č. 26 / 2019
16.12.-29.12.2019
  CHRISTOS RAŽDAJETSJA - SLAVITE JEHO!

  Milovaní bratia a sestry, rodáci, susedia, priženení, privydaté, prisťahovaní, jednoducho Orlovčania a Andrejovčania!

  Pozdravujeme Vás s najkrajším sviatkom, ktorý zmenil dejiny sveta - Roždestvom Isusa Christa. Začal sa počítať nový letopočet, prišla plnosť časov a naplnili sa všetky proroctvá. Narodením Božieho syna sa nám daroval sám Boh a znovu nám otvoril nebo. Malé bezbranné dieťa, v totálnej chudobe, v chladnej Betlehemskej maštali... prevýšilo všetkých kráľov, svojim Telom nám darovalo najväčší poklad, svojim Slovom zohreje každé srdce. Stačí v Neho veriť...

  V pokojný Vianočný čas, keď sa skončí zháňanie darčekov, pokrmov a pitia, keď skončí celý predvianočný zhon, na Štedrý večer vypnime svetlo, zapáľme sviecu a stíšme sa... každý ako bude môcť, sám alebo s rodinou, doma či v domove, zdravý aj chorý, veselý či smutný, mladý aj starý... V tom tichu budete vnímať Božiu prítomnosť, pocítite Jeho dotyk, možno Ho začujete, či aj uvidíte... Určite tam bude s Vami. Ak zažijete prítomnosť živého Boha, narodí sa aj vo Vás nová radosť, nová nádej, láska. Ten pocit Jeho prítomnosti nech Vás potom sprevádza po celý čas, vždy si naňho spomeňte, vo chvíľach radostných aj ťažkých. Keď bude treba, stíšte sa, zhasnite a zapáľte tú sviecu. Vianočný pokoj Božieho bábätka sa vráti kedykoľvek, lebo On je tu v každom čase, len my musíme dovoliť, aby sa narodil aj v nás. A potom „...každý deň budú vraj Vianoce...  Celej našej farnosti prajeme požehnané sviatky Pánovho narodenia, aby ste cítili, že

  S nami BOH!
  o. Ján a o. Michal s rodinami


Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!