Bohoslužby

         Sv. liturgie sú slávené bez účasti veriacich.         Počnúc piatkom 1. januára 2021 sú kostoly zatvorené!!!
    o. Ján