č. 22 / 2020
28.12.-10.1.2021
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!

  Z vianočného príhovoru sv. otca Františka

  „Vianoce, to si ty, keď sa rozhodneš každý deň znovu sa narodiť a necháš Boha vstúpiť do tvojej duše... Vianočným stromčekom si ty, keď vydržíš pevný vo vetre a ťažkostiach života... Vianočnou ozdobou si ty, keď sa tvoje čnosti stanú farbami, ktoré skrášľujú tvoj život... Vianočným zvonom si ty, keď zvolávaš a spájaš ľudí okolo seba... Aj anjelom Vianoc si ty, keď spievaš svetu posolstvo pokoja, spravodlivosti a lásky... Vianočnou koledou si ty, keď dosiahneš harmóniu v tvojom vnútri... Vianočným darčekom si ty, keď si ozajstným priateľom a bratom každej ľudskej bytosti... Si to ty v podobe vianočného želania, keď odpúšťaš a obnovuješ pokoj, aj keď pritom trpíš... Štedrou večerou si ty, keď nasýtiš chlebom a nádejou chudobného, ktorý stojí vedľa teba... Si takisto vianočným svetlom, keď svojim životom osvetľuješ cestu druhých... Vianočnou hviezdou si ty, keď niekoho privedieš k stretnutiu s Pánom... Vianočnou nocou si ty, keď pokorne a pozorne prijímaš ticho Spasiteľa sveta bez hluku a veľkolepých osláv; ty si úsmevom dôvery a nehy, vnútorným pokojom nikdy nekončiacich Vianoc, ktoré v tebe nastoľujú Božie kráľovstvo...

  Šťastné Vianoce všetkým, ktorí pripomínajú Vianoce!“

  Vinšujeme Vám na to Božie narodenie

  nech s ním príde láska, radosť a odpustenie.

  Prajeme chorým uzdravenie,

  slabým v bolesti posilnenie,

  silným ľudskú pokoru

  a dobrého človeka ku stolu.

  Nech v tejto ťažkej dobe

  nemyslíme len na seba,

  nech v očiach láskavých,

  blízkych i cudzích ľudí

  objavíte každý deň kúsok neba.

  Vinšujeme Vám na to Božie narodenie

  trpezlivosť, zdravie, šťastie

  a radostné uzmierenie.

  Rozdelené nech sa pospája,

  smutné rozveselí,

  lebo len láska a Božia milosť

  každú ranu scelí

  Novoročné želanie

  Na prahu nového roka 2021 - mimoriadneho Roka sv. Jozefa, ktorý pápež František vyhlásil od 8.12.2020 do 8.12.2021, k ostatným vinšom pridávam ešte želanie, aby sme sa, ako sv. Jozef s Pannou Máriou počas cesty do Nazareta, vždy s dôverou odovzdali do Božej vôle v našich ťažkostiach, starostiach, chorobách, vo všetkých problémoch a potrebách.

  Christos raždajetsja!

  o. Ján a o. Michal

  Pozvanie k spoločnej rodinnej modlitbe - „Vytvorme Nazaretský dom“

  Prijmime pozvanie k spoločnej rodinnej modlitbe od sviatkov Božieho Narodenia do sviatku Obetovania Pána (2.2.). Počas týchto 40 dní prejavme vďaku za dar rodiny, odprosujme za chyby a hriechy našich rodín a prosme o ochranu a ozdravenie našich rodín, aby sa premieňali podľa vzoru Svätej rodiny na „nazaretské“ príbytky, ale aj za ochranu prenasledovaných rodín a kresťanov. Prosme za rodiny zvlášť na príhovor sv. Jozefa, ktorého titulujeme aj „ozdoba domáceho života“ a „opora rodín“.

  Spoločne sa modlíme: Žalm 50 (51) „Zmiluj sa, Bože...“, ľubovoľný desiatok ruženca, modlitbu k sv. Jozefovi, Žalm 120 (121) „Svoj zrak upieram...“.