č. 12 / 2018
3.6.-17.6.2018

  Žiaci...

  Bola raz jedna škola, v nej triedy, plno žiakov a učiteľov. Život v tejto škole bol taký obyčajný. Žiaci sa učili, ako najlepšie vedeli, a učitelia učili tiež, ako najlepšie vedeli. Chceli byť najlepší. A predsa len to nebola obyčajná škola. Školský poriadok určil riaditeľ, fantastický chlapík a neuveriteľný dobrák. Po ukončení školskej dochádzky im udeľoval diplomy. Dievčatám s titulom dcéra a chlapcom s titulom syn. Na získanie diplomu bolo dôležité predložiť vysvedčenie za prospech a správanie, potvrdenie o mimoškolských aktivitách, za reprezentáciu školy a dobrovoľníctvo. Lenže nie všetci žiaci sú takí šikovní a diplom by získali ťažko, možno vôbec. Preto sa riaditeľ rozhodol, že diplom udelí nielen šikovným, múdrym, zodpovedným a reprezentantom i dobrovoľníkom, ale aj tým, ktorým to počas vyučovania nešlo, cez prestávky práve naopak, veľakrát do školy prísť "zabudli" a školu reprezentovali najradšej v karate za blokom. Dobrí žiaci, ktorým sa naozaj darilo a tvrdo pracovali na získaní titulu, boli z riaditeľovho rozhodnutia nahnevaní a sklamaní, mali veľký pocit krivdy a nespravodlivosti. Naopak, tí „experti na problémy“ boli jeho rozhodnutím nadšení, šťastní a hlavne vďační, keďže vedeli, čo sú sami za stvorenia. Riaditeľovi od tej chvíle stále ďakovali a každému dookola rozprávali, akého úžasného riaditeľa majú, že im dal diplomy, aj keď si ich vôbec nezaslúžili. Riaditeľ pri pohľade na rozčúlených, „závistiplných“ a „spravodlivostichtivých“ dobrých žiakov iba krútil hlavou a pri pohľade na vďačnú a šťastnú skupinku "nepodarkov" sa usmial a tešil sa, že sa rozhodol dať diplom každému. Riaditeľ mal v sebe obrovské milé srdce! Celá škola bola vlastne o tom, že najpodstatnejšie bolo práve milé srdce. Všetko ostatné bolo tiež hodné chvály, snaha, výsledky, drina, ale toto všetko by na získanie diplomu nestačilo. Bez milého srdca by diplom nikto nezískal. Milé srdce - MILOSRDENSTVO.

  My sami si iba našou snahou, skutkami, obetami „nevybavíme lepšie miesto v nebi“. Možno naopak, čím viac drieme, sme umorení a doničení z plnenia všetkého, aby sme sa páčili Bohu, tým máme väčšiu zlosť a pocit nespravodlivosti pri pomyslení, že aj tí „záškoláci“, ktorí si len tak žijú, získajú ten istý diplom ako my, to isté miesto v nebi a možno ešte lepšie, lebo ďakujú Bohu, že sa nad nimi zľutoval a vedia, že si sami nezaslúžili nič. Vedia, že jediná záchrana nás všetkých je „riaditeľovo milé srdce“ - MILOSRDENSTVO!

  PS: Myslíš si, že si dobrý žiak a bol by si nahnevaný z riaditeľovej nespravodli-vosti?
  Si zlý žiak a tešíš sa, že riaditeľ má milé srdce?
  Buď dobrý „žiak“ a maj srdce ako „riaditeľ“

  Základy našej viery z pohľadu byzantskej katolíckej cirkvi

  Tajomstvo, že s nami je Boh, je každodenným faktom v našich životoch. Jeho prítomnosť bola a je zakúšaná ľuďmi hneď od počiatku až do dnešných dní. Ľudia premýšľali o tomto tajomstve a pokúšali sa vysvetliť ho slovami - to je teológia. Niektoré z týchto formulácií Cirkev uznala za autentické úvahy o zakúsení Boha. Tie tvoria doktrínu Cirkvi, ktorá nám tak slúži ako smerovky, ktoré nás vedú na ceste k Bohu. Hlavné body tohto učenia sú zhrnuté nižšie - patria k samému jadru učenia našej Cirkvi.

  Tajomstvo Boha
  Vnútorný život Boha je pre nás nepoznateľný, presahuje schopnosti nášho poznania, preto mu nedokážeme porozumieť. On je Jediný Svätý. Je tak jedinečný, že ho s nikým nemôžeme porovnávať. Môžeme len uvažovať a predpokladať, že on je Najvyššou Dokonalosťou zo všetkého svätého, čo poznáme, Dobrý a Krásny. Ale nespoznáme, aký je, pretože on je nad všetkou našou skúsenosťou, dokonca nad existenciou, akú poznáme my. Tak ako hovorí svätá božská liturgia, je nevýslovný, nepochopiteľný, neviditeľný a neobsiahnuteľný.

  Boh sa zjavuje
  Boh, ktorý je tak nedosiahnuteľný nášmu chápaniu, sa nám vydáva poodhaľo-vaním seba. Každý môže hľadať a vidieť v zázrakoch prírody Stvoriteľa, ktorý sa práve skrze Slovo stal pôvodcom a príčinou ich existencie. Naviac ho môžeme zazrieť pri pohľade na ľudí, stvorených podľa jeho obrazu a podoby. Ale máme ešte čistejší obraz Boha, pretože on priamo bol a stále je v spojení s nami, čo nazývame Božie zjavenie. Boh poodhalil sám seba, takže sa môžeme podieľať na jeho božskom živote. Formujúc svoj ľud, Izrael, Boh komunikoval s týmto národom prostredníctvom sudcov, kráľov, kňazov a prorokov. Živil ich, ochraňoval, oslobodzoval, miloval, usmerňoval, trestal a odpúšťal im. Učil ich, že len on jediný je Boh, verný a pravdivý vo svojich prísľuboch. Ukázal sa nielen ako Jediný Svätý, ale aj ako náš Otec.

  Boh koná v Kristovi
  Dôkaz Božej prítomnosti a zjavenie jeho lásky vyvrcholilo v príchode Božieho Syna Ježiša Krista na svet. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. (Jn 3, 16) Život, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista sú vrcholom Božieho zjavenia sa nám ľuďom. V Kristovi vidíme Boha milujúceho ľudí, ktorý sa vydáva za nás. Vidíme ho ako víťazoslávneho Pána, ktorý víťazí nad smrťou a dáva život tým, čo sú v hroboch - odlúčeným od Boha. Vidíme ho ako Kráľa slávy, živého a žijúceho v jednote s Otcom - ako úplnú a definitívnu komunikáciu Boha s ľuďmi.

  Svätý Duch - Boh v našom vnútri
  Na konci svojho pozemského účinkovania prisľúbil Kristus svojim nasledovníkom, že im pošle na svoje miesto Utešiteľa, ktorý s nimi bude navždy, Ducha pravdy, ktorý vychádza od Otca (Jn 15, 26). Tento Duch zostúpil na Cirkev na Turíce a zostáva s nami ako pečať a záruka príchodu Kráľovstva ako sila Boha pôsobiaceho v nás. Je to Svätý Duch, ktorý dáva všetko, je zdrojom proroctiev, kňazov utvrdzuje v dokonalosti, nevzdelaných naučil múdrosti, z rybárov urobil teológov, on zhromaždil celú Cirkev. (Veľká večiereň zo sviatku Zostúpenia Svätého Ducha).

  (prebraté z internetu) pokračovanie

  O modlitbe

  Pýtali sa abbu Makaria, ako sa modliť. Starec odvetil: “Nie je potrebné veľa hovoriť v modlitbe. Často vystieraj svoje ruky a hovor: ,Pane, podľa svojej vôle a svojej múdrosti zmiluj sa nado mnou.' Ale ak zúri vojna v tvojej duši, pridaj ešte: ,Pomôž mi!' A keďže on vie, čo potrebujeme, ukáže na nás svoje milosrdenstvo.”

  o. Peter Iľko

  Priložená krížovka: 12/2018

Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!