Oznamy

 • Živé vysielanie z chrámu sa začalo 2.3.2021 - Klikni

 • V TV prepnite na YouTube a hľadajte: orlov chram

 • Máme k dispozícii brožúrky Christos voskrese! v slovenčine, cena 2 € a Akatist k
  sv. Jozefovi, cena 1,50 €.

 • Členov Ružencového spoločenstva prosíme, aby si s ohľadom na pretrvávajúcu situáciu nevymieňali obrázky - tajomstvá ruženca, ale aby sa modlili naďalej a ponechali si tajomstvo, ktoré sa modlili v marci, aj v mesiaci apríl.

  Opatrenia a obmedzenia

 • Všetky liturgie budú odslúžené na dané úmysly podľa liturgického programu.

 • Na obrady krstu, sobáša a pohrebu sa vzťahujú osobitné opatrenia - zúčastniť sa ich môže maximálne 6 osôb alebo v prípade, že obrad bude vopred ohlásený ako hromadné podujatie, môžu sa ho zúčastniť osoby s negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín.

 • Od 1.4.2021 patrí medzi výnimky zo zákazu vychádzania aj individuálna duchovná starostlivosť.

 • Vzhľadom k danej situácii naďalej zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky, ale sviatok a nedeľu treba patrične zachovať a zdržať sa všetkého čo narúša jej sviatočný charakter.

 • K modlitbám cirkvi sa môžete pripojiť počas priamych prenosov bohoslužieb, či už v televízii, v rozhlase alebo cez internet, na www.logos.tv. Odkaz na živé vysielanie z nášho chrámu nájdete na farskej stránke alebo v novších televízoroch po prepnutí na YouTube vyhľadajte „chrám Orlov“.

 • Povzbudzujem Vás k spoločným modlitbám v rodine, k čítaniu sv. písma, k modlitbe sv. ruženca, o to viac počas nadchádzajúcich sviatočných dní.
  Rešpektujme nariadenia štátnych a cirkevných predstavených, buďme trpezliví, zodpovední a obetaví.

  Kristus medzi nami!
  o. Ján