1 Ut    Začiatok indiktu, to jest nového roka. Pamiatka nášho prep. otca Simeona
   Stĺpnika a jeho matky. Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke z Miasén.
Drahoslava
2 St    Sv. muč. Mamant. Náš prep. otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha. Linda
3 Št    Svätý hieromučeník Antim, nikomédijský biskup.
   Náš prepodobný otec Teoktist, spoluaskéta veľkého Eutymia.
Belo
4 Pi    Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie.
   Svätý prorok Mojžiš, ktorý videl Boha.
Rozália
5 So    Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu. Regína
6 Ne    Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách. Alica
7 Po    Predprazdenstvo Narodenia presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Sózont. Marianna
8 Ut    Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. Miriama
9 St    Svätí a spravodliví Pánovi predkovia Joachim a Anna. Martina
10 Št    Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora. Oleg
11 Pi    Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská. Bystrík
12 So    Svätý hieromučeník Autonomos.
   Zakončenie Narodenia presvätej Bohorodičky.
Mária
13 Ne    Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha.
   Predprazdenstvo Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža.
Ctibor
14 Po    Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom. Ľubomil
15 Ut    Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka. Svätý veľkomučeník Nikita. Jolana
16 St    Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia. Ľudmila
17 Št    Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska. Olympia
18 Pi    Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup. Eugénia
19 So    Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont. Konštantín
20 Ne    Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci. Svätí mučeníci a vyznávači,
   veľké knieža Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí divotvorcovia.
Anabela
21 Po    Svätý apoštol Kodrat z Magnézie. Zakončenie Povýčenia úctyhodného Kríža. Matúš
22 Ut    Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup. Móric
23 St    Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Zdenka
24 Št    Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla. Ľuboš, Ľubor
25 Pi    Naša prepodobná matka Eufrozína. Vladislav
26 So    Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa. Edita
27 Ne    Svätý mučeník Kallistrat a jeho spoločníci. Náš prepodobný otec Níl. Cyprián
28 Po    Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón. Svätý Václav, české knieža. Václav
29 Ut    Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník. Michal, Michaela
30 St    Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska. Jarolím
JS calendar
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.