Bohoslužby

  • Sv. liturgie sú slávené bez účasti veriacich.

  • Živé vysielanie z chrámu sa začalo 2.3.2021 - Klikni

  • V TV prepnite na YouTube a hľadajte: orlov chram