č. 14 / 2016
4.7.-.31.7.2016

  Kde postavil Šalamún chrám

  Jeden otec zanechal svojim dvom synom ako dedičstvo pšeničné pole. Synovia sa bratsky rozdelili a ďalej obrábali svoje pole. Jeden brat žil sám, druhý mal hŕbu detí.

  Raz, bolo to počas žatvy, sa bohatý brat v noci prehadzoval na posteli a povedal si: “Načo sú mi všetky tieto snopy? Môj brat má veľa detí. Pre svoju rodinu potrebuje veľa obilia.”Vstal, zašiel na svoj podiel a preniesol veľkú kopu snopov na podiel svojho brata.

  Jeho brat však rozmýšľal rovnako: “Môj brat nemá ani ženu, ani deti. Jedinú radosť mu robí jeho bohatstvo. Tak mu ho rozmnožím.” Vstal, zašiel na svoj podiel a preniesol veľkú kopu snopov na podiel svojho brata. Keď prišli ráno na svoje pole, čudovali sa, že im zo snopov neubudlo.

  Nasledujúcu noc urobili to isté. Každý prenášal svoje snopy na pole toho druhého. A každé ráno sa presviedčali, že im obilia neubúda. Až raz v noci sa bratia s plným náručím snopov stretli na medzi, ktorá oddeľovala ich polia. Keď si uvedomili, čo sa stalo, rozosmiali sa a objali.

  V tom bolo počuť z neba hlas: “Toto je miesto, kde sa prejavila bratská láska. Zaslúži si, aby sa na ňom postavil môj chrám.”Kráľ Šalamún si na stavbu chrámu vyvolil práve toto miesto.

  Našiel by kráľ Šalamún miesto na stavbu chrámu aj dnes?

  Ako správne pestovať obilie!

  Žil raz istý farmár, ktorý pestoval vzácne obilie. Jeho obilie bolo každý rok ocenené modrou stuhou. Prišiel za ním novinár, aby s ním urobil interview. Chcel sa totiž dozvedieť, ako toto obilie pestuje. Zistil, že o semeno obilia sa delí so svojimi susedmi.

  "Ako to, že semeno dávate aj svojim susedom?" spýtal sa novinár.

  "Neviete, prečo to robím?" začudoval sa farmár. "Vietor vezme peľ zo zrelého obilia a roznesie ho na okolité polia. Ak budú moji susedia pestovať nekvalitné obilie, vietor opelí moje obilie a zníži sa jeho kvalita. Ak chcem dopestovať kvalitné obilie, musím pomôcť mojim susedom, aby tiež pestovali kvalitné obilie."

  Farmár si uvedomoval, ako v živote všetko so všetkým súvisí. Jeho obilie sa nevyšľachtí, ak sa nevyšľachtí obilie jeho susedov.

  Platí to aj v iných oblastiach života. Tí, čo sa rozhodnú žiť v mieri, musia pomôcť aj svojim susedom žiť v mieri a v pokoji, pretože hodnota života sa meria životom tých, čo žijú s nami. Tí, čo sa rozhodli byť šťastní, musia pomôcť iným nájsť šťastie, pretože blaho každého je spojené s blahom všetkých.

  Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať.     Gal 6,7

  Aby prázdniny neboli prázdne dni

  „Mami, ja sa nudím!“ opakovali mnohí z nás neraz počas prázdninových dní. A rodičom často vstávali vlasy dupkom, keď mali svojim deťom zabezpečiť nonstop atraktívny program počas dlhých dvoch mesiacov. No ani skvelý, do poslednej minúty vyplnený čas atraktívnymi možnosťami nemusí deťom zabezpečiť plnohodnotné prázdniny. A, naopak, čo najjednoduchší prázdninový program môže dať všetkým maximum, ak do neho zapojíme Boha. Pretože bez neho budú prázdniny vskutku len prázdnymi dňami. Nevynechajme Pána z prázdnin. On od nás neprázdninuje, nerobme tak ani my.

  Biskup zo španielskej Torozy, Mons. Javier Salinas Vinals, napísal Desatoro kresťanských prázdnin. Nechaj(me) sa nimi inšpirovať:

  1. Ži s prírodou. Vrchy, lúky a polia, rieky a more - vo všetkom objavuj prítomnosť Boha. A chváľ ho, že všetko stvoril tak krásne.

  2. Ži podľa svojho mena a kresťanskej identity. Nehanbi sa počas leta za to, že si kresťan. Falšoval by si tým svoju identitu.

  3. Ži nedeľu. Aj počas prázdnin je nedeľa deň Pánov. A Pán neodchádza na prázdniny. Nevynechaj nedeľnú liturgiu. Vytvor si viac voľného času.

  4. Ži s rodinou. Zhováraj sa, hraj, žartuj so svojimi blížnymi s radosťou a bez ponáhľania. Modli sa so svojou rodinou a zájdi s ňou do chrámu.

  5. Ži svoj život. Život je veľký Boží dar. Nevystavuj svoj život nebezpečenstvu a dávaj pozor, aby si neohrozil život druhých.

  6. Ži v priateľstve. Od počúvania buduj cestu k dôvere, k pomoci, k obohateniu, k rešpektu posvätnej dôstojnosti iných osôb.

  7. Ži spravodlivo. Nemysli si, že máš na všetko právo. Iní pracujú, aby si ty mohol prežívať svoje prázdniny. Aj oni majú svoje nároky. Rešpektuj ich a zaujímaj sa o ich dobro.

  8. Ži v pravde. Vyhýbaj sa pokrytectvu, klamstvu, kritike, predsudkom a samo-ľúbosti.

  9. Ži v čistote srdca. Premáhaj žiadostivosť, egoizmus a hedonizmus. Prázdniny neznamenajú robiť si, čo sa mi zachce.

  10. Ži solidárne. Nechci mať všetko pre seba. Mysli aj na tých, čo nemajú prázd-niny, čo nemajú dokonca ani každodenný chlieb. Ani láska a služba neodchádzajú na prázdniny.


  Budúcnosť vytvára iba ten, kto dáva samého seba. Kto chce iba poučovať,
  meniť druhých, je neplodný.

  Kto verí, nikdy nie je sám - ani počas života, ani počas smrti.

  Násilie je nezlučiteľné s povahou Boha a povahou duše.

  Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.    Benedikt XVI


  o. Peter Iľko
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!