č. 4 / 2020
17.2.-1.3.2020
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!

  Milovaní bratia a sestry!

  V čom spočíva najväčšia tragédia kresťana?! Ktosi odpovedal: „Keď bude ležať na smrteľnej posteli a zistí, že sa nestal svätým.“

  Ježiš hovorí každému jednému z nás: „Buďte svätí, ako je svätý váš Nebeský Otec.“ Úlohou každého jedného z nás je stať sa svätým. Sami, ľudskými silami to nedokážeme, ale Boh vo svojej múdrosti a dobrote nám daroval množstvo prostriedkov ako tento cieľ dosiahnuť. Poslal svojho Syna, ktorý nám ukázal ako sa dá prežiť dokonalý život, plný pokoja a vnútornej radosti. Nežiť iba pre seba, ale vedieť sa obetovať pre druhých. Dal nám svoje Slovo ako svetlo na ceste, ako zrkadlo pre dušu. Dal nám svoje telo a krv v Eucharistii, aby do nás prúdil Boží život. Svoje milosrdenstvo nám prejavil sviatosťou zmierenia. Dal nám Cirkev ako predobraz neba. Kto sa naučí žiť v Cirkvi, bude pripravený pre život v nebi.

  V týchto dňoch nám - celej našej farnosti Pán Ježiš dáva milosť v podobe svätých misií, aby sme sa zastavili, prehodnotili svoje smerovanie a možno nanovo prijali ponuku darovať svoj život Bohu. Je to tá najlepšia investícia. Týždeň, ktorý môže zmeniť naše životy.

  Vyprosujem nám milosť prijať všetko, čo nám Boh chce v plnosti darovať

  o. Ján, Váš pastier