1 Pi    Svätý prorok Jeremiáš. Sviatok práce
2 So    Náš otec svätý Atanáz Veľký. Žigmund
3 Ne    Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Teodóza, igumena Pečerského
   monastiera. Svätí mučeníci Timotej a Maura.
Galina
4 Po    Svätá mučenica Pelágia. Florián
5 Ut    Svätá a slávna mučenica Irena. Lesana, Lesia
6 St    Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób. Hermína
7 Št    Spomienka na znamenie úctyhodného kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo
   svätom meste Jeruzaleme.
Monika
8 Pi    Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ. Náš prepodobný otec Arsenios Veľký. Ingrida
9 So    Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Mikuláša Divotvorcu
   z Myry do mesta Bari. Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor.
Roland
10 Ne    Svätý apoštol Šimon Horlivec. Viktória
11 Po    Blažený hieromučeník Vasiľ,prešovský svätiaci biskup.
   Založenie Konštantínopola. Svätý hieromučeník Mókios.
   Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov.
Blažena
12 Ut    Naši otcovia svätý Epifanios, cyperský biskup.
   Svätý Germanos, konštantínopolský patriarcha.
Pankrác
13 St    Svätá mučenica Glykéria. Servác
14 Št    Svätý mučeník Izidor. Bonifác
15 Pi    Náš prepodobný otec Pachómios Veľký. Žofia
16 So    Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého. Svetozár
17 Ne    Svätý apoštol Andronik a spoločníčka. Gizela
18 Po    Svätý mučeník Teodot z Ankyry. Viola
19 Ut    Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci. Gertrúda
20 St    Svätý mučeník Tallelaios. Bernard
21 Št    Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena. Zina
22 Pi    Svätý mučeník Bazilisk. Júlia, Juliana
23 So    Náš prepodobný otec a vyznávač Michal, synadský biskup.
   Prepodobná Eufrozína Polocká, igumenka Monastiera svätého Spasiteľa.
Želmíra
24 Ne    Prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu.
   Prepodobný Nikita Stĺpnik, perejaslavský divotvorca.
Ela
25 Po    Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka,
   predchodcu a krstiteľa Jána.
Urban
26 Ut    Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich. Dušan
27 St    Svätý hieromučeník Terapont. Iveta
28 Št    Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup. Viliam
29 Pi    Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna. Vilma
30 So    Náš prepodobný otec Izák, ihumen Dalmatovho kláštora. Ferdinand
31 Ne    Svätý apoštol Hermas. Svätý mučeník Hermeias. Petronela, Petrana
JS calendar
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.