č. 19 / 2019
9.9.-22.9.2019

  Slovo pre život

  „...budete ako Boh“ (Gn 3,5)

  V súčasnosti sú veľmi populárne rôzne televízne kvízy. Súťažiaci odpovedajú na otázky z rôznych oblastí života. Predstavte si, že ste na ich mieste. Akú odpoveď by ste dali na otázku: „Kedy sa odohrala najväčšia tragédia v histórií ľudstva?“ Človeku hneď napadnú tie mnohé kruté vojnové utrpenia a tyranie rôzneho druhu. No nebola by to správna odpoveď. Správnu odpoveď nám prináša kniha Genezis. Najväčšia tragédia ľudstva sa odohrala v raji, keď človek podľahol pokušeniu diabla a tak stratil raj. Následky tejto tragédie pocítilo celé ľudstvo.

  Slová, ktoré po prvom hriechu Boh povedal hadovi, Eve a Adamovi, nie sú vynesením trestu. Je to Božie proroctvo o budúcnosti človeka. Človek si vybral neposlušnosť voči Bohu a Boh konštatuje dôsledky, ktoré z tejto neposlušnosti vyplynuli.

  Poľský filozof Leszek Kolakowski hovorí, že najväčším nešťastím modernej civilizácie je to, že potiera dedičný hriech. Všade na neho naráža, všade sú zjavné jeho dôsledky, ale človek sa ho snaží nevidieť, nevnímať.

  Všetci sme vystavení útoku Pokušiteľa. Denno-denne nás chce zviesť na cestu neposlušnosti falošnými lákadlami. Nahovára nás, aby sme sa zriekli závislosti na Bohu a stali sa autonómni - „budete ako Boh“ (Gn 3,5). Ak človek neodolá tomuto pokušeniu, postupne odmietne Božie rady pre pekný život a vybuduje si vlastné zásady, ktoré budú vyhovovať jeho chúťkam a predstavám.

  Takáto cesta však nepovedie k harmónií a dokonalosti. Čím viac sa bude prehlbovať priepasť medzi človekom a Bohom, tým viac bude do života ľudí vstupovať utrpenie najrozličnejšieho druhu a intenzity.

  Boh - i napriek neposlušnosti prarodičov - nezavrhol ľudstvo. Naplnil svoje prisľúbenie a zoslal ľudstvu Spasiteľa, ktorý znovu otvoril prístup k Božiemu spoločenstvu a priniesol odpustenie, zmierenie a požehnanie pre všetkých.

  Ponuka spásy je určená každému z nás. Prijať túto ponuku znamená budovať svoj život nie podľa vlastných predstáv, nie podľa falošných lákadiel Pokušiteľa, ale podľa Božích princípov, ktoré spoznávame skrze Zjavenie a Cirkev.

  Tak, ako ovocím neposlušnosti je utrpenie a rozdelenie, tak ovocím poslušnosti je dobro a požehnanie - akási predchuť neba.

  Človek, ktorý odmietne pokušenia a usiluje sa nasledovať Božie rady pre život, stáva sa požehnaním pre všetkých okolo neho. Je svetelným ukazovateľom správneho smeru a to tak jasným, že ho môžu vnímať aj tí, ktorí žijú v tme. A možno, že ho budú nasledovať... A na koniec ešte jedna kvízová otázka: „Ktorou cestou kráčaš Ty v svojom živote?"

  MKK
  Ako ďalší krok v snahe o rozvoj kultúry života - v duchu odkazu sv. Jána Pavla II., predovšetkým so zameraním na zastavenie zabíjania nenarodených detí - sa biskupi rozhodli zorganizovať ďalší Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční v nedeľu 22.09. v Bratislave. Na tomto pochode chceme verejným spôsobom na celoslovenskej úrovni vyjadriť túžbu a žiadosť o to, aby bol chránený život každého človeka.

  Snívame o Slovensku plnom úcty k životu. Snívame o krajine, kde vládne dobroprajnosť, vzájomná úcta, porozumenie a spravodlivosť. Kde je chránený život a dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Kde sú si ľudia rovní v dôstojnosti a právach a majú odhodlanie chrániť život a dôstojnosť každého. Kde sa preukazuje solidarita a pomoc najmä tým najbiednejším, najzraniteľnejším a najnevinnejším.

  Snívame o krajine, ktorá podporuje, chráni a vyzdvihuje rodinu založenú manželstvom, pretože v rodine sa vytvára najlepšie prostredie pre prijatie, ochranu a výchovu detí. O krajine, kde žijú ľudia, ktorí túžia mať deti a majú odvahu ich prijať a vychovávať. Snívame o krajine, kde sa robí všetko pre to, aby sa mohlo narodiť každé počaté dieťa. Kde sa pomáha rodinám a každej tehotnej matke v ťažkej životnej situácii. Kde vládne vzájomná pomoc a nikto sa necíti opustený a zbytočný.

  (https://pochodzazivot.sk/o-pochode-za-zivot-2019/)

  Aj my sme pozvaní zapojiť sa do tejto celonárodnej akcie. Z našej farnosti by autobus odchádzal v sobotu 21.09. cca o 8.00 hod., ubytovanie je zabezpečené v hoteli blízko miesta konania pochodu. Cena na osobu je 45 Eur a zahŕňa autobus, ubytovanie a raňajky. Prihlásiť sa je potrebné čím skôr v sakristii.

  Taktiež bude v chráme pokladnička, do ktorej môžete prispieť pre tých, ktorí sa obetujú a zúčastnia sa pochodu. Pre niekoho je 45 Eur veľa a ak chcú ísť z rodiny viacerí, je to riadna položka. Preto podporme pochod buď svojou účasťou alebo finančným príspevkom a modlitbami, modlitbová a pôstna reťaz prebieha už od 06.01.

  Ktosi povedal: „Zlo zvíťazí, ak dobrí neurobia nič.“

  Televízia LUX bude vysielať o 10.00 hod. pri tejto príležitosti priamy prenos svätej omše z Bratislavy a o 12.30 bude priamy prenos samotného Národného pochodu za život.

  o. Ján Pavlík


Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!