1 Ut    Svätý prorok Nahum. Edmund
2 St    Svätý prorok Habakuk. Štyridsiati svätí. Bibiána
3 Št    Svätý prorok Sofoniáš. Oldrich
4 Pi    Svätá veľkomučenica Barbora. Náš prepodobný otec Ján Damaský. Barbora, Barbara
5 So    Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený. Oto
6 Ne    Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry. Mikuláš
7 Po    Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup. Ambróz
8 Ut    Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. Marína
9 St    Náš prepodobný otec Patapios. Izabela
10 Št    Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf. Radúz
11 Pi    Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik. Hilda
12 So    Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup. Otília
13 Ne    Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest. Lucia
14 Po    Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik. Branislava, Bronislava
15 Ut    Svätý hieromučeník Eleuterios. Náš prepodobný otec Pavol z Latry.
   Náš otec svätý Štefan Vyznávač, sugdejský arcibiskup.
Ivica
16 St    Svätý prorok Aggeus. Albína
17 Št    Svätý prorok Daniel. Traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael. Kornélia
18 Pi    Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci. Slávka, Sláva
19 So    Svätý mučeník Bonifác. Judita
20 Ne    Predprazdenstvo Narodenia Ježiša Krista.
   Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ.
Dagmara
21 Po    Sobota pred Narodením. Svätá mučenica Juliána. Bohdan
22 Ut    Nedeľa svätých Otcov. Svätá veľkomučenica Anastázia. Adela
23 St    Desiati svätí mučeníci z Kréty. Nadežda
24 Št    Predvečer Kristovho narodenia. Svätá prepodobná mučenica Eugénia. Adam a Eva
25 Pi    Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. I. sviatok vianočný
26 So    Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke. Štefan
27 Ne    Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan.
   Náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Popísaný.
Filoména
28 Po    Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii.
   Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v Betleheme, aby zabil Krista.
Ivana, Ivona
29 Ut    Pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba.
   Náš prepodobný otec Marcel, igumen kláštora mníchov stáleho bdenia.
Milada
30 St    Svätá mučenica Anýzia. Dávid
31 Št    Naša prepodobná matka Melánia Rímska. Silvester
JS calendar
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.