č. 16 / 2019
29.7.-11.8.2019  Nový správca našej farnosti

  Aj keď bol piatok 26.7. obyčajným pracovným dňom, večerná liturgia v našom chráme sa niesla v inom, slávnostnejšom duchu. Ešte kým zaznelo úvodné „Blahosloveno carstvo...“, pomodlili sme sa modlitby uvedenia nového kňaza - správcu farnosti.

  Z poverenia vladyku Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa a metropolitu tento obrad vykonal a liturgiu slúžil protosynkel Prešovskej archi-eparchie o. Ľubomír Petrík.

  Po modlitbe pred bránou chrámu odovzdal nášmu novému otcovi duchovnému Jánovi Pavlíkovi kľúče od chrámu a pri oltári zlatý kríž ako symbol správy Orlovského protopresbyteriátu.

  V homílii o. Petrík prirovnal chrám ku Genezaretskému moru, kde máme prichádzať, aby sme sa v Božom slove, v eucharistii, v spoločenstve stretli s milujúcim Kristom, aby sme boli uzdravení, aby sme si oddýchli, načerpali duchovných síl do každodenného života.

  V mene veriacich obce Orlov a Andrejovka nášmu novému otcovi duchovnému vyprosujeme mnoho Božích milostí, uši otvorené na počúvanie Svätého Ducha, aby ho na ceste s nami sprevádzal Pán, aby mohol podľa slov modlitby úvodného obradu smelo povedať: „Hľa, tu sú všetci, ktorých si mi zveril, nestratil som žiadneho z nich.“

  Na záver ostáva len modlitbou poďakovať Bohu, že máme medzi sebou kňaza, Tvojho služobníka a správcu Božích tajomstiev. Prosíme Ťa, daj mu vernosť a vytrvalosť a nám vieru, že si ho poslal Ty...

  Spolu s otcom duchovným vítame medzi nami aj celú jeho rodinu a veríme, že u nás nájdu nový domov.

  Farská rada


Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!