriadny výprask!" "Otče, mám ti pomôcť?" "Samozrejme," povedal otec. A tak mu obaja naložili, že aj pes by od nich radšej ušiel. Potom otec zavolal sluhu a povedal mu, aby dal zabiť najtučnejšie teľa na veľkú oslavu, že si konečne mohol so svojím synom vyrovnať účty za to, čo mu vyviedol." Pochopiť logiku Božieho srdca je pre každého ťažké.

  Jedna žena si myslela, že vo videní sa jej zjavil Boh. Šla sa teda poradiť k svojmu biskupovi. Dobrý prelát jej odporúčal: "Drahá pani, možno veríte ilúziám, klamom. Musíte vedieť, že ako diecézny biskup som tu ja, kto môže rozhodnúť, či sú vaše videnia pravé, alebo nepravé."

  "Samozrejme, excelencia."

  "To je moja zodpovednosť, moja povinnosť."

  "Výborne, excelencia."

  "Tak teda, drahá pani, urobte, čo vám poviem."

  "Urobím to, excelencia."

  "Nabudúce, keď sa vám Boh zjaví, ako vy tvrdíte, podrobte ho skúške, aby ste vedeli, že je to skutočne Boh."

  "Súhlasím, excelencia. Ale v čom tá skúška spočíva?"

  "Povedzte Bohu: 'Odhaľ mi, prosím, osobné a súkromné hriechy pána biskupa.' Ak sa vám skutočne zjaví Boh, prezradí vám moje hriechy. Potom sa vráťte sem a poviete mi, čo vám povedal, mne, a nikomu inému. Súhlasíte?"

  "Urobím tak, ako si želáte, excelencia."

  O mesiac pani požiadala, aby ju biskup prijal. Biskup sa jej spýtal: "Zjavil sa vám znovu Boh?"

  "Myslím, že áno, excelencia."

  "Požiadali ste ho o všetko, čo som vám kázal?"

  "Áno, excelencia."

  "A čo vám povedal Boh?"

  "Povedal mi: 'Povedz biskupovi, že na jeho hriechy som zabudol.'"

  Svätá cárovná Alexandra: Tajomstvo rodinného šťastia

  Z DENNÍKA MANŽELKY RUSKÉHO CÁRA, MATKY PIATICH DETÍ

  Pre manželov je potrebné, aby vedno chodili do chrámu, aby sa spolu modlili, spolu prinášali k stopám Boha ťarchu starostí o svoje deti a o všetko im drahé.

  Zmyslom manželstva je prinášať radosť; šťastie, plnosť, čistotu, bohatstvo. Je to ustanovenie Hospodina o dokonalosti.

  Preto je Božím úmyslom, aby manželstvo robilo život muža i ženy šťastnejším, plnším, aby ani jeden z nich neprehral, ale aby obaja vyhrali. Ak však manželstvo nie je šťastné, nerobí život bohatším a plnším, vina nie je v samotnom manželskom zväzku, vina je v ľuďoch, ktorí sú ním zjednotení. Manželstvo to je Božský obrad. Ono bolo súčasťou Božieho úmyslu už vtedy, keď Boh stvoril človeka. Je to najtesnejší a najsvätejší záväzok na zemi.

  Po uzavretí manželstva sú prvé a najhlavnejšie povinnosti vo vzťahu k jeho žene a ženy vo vzťahu k jej mužovi. Oni dvaja sú povinní žiť jeden pre druhého, odovzdať jeden za druhého život. Predtým každý z nich bol nedokonalý. Manželstvo - to je zjednotenie dvoch polovíc v jeden celok. Dva životy sú zviazané dovedna v taký tesný zväzok, že to už viac nie sú dva životy, ale jeden. Každý, do konca svojho života, nesie posvätnú zodpovednosť za šťastie i najvyššie blaho druhého.

  Deň svadby si treba pamätať navždy a vyčleňovať ho osobitne spomedzi iných dôležitých dátumov života. Je to deň, ktorého svetlo bude do konca života osvecovať všetky ostatné dni.

  Radosť z uzatvorenia manželstva nemá byť búrlivá, ale hlboká a pokojná. Nad manželským oltárom, keď sa zjednocujú ruky a vyslovujú sväté sľuby, skláňajú sa anjeli a ticho spievajú svoje piesne. A potom svojimi krídlami zatôňujú šťastný pár na jeho spoločnej životnej púti.

  Z viny tých, ktorí sa zosobášili, jedného alebo oboch, život v manželstve sa môže stať nešťastím. Možnosť byť v manželstve šťastný je veľmi veľká. No nemožno zabúdať ani na možnosť' jeho krachu. Iba správny a múdry život v manželstve pomôže dosiahnuť ideálne manželské vzťahy. Prvá úloha, ktorú sa treba naučiť zvládnuť, je trpezlivosť. Na začiatku rodinného života sa prejavuje tak dôstojnosť charakteru a mravov, ako i nedostatky a osobitosti zvykov, vkusu, charakteru, na ktoré druhá polovička predtým nepomyslela. Niekedy sa zdá, že nie je možné prispôsobiť sa jeden druhému, že budú večné a beznádejné konflikty, ale trpezlivosť a láska prekonávajú všetko.

  A dva životy sa zlievajú v jeden, ušľachtilejší, mocnejší, plnší, bohatší, a tento život bude pokračovať v mieri a v pokoji.

  Povinnosťou v rodine je nezištná láska. Každý musí zabudnúť na svoje ,,ja", zasvätiť samého seba druhému. Každý musí obviňovať seba, a nie druhého. Keď niečo nejde tak, ako by malo, nevyhnutné je sebaovládanie a trpezlivosť. Netrpezlivosť môže všetko pokaziť. Ostré slovo môže na mesiace spomaliť zliatie duší.

  Na oboch stranách musí byt želanie urobiť manželstvo šťastným a prekonať všetko, čo tomu prekáža. I najsilnejšia láska najviac zo všetkého potrebuje každodenné posilnenie. Najnemiestnejšia je hrubosť práve v svojom dome, vo vzťahu k tým, ktorých ľúbime.

  K tajomstvu šťastia v rodinnom živote patrí i pozornosť jedného voči druhému. Muž i žena si musia navzájom neustále prejavovať znaky najnežnejšej pozornosti a lásky. Šťastie života pozostáva z jednotlivých minút, z maličkých potešení, na ktoré sa rýchlo zabúda - v podobe bozku, úsmevu, dobrého pohľadu, srdečného komplimentu, nesčíselných maličkých, no dobrých myšlienok a úprimných citov.

  Aj láska potrebuje svoj chlieb každodenný. Jestvuje ešte ďalší vážny prvok v rodinnom živote: je to jednota záujmov.

  Nič zo starostí ženy sa nesmie zdať príliš malicherným ani pre gigantský intelekt najväčšieho spomedzi mužov. Na druhej strane - každá múdra a verná žena sa ochotne bude zaujímať o záležitosti svojho muža. Ona sa bude chcieť dozvedieť o každom jeho novom projekte, pláne, ťažkosti, pochybnosti. Bude chcieť vedieť, ktoré z jeho začatých diel sa podarilo, a ktoré nie, a vedieť o všetkých jeho každodenných prácach. Nech sa obe srdcia delia i o radosť, i o strádania. Nech na polovicu delia ťarchu starostí, nech je všetko v ich živote spoločné.

  Prečo by sa spolu nemali zhovárať o svojich pokušeniach, pochybnostiach, tajných želaniach, a nepomôcť jeden druhému - súcitom, slovami povzbudenia? Tak budú žiť jedným životom, a nie dvoma. Každý musí vo svojich plánoch a nádejach bezpodmienečne myslieť i na druhého. Medzi nimi nesmú byt' nijaké tajnosti.   (pokračovanie)

  Nedeľný obed

  Z kuchyne ako zvyčajne volá žena: “Obeeed!! ”Manžel, ktorý čítal noviny a dvaja synovia, ktorí pozerali televíziu a počúvali hudbu, sa hrmotne prihrnú k stolu a netrpezlivo štrngocú príborom. Žena prichádza. Ale namiesto voňavého jedla, položí na stôl kôpku sena. ”Čo to má znamenať?” čudujú sa všetci traja. “Zbláznila si sa? ”Žena si ich premerala zvláštnym pohľadom a s anjelským pokojom povedala: “Varím vám už dvadsať rokov a za celý ten čas som od vás nikdy nepočula nič, čím by ste dali najavo, že neprežúvate seno. Ako som mohla vedieť, že si tú kôpku práve dnes všimnete?”

  Máme nesmiernu moc rozhodnúť o tom, či tí, čo žijú s nami, budú šťastní, alebo nešťastní. Zvyčajne na to stačí jedno jediné slovo: Ďakujem!

  o. Peter Iľko

Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!