č. 23 / 2015
9.11.-.22.11.2015

  Ceruzka

  Chlapček pozoroval starú mamu pri písaní listu. Zrazu sa je spýtal: "Opisuješ príbeh, čo sa stal nám? Nie je to náhodou príbeh o mne?" Stará mama zdvihla oči od písania a s úsmevom vnúčikovi odvetila: "Máš pravdu, naozaj píšem o tebe. Ceruzka, ktorou píšem je však dôležitejšia ako slová. Bola by som rada, keby si aj ty bol ako ona, keď vyrastieš."

  Chlapček sa zarazene zadíval na ceruzku, nevidel však na nej nič zvláštne. "Je to predsa úplne normálna ceruzka." "Všetko závisí od uhla pohľadu. Táto ceruzka má päť dobrých vlastností, ktoré ti iste zaručia spokojný život, ak ich budeš mať aj ty.

  Po prvé: Môžeš robiť veľké veci. nikdy však nezabúdaj, že existuje Ruka, ktorá vedie tvoje kroky. Tá ruka sa volá Boh a on ťa vždy povedie podľa svojej vôle.

  Po druhé: Niekedy musím písanie prerušiť a ceruzku zastrúhať. Ceruzka pri tom veľmi trpí, napokon je však spokojná, lebo je opäť ostrá ako predtým. Preto sa nauč znášať bolesť, lebo bolesť nás robí lepšími.

  Po tretie: Pri písaní ceruzkou môžeme kedykoľvek použiť gumu a vygumovať, čo sme napísali chybne. Nauč sa, že ak máme niečo napraviť, nemusí to pre nás znamenať nič zlé, práve naopak, môže to byť veľmi užitočné, aby sme nevybočili z cesty spravodlivosti.

  Po štvrté: Nie je dôležité, z akého dreva ceruzku vyrobili, ani to, akú má farbu, dôležitá je tuha vo vnútri. Preto si vždy všímaj, čo sa deje v tvojom vnútri.

  A napokon, po piate, ceruzka vždy po sebe zanechá stopu. Nezabúdaj, že všetko, čo v živote urobíš, zanechá stopu a preto si uvedomuj každý svoj krok."

  Potreba ideálu

  Učiteľ učil, že sa nedá žiť bez nejakého ideálu, bez cieľa, bez utópie. Aby vysvetlil, prečo je potrebný ideál, ukázal odvážnemu mladíkovi modrú čiaru na horizonte: „Tam musíš dôjsť, to je tvoj cieľ!“

  Mladík odišiel rýchlym krokom. Dosiahol prvé vŕšky, ale modrá čiara sa presunula za reťaz vrchov. Kráčal ďalej, no modrá čiara sa nachádzala za vysokým vrchom na konci rozľahlej roviny.

  Sklamaný sa vrátil k učiteľovi: „Keď urobím desať krokov, horizont sa tiež posunie o desať krokov. Nech by som kráčal akokoľvek dlho, nikdy ho nedosiahnem.“ „Áno, máš pravdu.“ „Načo mi je potom ideál?“

  „Potrebuješ ho jednoducho na to, aby si kráčal.“

  Filipovka - obdobie predvianočného pôstu

  (15. november - 19. december)

  Na veľké a slávne udalosti vykúpenia Cirkev pripravuje veriacich pôstom. Jedným z najväčších sviatkov liturgického roku je sviatok Narodenia Ježiša Krista. Aj na tento sviatok pripravuje Cirkev pôstnym obdobím, ktoré ho predchádza.

  Pôst pred Narodením Pána je nazývaný Filipovka, pretože sa začína deň po sviatku sv. apoštola Filipa. Pôst bol zavedený, aby pripravil Cirkev na dôstojnú oslavu veľkého a svätého dňa Kristovho narodenia.

  Prvá zmienka o prípravnom období pred Narodením Pána - filipovke - je v dekréte koncilu zo Zaragozy (380). Konciloví otcovia sa uzniesli, že každý kresťan má od 17. decembra do Bohozjavenia (6. januára) chodiť denne do chrámu. Na synode v Mac (v dnešnom Francúzsku) r. 581 bolo schválené, že každý kresťan sa má od sviatku sv. Martina (11. novembra) až do 24. decembra postiť trikrát do týždňa (pondelok, streda, piatok).

  Zmienku o pôste pred Narodením Ježiša Krista nachádzame v Koptickom kalendári v 8. storočí. Ján Pôstnik, patriarcha Carihradu, ustanovuje pravidlo: „Patrí sa, aby sa veriaci zdržiavali od mäsa po dve štyridsiatnice, t.j. v čase Filipovky a v čase pôstu Petra a Pavla“. V 9. storočí sa celý Východ podriadil tejto disciplíne a prijal pôst pred sviatkami Narodenia Ježiša Krista. Súčasné liturgické obdobie pred Narodením bolo definitívne ustálené na Konštantínopolskom sneme v roku 1166. Koncil sa uzniesol, že pôst sa bude začínať 15. novembra a bude trvať do 24. decembra vrátane. Tak bol ustanovený ďalší 40-dňový pôst.

  Aj cieľom tohto pôstu je modlitbou a pôstom sa pripraviť na sviatok Narodenia Ježiša Krista. Simeon Solúnsky hovorí: „Štyridsaťdenný pôst pred Narodením Ježiša Krista je podobný Mojžišovmu pôstu na vrchu Sinaj. Po štyridsaťdennom pôste prijal tabule Božích prikázaní. Zachovajme aj my štyridsaťdenný pôst a prijmime živé Slovo Božie vtelené z Panny a prijmime aj jeho telo - pristúpme k svätému prijímaniu“.

  Predvianočný pôst sa v cirkvi prijal podľa starozákonných patriarchov, ktorí s veľkou vierou očakávali príchod Mesiáša. V čase filipovky chce Cirkev utvrdiť srdcia veriacich vo viere príkladom ako starozákonných, tak aj novozákonných svätých, ktorých pamiatku slávi v tomto predvianočnom pôstnom období. Dve nedele pred sviatkom Narodenia Ježiša Krista sú zasvätené pamiatke svätých Praotcov a svätých Otcov Starého zákona.

  V Západnej Cirkvi je obdobie predvianočného pôstu nazvané ako adventné obdobie. Toto obdobie sa začína prvými vešperami nedele, ktorá padne na deň 30.novembra alebo na najbližší deň tohto dátumu a končí sa pred prvými vešperami Narodenia Pána. Táto adventná doba odstránila jeho pôstny charakter a prijala eschatologický charakter. Aj samotné liturgické texty povzbudzujú veriacich k očakávaniu druhého a slávneho príchodu Pána.

  Podvod na sebe - príprava sviatkov

  Jeden majster dlhé roky pracoval vo veľkom stavebnom podniku. Raz dostal príkaz postaviť ukážkovú vilu podľa svojej chuti. Mohol si vybrať miesto, ktoré sa mu najviac páčilo, a nehľadieť na výdavky.

  Hneď sa dal do práce, ale podľahol pokušeniu využiť slepú dôveru. Použil podradný materiál, zamestnal neodborníkov za nízku mzdu a takto ušetrené peniaze strkal do vlastného vrecka.

  Keď bola stavba hotová, pri malej slávnosti odovzdal majster riaditeľovi kľúč od vily. Riaditeľ mu ho s úsmevom vrátil, stisol mu ruku a povedal: "Túto vilu prijmite ako dar na znak úcty a vďačnosti."

  Dni, ktoré prežívaš sú tehlami tvojho budúceho domu...

  Podobne aj v pôste, ktorý je prípravou na sviatky Narodenia Pána je to o príprave, ako si postavíme dom sviatkov. Buď bude postavený na uponáhľanosti, na chaose. Alebo bude vystavený z pevných múrov spoločnej modlitby, návštevy chrámu a súčasne prijímania sviatostí, z dobrovoľného zriekania, z pôstu.... Prostriedkov nám Pán ponúka neúrekom. Výsledok je závislý od nás.

  Prijdi Isuse, Spasiteľu naš, otkupi i spasi nas!
  „Príď, Ježišu,. Spasiteľu náš, vykúp nás a spas nás!
  o. Peter Iľko
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!