č. 18 / 2014
31.8.-14.9.2014

  Dlh

  Jeden veľmi bohatý človek mal mnoho dlžníkov.Keď zostarol, zavolal si troch najviac zadĺžených a povedal im: “Keďže mi dnes nemôžete zo svojho veľkého dlhu nič vrátiť, splatíte mi svoje dlhy v budúcom živote.”

  Prvý dlžník odprisahal, že v budúcom živote bude svojmu veriteľovi slúžiť v podobe koňa, že ho bude nosiť na chrbte a poslúchať jeho rozkazy. Starec ponuku prijal a zmenku roztrhal.

  Druhý dlžník, ktorý dlhoval ešte viac peňazí, sľuboval: “Som pripravený stať sa tvojím volom. Budem ťahať pluh, pooriem ti pole a budem voziť seno a tak dlh splatím.” Starec súhlasil a spálil aj jeho dlžobný úpis.

  Tretí dlžník, ktorý dlhoval najviac peňazí pokorne povedal: “Aby som ti splatil svoj dlh, budem ti v budúcom živote otcom.”Starec sa rozzúril a schytil palicu, volajúc na svojich sluhov, aby toho bezočivca vyhodili z jeho domu.”Počkaj, pane, vysvetlím ti to. Môj dlh je obrovský. Nemôžem ti ho splatiť inak ako tým, že budem tvojím otcom. Tak budem pre teba pracovať vo dne v noci. Budem ťa chrániť, keď budeš malý a budem sa o teba starať, kým vyrastieš. Budem pripravený priniesť akúkoľvek obetu a riskovať aj svoj život, aby sa ti nič nestalo a nič ti nechýbalo. A keď umriem, zanechám ti všetko, čo som pre teba nahonobil a získal.”A starec uznal, že je to dobrý návrh, ako splatiť taký veľký dlh.

  Rozhodnutie mať dieťa znamená zaťažiť sa veľkým dlhom, znamená to obetovať sa, znamená to prijať na seba celú zodpovednosť za iný život. Znamená to menej luxusu, menej slobody. Ale znamená to aj veľa radosti. Medzi viac členov rodiny sa skôr rozdelí smútok ako sám sa v smútku utápať..... Rodina je základ a základy neplnia účel ak tam nie sú suroviny, ktoré tam majú byť.

  Ako si rozumieť s Bohom? - Modlitba

  Od života k životu

  Modlitba má „vyvierať“ zo života, smerovať, vracať sa k nemu. Má „nadnášať“ život, pomáhať ho žiť. Je prostriedkom, ktorý pomáha, aby sme mali v srdci lásku a mohli robiť dobre, lebo čo je v srdci, to vychádza i navonok. Naša modlitba by určite nebola dobrá, keby sme sa po nej hneď začali hádať...


  Účinky modlitby

  Modlitba má na človeka úžasné účinky, mení jeho postoje, vnáša do jeho života pokoj, istotu.

  Ako je to s vypočutím modlitby? Úprimná modlitba býva vypočutá, ak sa človek modlí dobre a prosí o dobrú vec. A čo je pre nás skutočne dobré, vie len Boh. Preto nie vždy dostaneme to, o čo prosíme. Ale určite nám dá niečo lepšie, i keď si to hneď neuvedomíme. Veď dovolil by otec svojmu dieťaťu hrať sa s ostrým nožom, keď vidí, že ho nevie používať? Istotne nie.

  Dôverujme preto v Božiu dobrotu a nebojme sa končiť modlitbu slovami, ktoré povedal Kristus pred svojím utrpením: „No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“


  Je tisíc podôb, ako komunikovať s okolím: Gestami, pohladkaním, podaním rúk, zamá-vaním, úklonom, myšlienkou, slovom, slzami, úsmevom, sklopením oči, žmurknutím, jemným bozkom, tancom,...


  Toto všetko sú poslovia, ktorí nesú určitý odkaz z vnútra človeka - lásku, hnev, radosť, záujem o druhého... Tento „balíček“ nesú z pošty „Srdce“ na adresu ktorú určím.


  Aj s Bohom sa dá nadviazať spojenie podobnými spôsobmi. Aj On má rád priateľské gesto, žmurknutie, veselý džavot, spev,... Urobí mu radosť láskavý úsmev, dobré slovo, radostné zvýsknutie nad Jeho dielom, svätý bozk,... Nieže by to potreboval, veď On je šťastný aj bez toho. Ale prijal náš štýl komunikácie s Ním. Pre naše dobro a šťastie. Tieto rôzne podoby dialógu s Bohom nazývame modlitba.


  Rady na dobrú modlitbu: - Stanov si čas na pravidelnú modlitbu.
  - V rannej modlitbe je veľmi dôležité obetovať všetko Bohu.
  - Nezabudni si dať každý deň predsavzatie ako prejav lásky k Bohu.
  - Nezabúdaj sa modliť vlastnými slovami.
  - Uč sa rozmýšľať o Božom slove.
  - Pozoruj život a „pomáhaj“ mu modlitbou.
  - Zvykni si cez deň pozdvihnúť myseľ k Bohu strelnými modlitbami.
  - Aj poloha tela mi pomáha sústrediť sa na dobrú modlitbu.
  - Vo večernej modlitbe je nesmierne dôležité hodnotenie dňa a ľútosť.
  - Tesne pred spaním sa niekto zvykne modliť trikrát Raduj sa.

  Mesiac (z roku) rodiny v našej farnosti

  V rámci roku rodiny a z podnetu demagógie na rodinný život som uvažoval nad tým, čo môžeme urobiť konkrétne my - naša orlovská farnosť (s filiálkou Andrejovka).

  A po dlhšom uvažovaní a modlitbe som prišiel k záveru. Vykonať mesiac úcty k rodine. Najlepšie je prispieť modlitbou a pôstom. Iba tak môžeme vyhnať démona neúcty a rozvratu rodín. Pán Ježiš hovorí učeníkom tento druh môžete vyhnať iba modlitbou a pôstom. (Mt 17,21)

  Keďže Cirkev je o slobode, môžete sa ku mne pridať iba slobodne, podľa svojho slobodného rozhodnutia.

  Celý mesiac bez akéhokoľvek druhu alkoholu. Jeden z najväčších nepriateľov, ktorý ničí rodinu.

  Celý mesiac bez mäsa. (kto nemôže, ako napr. diabetici, starší a podobne, dajte si napríklad od sladkostí).

  Chlapi nájdite si aj vy čas na chrám, ak je to možné, a ja si myslím, že u mnohých je to možné.

  Celý mesiac bez televízie (toto bude asi najťažšie, ale je to tiež jeden z ničiteľov rodiny.)

  Celý mesiac bez počítača - v poslednej dobe si myslím že je to po alkohole najväčší nepriateľ súžitia rodiny. (Nemyslí sa tu na prácu a školu - viac sa tu myslí na nezmyselné chatovanie, neslušné zábavky, facebook a podobne.) Skúste vydržať mesiac a uvidíte že vám to prestane chýbať a budete mať viac času na seba!

  Celý mesiac bez počítačových a mobilných hier. (ruku na srdce hlavne mladí. Koľko vieme tráviť času na internete, na hrách v mobile, tablete, denne na úkor povinností a modlitby?

  Celý mesiac spojený v modlitbe - spoločnej modlitbe v rodine. (celej rodine - nielen mama a deti, alebo iba mama, alebo iba deti.) Skúsiť aj s členom rodiny, ktorý je v zahraničí. (využiť skype a podobné technológie na spoločnú modlitbu nesúvisí s pôstom od počítača).

  Celý mesiac čo najviac pristúpiť svätému prijímaniu - keď je možné aj cez týždeň. ( tu je potrebné odbúrať výhovorky, že sa to nedá, nestíha.....)

  Cez mesiac navštíviť pútnické miesto. Môžeme aj spoločne, ak by bol záujem objednať autobus a navštíviť Ľutinu, Prešov (hroby našich blahoslavených..)napr. 15.9 - štátny sviatok.


  Ak vám záleží na rodine je tu možnosť niečo urobiť!!! Ak si myslíte, že nie je potreba, berte tieto slová za bezpredmetné!
  o. Peter Iľko
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!