č. 15 / 2019
15.7.-28.7.2019

  Kto je Boh?

  Napísal Danny Dutton (8 rokov) z mesta Chula Vista, Kalifornia, ako domácu úlohu. Jeho úlohou bolo vysvetliť kto je Boh.

  Jedná z veľkých prác, ktoré Boh má, je vyrábať ľudí. Vyrába ich, aby ich mohol vymeniť za tých starých, ktorí umierajú. Robí to tak, aby bol stále dostatok ľudí, ktorí by sa starali o ostatné veci tu na zemi.

  Nevyrába ich priamo ako dospelých, ale ako deti. Myslím si, že je to kvôli tomu, že sú menšie a tak to dá menej práce. Navyše nemusí strácať svoj drahocenný čas tým, že ich musí učiť hovoriť a chodiť, proste ich prenechá matkám a oteckom.

  Ďalšou jeho dôležitou prácou je počúvať modlitby. Stáva sa veľa škaredých vecí ľuďom, pretože majú radi kazateľov a iné podobné veci; a tak sa modlia pred spaním. Boh nemá čas, aby počúval rádio alebo sa pozeral na televíziu, nakoľko si musí vypočuť všetko. Niekedy sa mu z toho musí točiť hlava, teda pokiaľ práve nepomyslí na to, že by si dal pauzu.

  Boh vidí všetko a počuje všetko a je všade, čo ho robí veľmi zaneprázdneným. Takže by ste nemali strácať Jeho čas tým, že budete prosíkať o niečo mamu alebo otca, pokiaľ už povedali, že to nemôžete mať.

  Ateisti sú ľudia, ktorí neveria v Boha. Myslím si, že v našom meste nie sú žiadni takí. Teda aspoň nie žiadni, ktorí by prišli do nášho kostola. Ježiš je Boží syn. Robieval všetku tú ťažkú prácu ako chodenie po vode a robenie zázrakov a vyučovanie ľudí, ktorí sa nechceli nič dozvedieť o Bohu. Nakoniec Jeho kázaní mali už dosť, a tak ho ukrižovali. Ale On bol dobrý a poslušný ako Jeho Otec, a tak povedal Otcovi, že oni nevedia, čo robia - tak aby im odpustil. A Boh povedal O. K.

  Jeho Otec (Boh) si cení všetko, čo urobil a tiež Jeho ťažkú prácu na zemi. Povedal mu, že už viackrát nemusí do sveta, že môže zostať v nebi, a tak tam zostal. A teraz pomáha Otcovi tým, že počúva modlitby a robí veci, ktoré by inak mal robiť Boh sám. Takže je vlastne niečo ako Jeho sekretárka, ale na rozdiel od nej je oveľa dôležitejší.

  Môžete sa modliť kedykoľvek a vždy si byť istí tým, že vám pomôžu, pretože si to zariadili tak, že vždy aspoň jeden z nich má službu.

  Mali by sme každú nedeľu chodiť do kostola, pretože z toho má Boh radosť a pokiaľ je tu niekto, komu by sme mali urobiť radosť, tak je to Boh. Nevynechávajte kostol kvôli niečomu, o čom si myslíte, že bude zábavnejšie, napríklad ako chodenie na pláž. To je zlé. A navyše slnko chodí na pláž až na poludnie.

  Pokiaľ neveríte v Boha, teda pokiaľ nie ste práve ateista, tak budete veľmi osamelí, pretože vaši rodičia nemôžu ísť všade s vami ako napríklad do tábora, ale Boh môže. Je dobré vedieť, že je vám nablízku, keď sa napríklad bojíte potme alebo keď neviete plávať a starší chlapci vás hodia do hlbokej nádrže s vodou.

  Ale nemali by sme stále myslieť len na to, čo pre nás Boh môže urobiť. Ja si predstavujem Boha ako niekoho, kto ma sem dal a zároveň si ma môže kedykoľvek vziať späť, keď bude chcieť. A… to je to, prečo verím v Boha. Ako by som to napísal Ja? Kto je Boh pre mňa?

  Desať prikázaní, ako sa zničiť

  A diabol povedal svojim anjelom: „Uvrhnite na svet zmätok. Všade zasejte strach, obavy, hnev a depresiu. Vytvorte katastrofy, teror a hrozby v hlavných mestách najmä metropolách, aby to v televízii videli ľudia až do posledných končín zeme. Ako ja idem ničiť nádej, tak posielam aj vás.“

  Vybral sa aj jeden z anjelov, ktorý sa volal Vina, sa vydal do úrodných polí pozdĺž rieky Váh. Tam začal vyučovať desať svojich prikázaní:
  1. Nikdy nesmieš urobiť chybu.
  2. Musíš sa rozčúliť, keď sa veci nedaria.
  3. Musíš obviňovať celý svet, najmä svojich blížnych.
  4. Nesmieš milovať ani odpúšťať, tobôž prijímať chyby samého seba.
  5. Musíš vždy očakávať, že veci budú iné, ako v skutočnosti sú.
  6. Musíš očakávať lásku a hľadať ocenenie od každého za všetko, čo robíš.
  7. Je márne čeliť ťažkostiam, pamätaj, že sa nemôžeš už zmeniť, pretože si chytený do pasce minulosti.
  8. Musíš byť ustarostený pre všetko, čo ťa trápi.
  9. Musíš pasívne čakať na šťastie.
  10. Tvoje šťastie musí závisieť najmä od výkonu iných

  A ako Vina učil ľudí v údoliach, tí mu verili. Prichádzali vo veľkých zástupoch, počúvali a uverili. Tak bola zem skutočne zaplnená strachom, obavami, hnevom a depresiou.

  No Ježiš znova povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním… Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

  Prečo chodiť do chrámu?

  Jeden návštevník chrámu napísal list vydavateľovi novín a sťažoval sa, že to nedáva zmysel aby človek chodil do chrámu každú nedeľu. „Chodil som cez 30 rokov do chrámu,“ napísal, „a počas tých rokov som počul približne 3,000 kázní. Akokoľvek je to číslo vysoké, neviem sa rozpamätať na jedinú z nich. Tak si myslím, že je to úplná strata času moja aj tých kňazov.“

  Toto naštartovalo skutočnú kontroverznú výmenu názorov v rubrike „Listy vydavateľovi“, čo sa nesmierne páčilo majiteľovi novín. Takto to išlo z týždňa na týždeň až pokiaľ niekto nenapísal tento presvedčivý dôkaz: „Bude to 30 rokov čo som ženatý. Za ten čas mi moja manželka uvarila skoro 32,000 jedál. Ale nech sa akokoľvek teraz snažím za ten svet si neviem spomenúť na menu jediného pokrmu zo všetkých tých jedál. Ale jedno viem isto; všetky ma vyživovali a dodávali mi silu potrebnú k mojej dennej práci. Ak by moja žena mi nevarila - bol by som už dnes fyzicky mŕtvy. Taktiež podobne tak ak by som nešiel do chrámu načerpať silu; bol by som už dnes duchovne mŕtvy!“ Pamätaj: ak si NA DNE z niečoho, potom Boh je vždy HORE pomôcť Ti v hocičom! Viera vidí neviditeľné, verí v neuveriteľné a prijíma nemožné! Vďaka ti Bože za fyzickú i duchovnú výživu!

  10 prostriedkov potrebných pre rast v duchovnom živote

  1.   Nastav si životné pravidlá

  s pevným časom na prácu, modlitbu a odpočinok
  2.   Meditácia, rozjímanie
  rozprávaj v srdci s Bohom aspoň 15- 30 minút denne
  3.   Duchovné čítanie
  na povzbudenie duchovného života vhodnou literatúrou si vyhraď aspoň 15 minút denne
  4.   Denné spytovanie svedomia
  zhodnoť denne svoje slová, činy, myšlienky
  5.   Každodenné povinnosti
  zameraj sa na zodpovedné plnenie momentálnych povinností, ktoré sú súčasťou tvojho dňa
  6.   Pokánie a umŕtvovanie
  3 či 4 skutky pokánia denne udržia tvoju vôľu pod kontrolou, neboj sa odriekania
  7.   Preciťuj prítomnosť Boha vo svojom živote
  pamätaj, že Boh je vždy s tebou a počas dňa sa s ním zjednocuj čo najviac
  8.   Vrúcne prijímaj Eucharistiu
  uctievaj si Ježiša prítomného vo sviatosti a vzdávaj mu vďaky
  9.   Pravidelné spovede
  podľa osobnej potreby, no aspoň 1 krát v mesiaci, nezabudni na úprimnú ľútosť
  10.   Zasvätenie sa Panne Márii, mariánska úcta
  denná modlitba ruženca

  Viera

  Jeden starček ateista sa vybral k chýrnemu kňazovi. Dúfal, že mu pomôže vyriešiť problémy s vierou vo vzkrieseného Ježiša. Musel chvíľu čakať, lebo pán farár mal akúsi návštevu.

  Keď ho kňaz zbadal stáť na chodbe, vstal a s úsmevom mu priniesol stoličku.

  Len čo návšteva odišla, kňaz uviedol starého pána dovnútra, a len čo sa dozvedel, o čo ide, naširoko sa rozhovoril.

  Po obsažnom dialógu sa zo starého ateistu stal veriaci, ktorý prejavil túžbu vrátiť sa k Božiemu slovu, k sviatostiam a k dôvere v Pannu Máriu.

  Spokojný, ale aj trochu prekvapený kňaz sa ho spýtal: „Povedzte mi, ktorý argument z toho dlhého dialógu vás presvedčil, že Kristus skutočne vstal z mŕtvych a že Boh jestvuje?”

  „To gesto, že ste mi priniesli stoličku, aby som nemusel čakať postojačky,” povedal starček.
     V najúchvatnejšej chvíli, keď kňaz hovorí ‚Hore srdcia' , mali by sme mať srdcia hore u Boha, a nie dolu na zemi, v myšlienkach na pozemské veci. Kňaz sa vtedy zo všetkých síl usiluje zavrhnúť všetky starosti o tento život a mať srdce v nebi u milosrdného Boha.(sv. Cyril Jeruzalemský)
     Aj keby ste mali dvesto anjelov, nebudú vás môcť rozhrešiť! Jeden kňaz, akokoľvek jednoduchý, to môže urobiť. Môže vám povedať: „Choď v pokoji, je ti odpustené...“ Ó, aké vznešené je byť kňazom! Čo to znamená, pochopíme celkom až v nebi... Ak by sme tomu rozumeli už tu, na zemi, zomreli by sme nie od strachu, ale od lásky. Kňaz nie je kňazom pre seba. Sám seba nemôže rozhrešiť. Nevysluhuje si sviatosti. Nie je pre seba: je pre vás. Kňazstvo - to je láska Ježišovho srdca. Keď vidíte kňaza, spomeňte si na Pána.(Ján Mária Vianney)

  o. Peter Iľko


Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!