1 St    Naša prepodobná matka Mária Egyptská.                          Hugo
2 Št    Náš prepodobný otec Títus Divotvorca.                           Zita
3 Pi    Náš prepodobný otec a vyznávač Nikita, igumen Médikiovho kláštora.                     Richard
4 So    Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraja z Maley.                        Izidor
5 Ne    Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci.                 Miroslava
6 Po    Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup.
   Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov.
                        Irena
7 Ut    Prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup.                       Zoltán
8 St    Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés.                       Albert
9 Št    Svätý mučeník Eupsychios.                      Milena
10 Pi    Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci.                           Igor
11 So    Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama.                        Július
12 Ne    Prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup.
   Vzkriesenie spravodlivého Lazára.
                      Estera
13 Po    Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci.                           Aleš
14 Ut    Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež.                      Justína
15 St    Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim.                        Fedor
16 Št    Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia.            Dana, Danica
17 Pi    Naši prep. o. Simeon z Perzie a Akakios, meliténsky biskup.                      Rudolf
18 So    Náš prepodobný otec Ján, učeník svätého Gregora Dekapolitu.                         Valér
19 Ne    Náš prepodobný otec Ján zo Starej Lavry.                           Jela
20 Po    Náš prepodobný otec Teodor Trichinas.                      Marcel
21 Ut    Svätý hieromučeník Január a spoločníci. Svätý mučeník Teodor z Pergy.                         Ervín
22 St    Náš prepodobný otec Teodor Sykeónsky.                   Slavomír
23 Št    Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj.                     Vojtech
24 Pi    Svätý mučeník Sáva Stratilat.                         Juraj
25 So    Svätý apoštol a evanjelista Marek.                       Marek
26 Ne    Svätý hieromučeník Bazil, amázijský biskup.                  Jaroslava
27 Po    Svätý hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný. Náš prepodobný otec Štefan.                    Jaroslav
28 Ut    Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros. Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián.
   Naš otec svätý Cyril, turonský biskup.
                    Jarmila
29 St    Deviati svätí mučeníci z Kyzika. Prepodobný Memnón Divotvorca.                           Lea
30 Št    Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa.                 Anastázia
JS calendar
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.