č. 24 / 2019
18.11.-1.12.2019

  Slovo pre život

  „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli.
  Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide,
  predá všetko, čo má, a pole kúpi.“
  (Mt 13,44)

  Pred nejakým časom som čakal v meste na manželku. Stál som pred výkladom cestovnej kancelárie. Pristavili sa dvaja mladí muž a so záujmom si začali prezerať propagačné materiály cestovnej kancelárie. Jeden z nich ukázal na nejaký obrázok a povedal: „Pozri, tam by som sa rád pozrel!“ Ten druhý sa na neho pozrel a spýtal sa: „A čo pre to robíš?“ „No vlastne nič... je to len prianie, o ktorom viem, že sa nenaplní.“

  V tej chvíli som si spomenul na jedného kamaráta zo školy. Jeho životným snom bolo cestovať' do Kanady. Žil pre tento sen. Chodieval na železničnú stanicu vykladať' vagóny ako brigádnik, predával večerník... kšeftoval so všetkým možným, len aby si našporil na cestu. Okrem toho hľadal konexie (bolo to v čase totality), aby dostal povolenie k vycestovaniu. I keď som sa s ním od skončenia školy nestretol, verím, že sa mu jeho sen splnil. Robil totiž pre to všetko.

  Evanjelium nám takmer na každej stránke rozpráva o nebeskom kráľovstve.

  Je to miesto, ktoré je pre nás pripravené, je to miesto, kde nás očakáva Boh.

  Je to nebo. Je celkom prirodzené, že každý kresťan by chcel dosiahnuť toto miesto večnej radosti. Čo však pre to robíme?

  Možno, že sa pričasto podobáme tomu mužovi, ktorý sa rozplýval nad krásnymi miestami, ktoré ponúkala cestovná kancelária. Vyslovil svoje prianie: Chcel by som tam ísť. No vo svojom vnútri tento sen zaradil do priehradky s názvom: „Sny, ktoré nemožno naplniť.“

  Čím viac po niečom túžime, tým skôr to dosiahneme. Túžba môjho kamaráta dostať sa do Kanady bola obrovská. Pre naplnenie tejto túžby sa vzdal voľného času, neľutoval námahu. Doslova celý jeho život bol ovplyvnený touto túžbou.

  Tento popis by sa však mal hodiť na každého kresťana. O to viac, že našim cieľom nie je nejaký dočasný pobyt na vzdialenom exotickom mieste, ale večný život v nebi.

  Je preto dôležité dať si z času na čas otázku: „Túžim po nebi? Robím všetko pre naplnenie tejto túžby?“

  MKK

  DEVIATNIK

  za úctu k daru ľudského života


  Imprimatur: Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup, por. č. 632/2019

  Štvrtý deň

  „Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré.“ (Rim 8,28)

  „Jozefa odvliekli do Egypta a tam ho kúpil Egypťan Putifar, faraónov dvoran, od Izmaelitov, ktorí ho ta doviedli. S Jozefom však bol Pán, takže sa mu všetko darilo a ostal v dome svojho egyptského pána. Keď jeho pán videl, že je s ním Pán a že Pán vo všetkom, čo robil, požehnával jeho ruky, Jozef našiel milosť v jeho očiach. I posluhoval mu a neskôr ho urobil správcom svojho domu a do jeho rúk zveril všetko, čo mal.“ (Gn 39,1-4)

  Pán Boh dokáže každú, aj tú najbolestivejšiu situáciu premeniť na milosť. Dobre to vidíme v živote Jozefa Egyptského. Pán Boh dopustil, že jeho vlastní bratia ho predali do otroctva. Jozef im tento zločin zo srdca odpustil a stal sa tak veľkým prostredníkom milostí pre mnohých. Ako správca faraónovho majetku mohol o mnoho rokov neskôr zachrániť pred hladom celý Egypt a tiež svojich bratov s ich rodinami a dokázať im tak svoju lásku a odpustenie.

  Podobným príkladom z dnešnej doby je príbeh sv. Jozefíny Bakhity z južného Sudánu, ktorú ako malé dievča ukradli arabskí obchodníci s otrokmi. V otroctve zažila mnoho ponižovania a fyzického trápenia, no na druhej strane aj Božie vedenie, hoci ešte nepoznala dar kresťanskej viery. Božia prozreteľnosť to zariadila tak, že Bakhitu darovali ako pestúnku do rodiny. Tam prvýkrát stretla toho Boha, ktorého už dávno vo svojom srdci cítila a po ktorom túžila. A hoci v tom čase nebolo zvykom prijímať do rehole ľudí čiernej pleti, neskôr sa stala rehoľnou sestrou, kanoziánkou.

  Jozefína s vďačnosťou hovorí: „Keby som stretla tých obchodníkov s otrokmi, ktorí ma ukradli, a aj tých, ktorí ma mučili, kľakla by som si a pobozkala by som im ruky; lebo keby sa toto nebolo stalo, teraz by som nebola kresťankou a rehoľnou sestrou.“

  Dnes sa modlime za prenasledovaných, aby nestratili vieru, že Boh sa neustále stará o ich život, ale naopak, aby vo svojom utrpení mohli zakúsiť ešte silnejšiu Božiu prítomnosť a ochranu Panny Márie.


  Tajomstvo ruženca: Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.

  Bože Otče, pre lásku Tvojho Srdca k nám, Tvojim deťom, utešuj a posilňuj
  všetkých tých, ktorí sú prenasledovaní, mučení a sužovaní pre Tvoje meno; nedovoľ,
  aby vo svojom utrpení stratili vieru v Tvoju Otcovskú starostlivosť o ich život.
  Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh
  a s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

  o. Ján Pavlík


Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!