Cirkevné sviatky

  Prikázané cirkevné sviatky :
  Každá nedeľa
  01.01. Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
  06.01. Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
  25.03. Zvestovanie našej Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne
  02.04. Svätý a Veľký piatok
  04.04. Svätá a veľká nedeľa Paschy - svetlé Kristovo vzkriesenie
  05.04. Svetlý pondelok
  13.05. Nanebovstúpenie nášho Pána Ježiša Krista
  29.06. Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol
  15.08. Zosnutie našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny
  08.12. Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou
  25.12. Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
  26.12. Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke

  Neprikázané cirkevné sviatky :
  30.01. Traja svätí svätitelia, veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy
  02.02. Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
  23.04. Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj
  24.05. Pondelok Svätého Ducha
  03.06. Sviatok najsvätejšej Eucharistie
  11.06. Božské Srdce Ježišovo
  24.06. Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, krstiteľa Jána
  05.07. Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov
  20.07. Svätý a slávny prorok Eliáš
  06.08. Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
  29.08. Sťatie úctyhodnej hlavy úctyhodného a slávneho proroka, krstiteľa Jána
  08.09. Narodenie našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny
  14.09. Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom
  01.10. Presvätá Bohorodička Ochrankyňa
  14.10. Naša prepodobná matka Paraskeva Trnovská - chrámový sviatok
  08.11. Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám
  12.11. Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup
  21.11. Vstup presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu
  06.12. Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry
  27.12. Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan