Oznamy

  • Úmysly svätých liturgií. Okrem všetkých uistiť, že všetky úmysly svätých liturgií boli odslúžené podľa plánu a všetky budú aj podľa plánu odslúžené. Viem, že je ťažké nebyť prítomný na sv. liturgii. Užitok má každý, ten za koho je obetovaná sv. liturgia i ten, kto obetoval. Kto z darcov nesúhlasí so súkromným odslúžením liturgie, nech ma kontaktuje telefonický.
  • Pre osobnú individuálnu modlitbu je chrám v Orlove otvorený denne od 15:00 do 17:00 h. s výnimkou, keď budú v tom čase slávené sviatočné obrady.
  • Prenosy bohoslužieb je možné sledovať cez rozhlasové, televízne, alebo internetové vysielanie cez www.YouTube, alebo Facebook z viacerých miest, či už napr. z katedrály z Prešova, z baziliky z Ľutiny, alebo z Hory Zvir z Litmanovej.
  • V prípade potreby som pre Vás k dispozícii nielen telefonický, ale aj osobne.
  • Finančná situácia: nakoľko dochádza k výpadku príjmu, úctivo Vás preto prosíme, aby ste pri súkromnej návšteve chrámu prispeli svojím milodarom na chrám do pokladničky, alebo na účet SK27 0900 0000 0001 0386 3140 (Orlov)

    Pán Boh zaplať za Vašu ochotu a pochopenie a za Vaše milodary.