1 Po    Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci. Žaneta
2 Ut    Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha. Xénia, Oxana
3 St    Svätý mučeník Lucilián a spoločníci. Karolína
4 Št    Náš otec svätý Metrofanés, konštantínopolský patriarcha. Lenka
5 Pi    Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup.
   Svätý mučeník Kozma, arménsky presbyter.
Laura
6 So    Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca. Prepodobný Hilarión Nový. Norbert
7 Ne    Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský. Róbert
8 Po    Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna. Medard
9 Ut    Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup. Stanislava
10 St    Svätý hieromučeník Timotej, pruský biskup. Margaréta
11 Št    Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš. Dobroslava
12 Pi    Náš prepodobný otec Onufrios Veľký. Náš prepodobný otec Peter Athosský. Zlatko
13 So    Svätá mučenica Akvilína. Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie. Anton
14 Ne    Svätý prorok Elizeus. Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha. Vasil
15 Po    Svätý prorok Amos. Prepodobný Hieronym, stridonský presbyter. Vít
16 Ut    Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup. Blanka, Bianka
17 St    Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael.
   Náš prep. otec Hypatios, inumen Rufínovho kláštora.
Adolf
18 Št    Svätý mučeník Leontios. Vratislav
19 Pi    Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista.
   Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat.
Alfréd
20 So    Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup. Valéria
21 Ne    Svätý mučeník Julián Tarzský. Alojz
22 Po    Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup. Paulína
23 Ut    Svätá mučenica Agripína. Sidónia
24 St    Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka,
   predchodcu a krstiteľa Jána
Ján
25 Št    Svätá prepodobný mučenica Febrónia. Tadeáš, Olívia
26 Pi    Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna. Adriána
27 So    Náš prepodobný otec Samson Pohostinný. Ladislav, Ladislava
28 Ne    Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka.
   Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána.
Beáta
29 Po    Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol. Peter a Pavol, Petra
30 Ut    Zbor svätých, slávnych a všechválých dvanástich apoštolov. Melánia
JS calendar
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.