OZNAMY Z NEDELE 3.1.2021

 • V súlade s platnými opatreniami sú od piatku 1.1. slávené bohoslužby bez účasti veriacich.

 • V stredu 6.1., na sviatok Bohozjavenia nášho Pána a Spasiteľa, vyslúžim Veľké Jordánske svätenie vody na hore pri malej kaplnke. Jordánska voda bude z prameňa tiecť do oddania sviatku Bohozjavenia do 14.1., môžete si pri prechádzkach nabrať domov. V chráme bude tiež posvätená Jordánska voda, tú si budete môcť nabrať domov až po uvoľnení opatrení.

 • Členov Ružencového spoločenstva prosím, aby s ohľadom na aktuálnu situáciu si v týchto dňoch nevymieňali obrázky - tajomstvá ruženca, ale aby sa modlili naďalej a ponechali si tajomstvo, ktoré sa modlili v decembri, aj v mesiaci január.

  OPATRENIA PLATNÉ OD 1.1.2021

 • Vláda SR a Úrad verejného zdravotníctva SR sprísnili doterajšie protiepidemické opatrenia. Od 1.1. do 24.1.2021 platí prísny zákaz vychádzania a navštevovania, teda je pozastavené aj verejné slávenie bohoslužieb. Tento zákaz neplatí pre obrady krstu, sobáša a pohrebu, tie je možné sláviť v prítomnosti maximálne 6 osôb.

 • Naďalej zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky, ale sviatok a nedeľu treba patrične zachovať a zdržať sa všetkého čo narúša jej sviatočný charakter. Doma využite možnosť pripojiť sa k modlitbám cirkvi počas priamych prenosov bohoslužieb, či už cez internet, v televízii alebo v rozhlase.

 • Počas nadchádzajúcich sviatočných dní Vás o to viac povzbudzujem k spoločným modlitbám v rodine, k čítaniu sv. písma, k modlitbe sv. ruženca. Rešpektujme opatrenia a nariadenia štátnych a cirkevných predstavených, správajme sa zodpovedne a ohľaduplne, buďme trpezliví, obetaví, vzájomne k sebe tolerantní a láskaví.

  Kristus medzi nami!
  o. Ján