č. 21 / 2016
31.10.-.13.11.2016

  Ponáhľame sa bližšie k smrti

  Keď som včera vystupoval z vlaku, predo mnou šla pomalým tempom stará babka. Ponáhľal som sa a nevedel som ju predbehnúť. Vytáčala ma do nepríčetna. Vtedy som sa zarazil a povedal som si: "Kam sa ja vlastne ponáhľam?" Ozvali sa vo mne výčitky svedomia, že som sa v duchu nahneval na babku, ktorá má dosť času a okrem toho nemôže za svoju pomalosť. Celý život pracovala, možno veľa vytrpela. A možno všetko trpezlivo niesla. A ja som netrpezlivý a malicherný. A to všetko len preto, aby som bol o 10 minút skôr doma. Tých pár minút aj tak premrhám na internete alebo pri telke.

  Alibisticky to zhodím na dobu, v ktorej žijeme. Všetci sa hrozne ponáhľame. A večer zistíme, že sme zase toho veľa nestihli. Frustrovaní ľahneme a zaspíme spánkom nepokojných. Cez sms si vyznávame lásku, komunikujeme cez chat a do očí si nemáme čo povedať.

  Trápia nás účty, kariéra. V schránkach sa nám hromadia maily, lebo "nemáme čas" odpísať, na polici sa kopia knihy, lebo "nemáme čas" čítať, nevieme ako vonia príroda, lebo "nemáme čas" si k nej privoňať.

  Ale dokedy to vydržíme? Čím chceme viac stihnúť, tým menej stihneme. Venujeme priveľa času veciam, ktoré si ho nezaslúžia. Nevieme sa zastaviť a uvedomiť si hodnotu vecí. Robíme veľa fotografií, ale už si ich ani neprezeráme. Napálime ich na CD a tým to končí; počítače máme plné hudby, na ktorú nemáme čas, množstvo televíznych kanálov, ktoré akoby jedna mater mala. Namiesto zábavy stres. Stále kontrolujeme mobil, či nám niekto nevolal. Prestávame si vážiť krásne veci, kvôli ktorým sa oplatí žiť.

  Môj dedko má 87 rokov. V živote nebol v zahraničí, nemá mobil, počúva jednu stanicu na svojom starom rádiu. A napriek tomu si myslí, že prežil krásny život . S úsmevom spomína. Teší sa z pekného dňa, z vône dreva, zo svojich vnúčat .. Žil ťažký život, ale váži si ho.

  To my dnes nevieme. A tak máme infarkty, rakovinu a depresie. A možno by stačilo spomaliť. Tvrdenie, že sa to nedá, neobstojí. Zamyslime sa, koľko času venujeme nepodstatným veciam. Skúsme vypnúť mobily a počítače a porozprávať sa. Snáď som si uvedomil môj rýchly život včas, aby som spomalil. Nájdi to pravé potešenie z návštevy chrámu...

  Kamarát má chalupu v malej osade obkolesenej horami, nie je tam signál, žiadna telka, obchod otvorený len v utorok a štvrtok a jedna krčma 5x5 m. Asi tam zabehnem, aby som spomalil a nehneval sa na starých ľudí, ktorí si vážia zvyšok života a zbytočne sa neponáhľajú za smrťou, tak ako mnohí z nás! Pekný deň... a spomaľ... veď žiješ len raz... a veľmi krátko...

  Nebezpečný Halloween

  Halloween je dnes čím ďalej obľúbenejší sviatok, ktorý však v sebe skrýva veľké nebezpečenstvo. V nasledujúcich riadkoch vysvetlíme prečo.

  Halloween sa rozvinul na Britských ostrovoch dávno pred narodením Pán Ježiša. Súvisel s koncom leta a nástupom zimy, čo si vyžadovalo obety. 31. októbra bola noc teroru. Ľudia verili, že v túto noc Samhain, pán smrti, zhromaždí duchov všetkých, ktorí počas roka zomreli, a tí mali dovolené vrátiť sa do svojich pôvodných domov. Druidi, keltskí kňazi, chodili z domu do domu a žiadali dieťa alebo pannu ako ľudskú obeť (treat). Tieto deti boli spolu so zvieracími obetami počas ceremónií spálené na smrť. Kým kričali v agónii, pozorovatelia poobliekaní v kostýmoch vyrobených z koží zvierat a hláv tancovali okolo ohňa. Tým, ktorí im vyhoveli, sľubovali úspech. Ako vďaku za obeť nechali pred domom vyrezanú tekvicu s tvárou a zapálenou sviečkou vyrobenou z ľudského tuku. Toto malo ochrániť všetkých v dome v tú noc pred démonmi smrti. Ak niekto neuspokojil ich požiadavky, prišiel čas na nepríjemné prekvapenie (trick). Tej noci satan alebo jeho démoni niekoho v dome zabili.

  To je história tohto sviatku. Ako to vyzerá dnes? Dnes sa deti prezliekajú za bytosti symbolizujúce a šíriace zlo, ako napríklad bosorky, čarodejnice, démonov, kostry, príšery. Základom sviatku je, že deti v takýchto kostýmoch chodia od domu k domu a kričia: "Trick or Treat" čo znamená: "Obdarujte nás, lebo vám niečo vyvedieme!" Ak deti nedostanú v niektorom dome sladkosť, môžu mu za odplatu vyviesť niečo zlé. Na školách sa organizujú večierky, rozprávajú sa strašidelné príbehy, pred domami svietia tekvice s vyrezanými tvárami. Pod rúškom zábavy sa deťom predkladá zlo vo veľmi príťažlivej forme, robí zlo krajším a posúva deti do jeho blízkosti. Ak dieťa oblečieme do masky netvora, nečudujme sa, ak sa tak začne aj správať! Halloween bol vždy oslavou smrti a je zameraný na násilie. Zdôrazňuje mrzačenie, vraždy a krv. Dokonca tieto veci oslavuje. Svedectvo jednej učiteľky hovorí, že keď 9-ročným žiakom dala otázku, ako by najradšej oslavovali Halloween, osemdesiat percent vyjadrilo prianie "niekoho zabiť". Okrem toho Halloween zdôrazňuje strach a šíri ho do detských sŕdc. A najväčšie nebezpečenstvo plynie z toho, že tento sviatok je démonickej povahy. Je to najbežnejší spôsob, akým sa deti zoznamujú s okultizmom. Pre satanistov a bosorky je Halloween najväčším sviatkom.

  Halloween je čisto a absolútne zlej podstaty a nie je na ňom nič, čo by niekedy malo niečo spoločné alebo prijateľné s Pánom Ježišom. Je to pohanský deň zakorenený v najhorších pohanských rituáloch. Biblický učiteľ Dr. John Mac Arthur hovorí:

  "Preoblečenie sa za bosorku, ducha lebo čerta je nespojiteľné s kresťanským svedectvom." Oprime sa o slová Svätého Písma a konajme podľa nich! Biblia kresťanom prikazuje: "...nezúčastňujte sa na neplodných skutkoch tmy, radšej ich kárajte." (Ef 5,11)

  Halloween ubližuje

  Halloween je nebezpečný deň a tú sú dôvody, prečo je tomu tak…


  Halloween je zameraný na násilie

  V januári 1988 so sa zastavil v reštaurácii, aby som si niečo zajedol pred mojim ďalším stretnutím. Na stole boli položené noviny, do ktorých som sa začítal. Bol tam článok, ktorý mal nadpis "Rodičia sa musia vysporiadať s násilím." Jeden rodič tam písal: "Dnes som počul niečo, z čoho mi stáli vlasy dupkom na hlave…Minulý október učiteľka požiadala žiakov v štvrtom ročníku, aby napísali, ako by najradšej oslavovali Halloween. 80% z jej 9-ročných detí vyjadrilo prianie "niekoho zabiť" Odkiaľ získavajú deti takéto nápady?" pýtala sa. Odpoveď je jednoduchá. Halloween zdôrazňuje zmrzačenie, vraždy a krv. Dokonca tieto veci oslavuje! Pravdou je, že milióny ľudí a pravdepodobne i vaše deti budú vidieť počas tohtoročného Halloweenu množstvo televíznych programov, videá, rôzne aktivity, ktoré oslavujú zmrzačenie, mučenie a vraždy. Predtým, než si poviete: "to im neuškodí, je to iba fantázia", možno by ste mohli zobrať do úvahy to, čo zhrozená matka našla v denníku svojho dospievajúceho syna Čítala: "Minulý rok som na Halloween ukradol auto a prenasledoval som dieťa, ktoré som potom zabil pre Diabla. Tento rok plánujem urobiť tú istú vec." Ten chlapec je teraz uväznený. Nevidíte ten paradox? Kedykoľvek, keď čítame o násilnej vražde, tak sme užasnutí. Ale smejeme sa, robíme si žarty, voláme to zábavou a oslavujeme tie isté veci, keď sa jedná o Halloween. Halloween, ktorý je zameraný na násilie, búra zábrany, ktoré majú deti voči vraždám. Deti majú problém odlíšiť fantáziu od skutočnosti.


  Halloween ubližuje, pretože zdôrazňuje strach

  Čítal som článok, ktorý mal nadpis: "Dom hrôzy pre zábavu: Mohol sa stať nočnou morou pre deti." Začínal takto: "Je to iba zábava, to viete. Ale pre malé dieťa môže byť výlet v dome hrôzy, ktorý je pripravený pre Halloween, nočnou morou." Strach nie je žart. Strach je mocný a často ničí cítenie. Článok ďalej uvádzal: "Dokonca i tí najstarostlivejší rodičia nemusia odhadnúť reakcie detí. Keď sa dieťa bojí, keď je traumatizované a kričí, držte ho a utešte ho. Dodajte mu psychické bezpečie." Otázka je, načo vystavovať deti takýmto traumatizujúcim vplyvom? Neslúžia k ničomu. V skutočnosti môžu vyústiť v dlhotrvajúce citové problémy.


  Halloween ubližuje, pretože je zameraný na okultné veci

  Dva najbežnejšie spôsoby, ktorými sú deti zoznamované s okultnými vecami je cez rokovú hudbu a Halloween. Tragické je to, že čím ďalej viac a viac detí sa zoznamujú s okultnými vecami cez svojich učiteľov v štátnych školách. (pozn. V Amerike je Halloween jeden z 2 sviatkov, počas ktorých majú v škole voľno. Vybrali Halloween a Valentína, pretože nemajú "náboženské" pozadie. Ako sa však mýlili pri Halloweene. Určite nemá kresťanské pozadie, je to však určite náboženský deň.)

  o. Peter Iľko
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!