1 St    Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.
   Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarey.
Nový rok
2 Št    Predprazdenstvo Osvietenia. Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež. Alexandra, Karína
3 Pi    Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios.                    Daniela
4 So    Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov.
   Náš prepodobný otec Teoktist, ihumen zo sicílskeho Kukuma.
               Drahoslav
5 Ne    Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prepodobná Synkletika.                    Andrea
6 Po    Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Antónia
7 Ut    Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi,
   predchodcovi a krstiteľovi Jánovi.
              Bohuslava
8 St    Náš prepodobný otec Juraj Chozebita.
   Prepodobný Emilián Vyznávač. Naša prepodobná Matka Dominika.
                  Severín
9 Št    Svätý mučeník Polyeukt.                       Alexej
10 Pi    Náš otec svätý Gregor, nysský biskup.                         Daša
11 So    Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života.                   Malvína
12 Ne    Svätá mučenica Tatiana.                     Ernest
13 Po    Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik.                 Rastislav
14 Ut    Naši prepodobní otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita.                 Radovan
15 St    Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník.               Dobroslav
16 Št    Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra.                   Kristína
17 Pi    Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký.                     Nataša
18 So    Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi.                  Bohdana
19 Ne    Náš prepodobný otec Makarios Egyptský. Drahomíra, Mário
20 Po    Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký. Dalibor, Sebastián
21 Ut    Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač.                    Vincent
22 St    Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský.                         Zora
23 Št    Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup. Svätý mučeník Agatangel.                        Miloš
24 Pi    Naša prepodobná matka Xénia Rímska.                    Timotej
25 So    Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup.                        Gejza
26 Ne    Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia.                    Tamara
27 Po    Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Jána Zlatoústeho.                       Bohuš
28 Ut    Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky.                      Alfonz
29 St    Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa.                     Gašpar
30 Št    Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi, Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy.
   Svätý hieromučeník Hippolyt.
                         Ema
31 Pi    Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján. Emil
JS calendar
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.