č. 4 / 2021
7.4.-30.4.2021
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!

  Modlenie

  V tomto období, keď sa môžeme modliť iba doma uvádzam niektoré zaujímavosti.

  Nikde v Biblii nie je napísané, čo sa máme modliť, ako dlho a čí máme pri modlitbe kľačať, sedieť, stáť, alebo modliť sa cestou do práce. Máme sa modliť!

  Iba na jednom mieste v Biblii je uvedené, ako sa apoštoli pýtali Ježiša „Majstre ako sa máme modliť?“. On im odpovedal: „Modlite sa podľa Jána - Otčenáš...“.

  Takže modlitbu Otčenáš nás naučil sv. Ján Krstiteľ.

  K tejto modlitbe treba ešte dodať modlitby „Zdravas Mária... a Sláva Otcu...“ a tak nám vznikne kytica z troch najkrajších modlitieb.

  Otčenáš

  Je zložený zo sedem prosieb:

  Otče náš, ktorý si na nebesiach,
  - posväť sa meno tvoje,
  - príď kráľovstvo tvoje,
  - buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
  - Chlieb náš každodenný daj nám dnes
  - a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom,
  - a neuveď nás do pokušenia,
  - ale zbav nás Zlého.

  Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Zdravas Mária

  Prvú vetu: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, - milosti plná, Pán s tebou. - povedal archanjel Gabriel, keď jej zvestoval, že počne a porodí syna.

  Druhu vetu: Požehnaná si medzi ženami - a požehnaný je plod tvojho života, - lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. - jej povedala sv. Alžbeta.

  Sláva Otcu

  Je na slávu svätej trojici.

  Sláva otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Po modlitbách treba poďakovať a poprosiť napr.: Bože ďakujem Ti za dnešný deň (noc), ktorý si mi dal šťastlivo prežiť. Bože daj mi dnešný deň (noc) šťastlivo prežiť. Bože daj mi dnes šťastlivo docestovať tam a tam. Bože daj tomu a tomu a celej našej rodine lepšie zdravie. Bože daj mi ľahkú smrť. Atď.

  Ešte treba dodať, že niekedy sa stane, že pri modlení si uvedomíme, že myšlienkami sme niekde inde. V tom prípade sa treba na modlitbu sústrediť. Snažiť sa nadviazať kontakt s tým ku komu sa modlíme a modlitbu mu pozorne vyrozprávať.