č. 26 / 2015
21.12.-.3.1.2016

  MODLITBA

  Andrej mal jediné veľké želanie: bicykel. Žltý bicykel so všetkým možným príslu- šenstvom, aký videl vo výklade v jednom obchode. Nevedel naňho zabudnúť. Snívalo sa mu o ňom, videl ho dokonca aj v hrnčeku kávy, aj v postave Karola Veľkého na obálke dejepisu.

  Andrejova matka však musela za toľko vecí platiť a výdavky zo dňa na deň rástli, takže na vysnívaný drahý Andrejov bicykel peňazí nebolo.

  Andrej vedel o maminej finančnej tiesni, a preto sa rozhodol, že o bicykel poprosí priamo samého Boha. Bol by to pekný dar na Vianoce. Každý večer začal k svojim modlitbám pridávať: „Nezabudni, že na Vianoce mi máš priniesť žltý bicykel. Amen.“

  Mama každý večer počula, ako sa Andrej modlí a prosí o žltý bicykel, a smutne kývala hlavou. Vedela, že Vianoce bez bicykla by boli pre Andreja veľmi bolestné. Bolo by to pre dieťa strašné sklamanie.

  Prišiel Štedrý večer, samozrejme, bez žltého bicykla.

  Večer si chlapec ako zvyčajne kľakol k postieľke, aby sa pomodlil. „Andrejko,“ zašepkala mu nežne mama, „myslím, že ťa trápi, že si na Vianoce nedostal ten bicykel. Dúfam, že si sa na Pána Boha nenahneval, že nevypočul tvoju modlitbu.“

  Andrej sa pozrel na matku.

  „Ale nie, mama. Ja sa na Pána Boha nehnevám. Počul moju prosbu a povedal: „Nie!“

  Modlitba - posila v živote

  „Ako dokážeš čeliť svojmu ťažkému životu tak radostne?“ pýtal sa niekto kresťana.

  „Modlitbou,“ odpovedal kresťan.

  „Čo tým myslíš - modlitbou?“ Kresťan odpovedal: „V minulosti som sa trápil nad mnohými ťažkosťami, ktoré vstúpili do môjho života. Skoro som z toho ochorel. Začal som sa teda modliť k Bohu a on mi odpovedal takto: „Počúvaj, syn môj, nie je nič, čo by si ty a ja nezvládol.“ Odvtedy viem, že na svoje ťažkosti nie som už sám. Prečo sa teda neradovať?“

  Slávny chirurg pred operáciou sklonil hlavu a modlil sa. Udivený reportér, ktorý bol prítomný na operačnom sále, sa spýtal: „Modlíte sa pred každou operáciou?“ Chirurg odpovedal s úsmevom: „Vždy. Nikdy neviete, na aké ťažkosti narazíte pri operácii. Ale keď v modlitbe zverím svoj skalpel najväčšiemu Lekárovi, viem, že bude viesť moju ruku. Mnohokrát som už zažil, že „doliečil“ to, pred čím sme my kapitulovali.“

  Rok milosrdenstva

  Odpustenie...

  Jeden dobrý, tak trochu slabý veriaci, sa zvyčajne spovedal u farára. Jeho spovede však boli ako obohraná platňa. Stále tie isté priestupky, vždy ten istý ťažký hriech.

  „Tak už dosť!“ povedal mu raz prísne farár. „Nesmieš si z Pána Boha robiť blázna. Je to poslednýkrát, čo ti dávam rozhrešenie. Zapamätaj si to!“

  O dva týždne sa veriaci znova prišiel vyspovedať zo svojho zvyčajného hriechu. Spovedník stratil trpezlivosť: „ Povedal som ti, že ti nedám rozhrešenie. Tak sa naučíš...“

  Ponížený a zahanbený úbožiak sa zdvihol. Nad spovednicou trónil na múre zavesený veľký sadrový Ukrižovaný. Muž sa naňho pozrel. V tej chvíli Ježiš zo sadry na kríži ožil, zdvihol ruku z jej stáročnej polohy, urobil znak kríža: „ Ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov...“

  Každého z nás spája s Bohom niť - keď spáchame hriech, niť sa pretrhne, ale keď ľutujeme svoje viny, Bohu túto roztrhnutú niť znovu zviaže na uzol a niť sa tak skráti. Z odpustenia do odpustenia sa približujeme k Bohu.


  Odpustením sa dejú zázraky

  Jeden orol zlomil druhému krídlo. Poranený orol spadol na zem a nemohol už vyletieť do vzduchu. Ale jedného dňa sa zvláštnym spôsobom zdravý orol dostal do pazúrov poraneného orla. Vtedy začala chvíľa účtovania.

  Poranený orol hovorí zdravému: „Ja už nemôžem lietať, ale ani ty už nebudeš lietať, aby si skúsil, aký strašný je život orla, ktorý nemôže vyletieť vysoko nad oblaky. I ja ti teraz zlomím krídlo, aby si vedel akú krivdu si mi urobil.“

  Po tomto rozhodnutí poranený orol počul hlas svojho srdca: „To nie je predsa cesta na nápravu krivdy, ktorá ti bola spôsobená, pretože s takouto odplatou bude krivda ešte väčšia.“

  V tej chvíli poranený orol zmenil svoje rozhodnutie a povedal si: „Neurobím to, zľutujem sa a pustím zdravého orla na slobodu.“

  Po týchto slovách nastalo čosi neuveriteľné: Jeho zlomené krídlo sa zrástlo, ba dokonca dostalo takú veľkú silu, že tento orol už so zrasteným krídlom vyletel omnoho vyššie ako orol, ktorý bol zdravý. Odpustením rastieme, odpustením sa zdokonaľujeme, odpustením sa uzdravujeme.

  Modlitba Svätého Otca Františka na mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

  Pane Ježišu Kriste, ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec, a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho.

  Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení. Tvoj pohľad plný lásky vyslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí, oslobodil cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení, dojal Petra k slzám po zrade a zaistil raj kajúcemu lotrovi.

  Daj nám počúvať slová, ktoré si povedal Samaritánke, tak, akoby si ich hovoril každému z nás: „Keby si poznala Boží dar...“

  Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca, Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť najmä cez odpustenie a milosrdenstvo. Daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou teba, svojho Pána, vzkrieseného a osláveného.

  Prial si si, aby aj tvoji služobníci boli zaodetí slabosťou a mali tak správne spolucítenie s tými, ktorí sú v nevedomosti a omyle. Daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil očakávaný, milovaný a zahrnutý Božím odpustením.

  Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním, aby jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením prinášať chudobným dobrú zvesť, zajatým a utláčaným zvestovať slobodu a slepým prinavrátiť zrak.

  Na prosby Presvätej Bohorodičky, Matky milosrdenstva, zmiluj sa nad nami a spas nás, lebo si dobrý a miluješ nás. Amen.

  Modlitba k Svätej rodine

  Ježiš, Mária a Jozef, vo vás kontemplujeme žiaru pravej lásky, na vás sa s dôverou obraciame. Svätá nazaretská rodina, urob aj z našich rodín miesta spoločenstva a večeradlá modlitby, opravdivé školy evanjelia a malé domáce cirkvi. Svätá nazaretská rodina, nech sa viac v rodinách nezakusuje násilie, uzavretosť a rozdelenie: každému, kto bol zranený alebo pohoršený, nech sa čoskoro dostane útecha a uzdravenie. Svätá nazaretská rodina, prebuď vo všetkých vedomie posvätného a nedotknuteľného charakteru rodiny, jej krásy v Božom pláne.

  Ježiš, Mária a Jozef, vypočujte a vyslyšte našu prosbu. Amen.“


  CHRISTOS RAŽDAJETSJA - SLAVITE JEHO!
  o. Peter Iľko
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!