č. 9 / 2014
28.4-11.5.2014

  Múr

  V nehostinnej skalnatej pustatine žili dvaja pustovníci. Našli si dve jaskyne. Vchody mali oproti sebe. Po rokoch modlitby a prísneho umŕtvovania jeden z nich prišiel k presvedčeniu, že už dosiahol dokonalosť.

  Aj druhý pustovník bol človek zbožný, ale aj zhovievavý dobrák. Vedel sa porozprávať s náhodným zriedkavým pútnikom, povzbudiť a prijať utečencov i tých, ktorí zablúdili.

  “Je to všetko čas ukradnutý modlitbe a rozjímaniu,” myslel si prvý pustovník. Neschvaľoval časté, čo i len malé nedostatky druhého. Aby mu dal viditeľne najavo, ako ďaleko je ešte od svätosti, rozhodol sa, že vždy, keď sa nejako previní, položí do vchodu jaskyne kameň.

  Po nejakom čase pred jeho jaskyňou vyrástol kamenný šedivý dusivý múr. A za ním vnútri ostal zamurovaný mních.

  Niekedy okolo srdca staviame múry z malých každodenných kameňov neľúbosti, odplácania, mlčania, nevyriešených problémov, namosúrenosti…

  Našou najdôležitejšou úlohou je znemožniť, aby okolo nášho srdca vznikali múry. A nadovšetko sa usilovať nestať sa kameňom v múroch druhých.

  Pozrime na sviatok Paschy. Kristus neostal ležať v kamennom hrobe. Vyšiel von a ohlásil svojím zmŕtvychvstaním posolstvo lásky. Veď mu záležalo na človeku. Nasledovaním Krista aj mne má záležať na mojom blížnom a v každom čase je potrebné hľadať príležitosť pomôcť svojmu blížnemu. Toto je posolstvo lásky, toto je aj posolstvo Paschy, keď Kristus pomohol navrátiť v človeku jeho zničený obraz. Tu neobstojí výrok: „Dáš pokoj, máš pokoj“ - tu je potrebný výrok „Miluj človeče, aby si bol milovaný“! Aby sme pri príchode do neba nemuseli ukázať Bohu svoje prázdne ruky!

  “Dobrý pápež” Ján XXIII.

  Ján XXIII., vlastným menom Angelo Giuseppe Roncalli, bol zvolený za 261. pápeža 28. októbra 1958 po Piovi XII. Pápež Ján Pavol II. ho blahorečil 3. septembra 2000.

  Ako uviedol Giovan Giuseppe Califano, pre Jána XXIII. bola svätosť predsavzatím, ktorú si opakoval v každom období života: ako kňaz, biskup aj pápež. Toto predsavzatie malo štyri časti: “Už ako mladý bohoslovec, v pätnástich rokoch, napísal: Obnovujem si predsavzatia, že sa chcem stať naozaj svätým, a robím tak skrze štyri rozhodnutia, ktoré si ukladám: ducha zjednotenia s Ježišom, sústredenie v jeho srdci, modlitbu ruženca a prítomnosť sám seba vo všetkých skutkoch, “uviedol Califano.

  Podľa postulátora sa život Jána XXIII. vyznačoval pokorou a odovzdanosťou do Božej prozreteľnosti. Na konci dňa pápež hovorieval: “Boh je všetko, ja som nič. To mi stačí.”

  Svätosť pápeža, ktorý začal II. vatikánsky koncil, potom Califano charakterizoval dvomi súvislosťami: pastier a otec na jednej strane a poslušnosť a pokoj na strane druhej.

  Otcovstvo a srdce pastiera Jána XXIII., Jeho srdečnosť a vnútorná radosť, mu vyslúžili prívlastok dobrý pápež. “Otvoril Cirkvi horizonty tým, že zvolal synodu Rímskej diecézy aj ekumenický koncil. Dokázal dobre komunikovať s druhými a preferoval pri tom jednoduché a bezprostredné výrazy, obrazy prevzaté z každodenného života. Dokázal sa tak hneď priblížiť k srdciam ľudí, “vysvetlil Califano a dodal, že výraz dobrý pápež nie je možné chápať povrchne: “Nebolo to nejaké lacné ľudomilstvo. Jednalo sa o synonymum lásky, pastoračných schopností, porozumenie, odpustenie, posily. Skrátka niečo podobné ako Ježiš v evanjeliu.”

  Poslušnosť a pokoj bolo biskupské heslo talianskeho pápeža a týmito slovami je možné podľa Califano charakterizovať celý jeho život: “Opustiť vlastnú krajinu, konfrontovať sa so svetmi, ktoré nepoznal, a to aj v miestach, kde bola minimálna prítomnosť katolíkov. A táto poslušnosť mu umožnila zveriť sa s dôverou do Božej prozreteľnosti, aby sa tak zbavil seba samého a úplne priľnul ku Kristovi. Tu leží zdroj 'dobroty' pápeža Jána, pokoja, ktorý šíril po celom svete. Tu leží koreň jeho svätosti: v poslušnosti voči hlasu svojho Pána.”

  Petícia za referendum o ochrane rodiny

  Sledujúc zahraničie, kde sa nátlak nikdy nezastavuje, ale vždy pokračuje od registrovaných partnerstiev, cez "manželstvá" homosexuálov a adopcie detí až po tresty za vyslovenie svojho názoru, sme po dlhej a zodpovednej úvahe zahŕňajúcej mnohé konzultácie prišli k presvedčeniu, že referendum O OCHRANE RODINY je nevyhnutné.

  (Aliancia za rodinu)

  V gréckokatolíckej cirkvi začína petícia za ochranu rodiny Tomášovou nedeľou. Hárky budú vzadu na stolíku a budete ich môcť podpísať!
  o. Peter Iľko

  Priložená krížovka: 9/2014
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!