č. 18 / 2019
26.8.-8.9.2019

  Slovo pre život

  „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril,
  muža a ženu ich stvoril.“
  (Gn 1,27)

  Slávna spisovateľka Agátha Christie začína jednu zo svojich kníh rozprávaním o mužovi, ktorý chcel spáchať samovraždu. Skočil z útesu. Jeho pád však pribrzdil strom a tak jeho pokus zabiť sa nevyšiel. V nemocnici hovoril sestričke, že si už nepraje žiť ďalej, pretože niet nikoho, kto by ho potreboval. Sestrička sa zamyslela a povedala: „Možno Vás potrebuje Boh.“

  V týchto slovách sa skrýva úžasná novina. Boh nás potrebuje. On, ktorý je všemohúci, obracia sa na človeka a ponúka mu spoluprácu.

  A tak každý jeden človek je dôležitý a potrebný. Možno, že sa nám vidí, že sme pre tento svet celkom bezvýznamní. Istý muž si takto povzdychol: „Keby som nežil, svet by to ani nespozoroval.“ Dôležitosť ľudskému životu však nedáva svet, ale Boh. Každého človeka uvádza do života v konkrétnom čase, v konkrétnom mieste a s konkrétnym poslaním. Stvoril by azda Boh niečo nedôležité? To určite nie!

  Každý človek je pozvaný spolupracovať s Bohom, aby sa naplnil jeho plán so svetom. No nie každý človek je ochotný spolupracovať. Nie každý človek chápe význam svojho jestvovania. A to azda preto, lebo sa nepýtame na zmysel svojho života. Katechizmus na otázku: Prečo Boh stvoril ľudí? - odpovedá: „Boh stvoril ľudí na to, aby ho poznali, milovali, Jemu slúžili a tak do neba prišli.“ Zanedbávanie tejto pravdy odvráti človeka od hľadania pravého zmyslu života. A tak keď nehľadá Božiu vôľu pre svoj život, žije podľa vlastnej vôle. Uskutočňuje vlastné plány a pritom kdesi v hĺbke srdca cíti smútok a nepríjemné vedomie nezmyselnosti svojho života.

  Jeden z najväčších psychológov nášho storočia Carl Gustav Jung bol najprv neveriaci a odmietal náboženstvo ako nehodnoverné. Ale keď empiricky preskúmal psychiku človeka, zistil, že v človeku existujú otázky: kto som, odkiaľ som, načo som, kam idem? Je možné, že niektorý človek tieto otázky v sebe zahádže hlukom a ruchom svetských záujmov, nánosom materiálnych pôžitkov alebo rozličnými stresmi. Ale iný človek, ktorý sa týmito otázkami zaoberá hlbšie, dostane sa až do takej hĺbky svojho vnútra, kde sa jeho sebapoznanie stretne s poznaním Boha. A tak sa vedec Jung dopracoval k skúsenosti Boha a vyhlásil: „Rozhodujúca otázka ľudského života znie: Som zameraný na Boha alebo nie? Podľa toho má, či nemá hodnotu môj život.“

  Nájsť správnu odpoveď na otázku o zmysle života znamená nájsť dôležitosť a hodnotu vlastného života. MKK

  o. Ján Pavlík


Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!