1 Ne    Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián. Denis, Denisa
2 Po    Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist. Pamiatka zosnulých
3 Ut    Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas.
   Založenie chrámu sv. veľkomuč. Juraja v Lydde, kde je uložené jeho úct. telo.
Hubert
4 St    Náš prepodobný otec Joannikios Veľký.
   Svätý mučeníci Nikander, myrský biskup, a Hermaios, presbyter.
Karol
5 Št    Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma. Imrich
6 Pi    Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup. Renáta
7 So    Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny.
   Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion.
René
8 Ne    Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam. Bohumír
9 Po    Naša prepodobná matka Matróna. Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos. Teodor
10 Ut    Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci. Tibor
11 St    Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent.
   Náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Studitský.
Martin, Maroš
12 Št    Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha. Náš prep. otec Níl.
   Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup.
Svätopluk
13 Pi    Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup. Stanislav
14 So    Svätý a všechválný apoštol Filip. Irma
15 Ne    Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib. Leopold
16 Po    Svätý apoštol a evanjelista Matúš. Agnesa
17 Ut    Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup. Klaudia
18 St    Svätí mučeníci Platón a Roman. Eugen
19 Št    Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam. Alžbeta
20 Pi    Predprazdenstvo Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu. Náš prepodobný
   otec Gregor Dekapolita. Náš otec sv. Proklos, konštantínopolský arcibiskup.
Félix
21 So    Vstup našej Presvetej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu. Elvíra
22 Ne    Svätý apoštol Filemon a spoločníci. Cecília
23 Po    Naši otcovia sv. Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup. Klement
24 Ut    Svätá veľkomučenica Katarína. Svätý veľkomučeník Merkúr. Emília
25 St    Naši otcovia, hieromučeníci svätý Kliment, rímsky pápež, a svätý Peter,
   alexandrijský biskup.
   Zakončenie Vstupu Presvätej Bohorodičky Márie, vždy Panny do Chrámu.
Katarína
26 Št    Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik. Posvätenie chrámu svätého
   veľkomučeníka Juraja, ktorý je v Kyjeve pred bránami svätej Sofie.
Kornel
27 Pi    Svätý mučeník Jakub Perzský. Milan
28 So    Prepodobný mučeník Štefan Nový. Henrieta
29 Ne    Svätý mučeník Paramon. Svätý mučeník Filumen. Vratko
30 Po    Svätý a znamenitý apoštol Andrej Prvopovolaný. Ondrej, Andrej
JS calendar
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.