č. 1 / 2018
1.1.-14.1.2018

  Si nemysli

  V autobuse sa viezlo mladé dievča. Pristúpila k nej pani a zrakom začala "hypnotizovať" miesto, na ktorom dievčina sedela. A nič. Slečna vstala, až keď mala vystúpiť. Taký podobný scenár, sa udial v kostole, kde mládenec s dredmi na hlave tak uprene pozeral do mobilu, že si pani, ktorá hundre, že aké to je nemorálne, ani nevšimol. Pri príchode domov si zase všimla, ako sused krívajúco ide z fušky. Všetko toto iba utvrdilo pani v tom, že doba je zlá. Je to úplná pravda. Veď ešte aj tí podnikatelia tak zdierajú. Jej synovec si našiel priateľku, takú nič moc, zavesila sa naňho kvôli peniazom a teraz ju živí. Deti sú rozmaznané, mladí leniví, ženy na peniaze, chlapi ako ženy, starí mrzutí.

  No jednoducho strašná doba. Strašná? Nie! Doba je presne taká, aký je tvoj pohľad na svet! A tvoj pohľad je taký, ako myslíš. A keď je podľa teba doba strašná, to ty strašne zle myslíš! Iba myslíš a nemiluješ! Nepozeráš na svet srdcom, iba si stále niečo o niekom myslíš.

  Veď to dievča v autobuse, ktoré nevstalo, bola mladučká mamička na začiatku tehotenstva. Nesmie veľa stáť. Nebola ani nevychovaná, ani zlá. To si si iba myslel. Chlapec s dredmi si v mobile čítal spytovanie svedomia, cestuje na misiu, tak sa chcel vyspovedať. Nie je taký, ako si si myslel. Krívajúci pánko bol na fuške, nešiel domov opitý, ale vytkol si členik pri práci. Ty si si však myslel....Synovec fešák a jeho "zlatokopka", to tiež nie je až taká pravda, ako si si myslel, je to úplne ináč. A podnikatelia? Že zdierajú? Ty, keby si podnikal, zdieral by si? Že nie?! Tak prečo si to o nich myslíš? Stále si niečo o niekom myslíš, domyšľaš a vymyšľaš. Pomyslíš si, usúdiš a hneď odsúdiš!

  Bez váhania, bez výčitky, bez šance, že sa môžeš mýliť. Možno si myslíš úplné hlúposti, a tak veľmi ubližuješ. Ozaj veľmi. Veď nie každý sa chce pred tvojimi výmyslami obhajovať. Nie každý je taký, ako si myslíš. Človeku, ktorý má v srdci lásku, však stačí, že Boh vie, ako to je. Úplne stačí, že Boh vie, aký skutočne si! Boh si o tebe totiž nič nemyslí! Boh vie! Boh vie a nekonečne ťa miluje!

  Už si konečne prestaň myslieť a začni pozerať na ľudí srdcom. Uvidíš, ako sa deti tešia snehu, ľúbia sladkosti, šantia a hašteria sa, mladých, ktorí chcú byť pekní, pochopení a hlavne milovaní, dospelých, ktorí robia všetko tak, ako len najlepšie vedia, aj keď nie všetko ozaj najlepšie vedia a starkých, ktorí ľúbia ticho, záhradu, televízne programy, milujú, keď k nim prídu vnúčatá a sú ešte radšej, keď už odchádzajú. Sú to krásni ľudia, aj keď si to nemyslíš. Nemysli, nesúď, neodsudzuj! Doba nie je zlá! To si iba myslíš! Nemysli a miluj!

  Naša archieparchia vo svetle výročí

  Prešovská archieparchia, ale aj celá Gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris na Slovensku, sa pripravuje na slávenie viacerých výročí v roku 2018. Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ preto vyhlásil Jubilejný rok Prešovskej archieparchie 2018, ktorého trvanie bude totožné s kalendárnym rokom, na začiatku ktorého zaznie v chrámoch Prešovskej archieparchie jeho pastiersky list. Informoval o tom na tlačovej besede 12. decembra v Prešove. Zároveň zverejnil kalendár slávení a podujatí, ktoré sa budú konať v priebehu budúceho roka a logo jubilejného roka.

  Hlavným výročím bude 200. výročie zriadenia Prešovskej eparchie bulou Relata semper pápeža Pia VII. z 22. septembra 1818. Z ďalších výročí to bude 10. výročie zriadenia Prešovskej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku pápežom Benediktom XVI. z 30. januára 2008, teda aj výročie povýšenia Prešovskej eparchie na archieparchiu, Košického apoštolského exarchátu na eparchiu a zriadenia novej Bratislavskej eparchie. Významným výročím bude aj 50. výročie obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu po jej 18 ročnom zákaze, ale aj 1155. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, pretože Gréckokatolícka cirkev má na našom území svoje korene v ich misii. Ďalej to bude napr. 130. výročie narodenia blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM, 15. výročie blahorečenia hieromučeníka Vasiľa Hopka pápežom sv. Jánom Pavlom II. či 30. výročie vyhlásenia baziliky minor v Ľutine sv. Jánom Pavlom II. a niekoľko ďalších výročí.

  Zároveň si prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ pripomenie 65 rokov života, 40. výročie kňazskej vysviacky, 15. výročie biskupskej chirotónie, ktorú prijal 6. januára 2003 z rúk sv. Jána Pavla II. v Bazilike sv. Petra v Ríme, ale aj 10. výročie jeho vymenovania za prvého gréckokatolíckeho prešovského arcibiskupa a metropolitu.

  Dve hlavné liturgické slávenia v Jubilejnom roku Prešovskej archieparchie 2018 budú v Ľutine v nedeľu 4. februára 2018 a v sobotu 22. septembra 2018. Každý mesiac bude súčasťou slávenia jubilejného roka nejaká liturgická slávnosť alebo iné podujatie. Komisia pre prípravu Jubilejného roka Prešovskej archieparchie pripravila kalendárium, v ktorom sú uvedené všetky hlavné liturgické slávenia a iné podujatia, ktoré možno nájsť aj na stránke www.grkatpo.sk kliknutím na logo jubilejného roka.

  Súčasťou Jubilejného roka bude aj eucharistická poklona postupne vo všetkých chrámoch Prešovskej archieparchie pod názvom Ďakovný rok pred Eucharistiou, možnosť získať plnomocné odpustky vo vybraných desiatich chrámoch a putovanie kópie ikony krásnobrodskej Presvätej Bohorodičky po všetkých farnostiach archieparchie, pretože mariánska úcta je integrálnou súčasťou viery, liturgie a života Gréckokatolíckej cirkvi. Ďalej to bude modlitba Jubilejného roka, prosba v suhubej ekténii svätej liturgie, ďakovná púť s vladykom Jánom do Svätej zeme v dňoch 21. až 28. apríla 2018, ďakovná púť do Ríma v októbri 2018, postupné vydávanie desiatich dielov knižnej edície Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, inaugurácia jubilejnej poštovej známky k 200. výročiu zriadenia Prešovskej eparchie či napr. vydanie pamätnej medaily. Popri liturgických sláveniach nebudú chýbať ani vedecké konferencie, gospelový koncert pre mladých či slávnostný galavečer. Do slávení jubilejného roka vynikajúco zapadá aj Celonárodné stretnutie mladých P18 v dňoch 26. až 29. júla 2018 v Prešove.

  V jubilejnom roku nejde o ceremónie či slávenia pre slávenia alebo podujatia pre podujatia, ale Prešovská archieparchia chce celý budúci rok prežiariť vďakyvzdaním Bohu za všetky viditeľné i neviditeľné dobrodenia, ktoré jej štedro udeľoval a udeľuje. Pre gréckokatolíckych veriacich bude jubilejný rok aj príležitosťou nanovo zakúsiť Božiu lásku, aby boli schopní lásky a odvážni ohlasovať Božiu lásku tomuto svetu. Zároveň je príležitosťou znova objaviť radosť z Božej prítomnosti v živote a z pozvania k večnému životu i príležitosťou k serióznej reflexii nad životom viery, lásky a nádeje, nad láskou k Bohu, k Cirkvi i k blížnemu.

  Jubilejný rok Prešovskej archieparchie 2018 má svoje motto (leitmotív) zo svätej liturgie „Tvoje z tvojho tebe prinášame...“ a logo.

  Možnosť získania plnomocných odpustkov v termíne 1. január - 31. december 2018 v týchto chrámoch: Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine, Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom, Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla v Bardejove, Chrám Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir v Litmanovej, Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla v Poprade, Chrám bl. Vasiľa Hopka v Snine-Brehoch, Chrám bl. Vasiľa Hopka v Stropkove, Chrám Božej múdrosti vo Svidníku, Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou-Čemernom.

  V jubilejnom roku vykonáme farské púte na naše gréckokatolícke pútnické miesta spojené s duchovným programom. Info neskôr. Námety - čím skôr, kde by ste mali túžbu ísť.

  Jednou z našej farskej púte bude návšteva Ľutiny - miniskanzen, Prešov - verná kópia turínskeho plátna, krypty v podzemí katedrály a oltáre našich blahoslavených, Ruské Pekľany - rodisko vladyku Pavla Gojdiča, Hrabské - rodisko blaženého vladyku Vasiľa Hopka. Termín bude upresnení (cca máj 2018)

  o. Peter Iľko


Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!