JS calendar
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
1 So    Svätý mučeník Tryfón.                    Tatiana
2 Ne    Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.               Erik, Erika
3 Po    Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna.                       Blažej
4 Ut    Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský.                  Veronika
5 St    Svätá mučenica Agáta.                       Agáta
6 Št    Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup.
   Svätý hieromučeník Silván, emesský biskup, a spoločníci.
                    Dorota
7 Pi    Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup.                     Vanda
8 So    Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat. Svätý prorok Zachariáš.                          Zoja
9 Ne    Svätý mučeník Nikefor. V tento deň sa zakončuje sviatok Stretnutia.                    Zdenko
10 Po    Svätý mučeník Charalampés.                   Gabriela
11 Ut    Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup.                    Dezider
12 St    Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup.                        Perla
13 Št    Náš prepodobný otec Martinián.                       Arpád
14 Pi    Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa,
   mníšskym menom Cyrila, učiteľa Slovanov.
  
Náš prepodobný otec Auxencius. Prepodobný Marón Pustovník, divotvorca.
                 Valentín
15 So    Svätý apoštol Onezim.                 Pravoslav
16 Ne    Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci.                Ida, Liana
17 Po    Svätý veľkomučeník Teodor Tirón.                 Miloslava
18 Ut    Náš otec svätý Lev, rímsky pápež.                    Jaromír
19 St    Svätý apoštol Archippos.                       Vlasta
20 Št    Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup.                         Lívia
21 Pi    Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov.
   Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie.
                  Eleonora
22 So    Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu.                         Etela
23 Ne    Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup.     Roman, Romana
24 Po    Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka,
   predchodcu a krstiteľa Jána.
  Matej
25 Ut    Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup. Frederik, Frederika
26 St    Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup.                       Viktor
27 Št    Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita.                Alexander
28 Pi    Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta.                      Zlatica
29 So    Prepodobný Kassián. Radomír