č. 5 / 2020
2.3.-15.3.2020
Sv. matka Paraskeva - sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!

  Misie sa dnes končia...

  Misie sa dnes končia. Milostivý týždeň, ktorý mohol naštartovať zmenu v našich životoch, ubehol rýchlo, ako voda v Poprade. Bratia Kapucíni sa vrátia domov. Týždeň sme mali možnosť tráviť s nimi niekoľko večerných hodín v zaplnenom chráme.

  Možno sme zažili počas týchto dní Boží dotyk. Možno nás uzdravil z choroby alebo rán počas pomazania chorých. Možno sa nám vynoril nejaký v minulosti nevyznaný hriech, ktorý sme prostredníctvom nich mohli odovzdať Kristovi. Možno sme si často povedali pekná je to reč i posolstvo. Možno sme mali chuť povedať Petrove slová: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky...“ (porov. Mt 17,4)

  Opäť však začne šedý každodenný život. Ale nech nám skúsenosť zažitia tohto Božieho času - kairos pomáha každý deň nielen v bežnom živote, ale aj pri práci na pôde nášho srdca. Aby semeno, ktoré bratia Kapucíni týždeň rozsievali, malo neustále dobré podmienky na svoj rast a aby v našich životoch prinieslo bohatú úrodu.

  Nech nám je pomocou a nádejou pri tejto práci časté pripomenutie si slov zo Svätého Písma i našich slov zo stredy, keď sme spolu vyhlasovali Ježiša za Pána sveta a Pána každej oblasti života:

  „Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.“(Rim 10,9)

  „Nie každý, kto mi hovorí: 'Pane, Pane,' vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca...“ (Mt 7,21)

  „...toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj Pánom, aj Mesiášom.“ (Sk 2,36)

  Vyznanie, že Ježiš je Pánom celého nášho života:

 • Ježiš je Pánom mojej rodiny a priateľstiev
 • mojej minulosti, prítomnosti a budúcnosti
 • môjho štúdia a práce
 • môjho zdravia a choroby
 • mojej chudoby alebo bohatstva
 • mojich priateľov a známych
 • môjho tela a mojej duše
 • všetkých mojich osobných vzťahov
 • mojej sexuality a citov
 • mojej vlasti a môjho domova
 • môjho domu a majetku
 • mojich nádeji a obáv
 • môjho politického a spoločenského života
 • mojich predstáv a pamäte
 • mojej inteligencie a vôle
 • mojich očí a uší, rúk a nôh
 • môjho voľného času
 • môjho spôsobu jedenia a obliekania sa, myslenia a rozprávania.

  Modlitba odovzdania

  „Pane Ježišu, potrebujem Ťa. Ďakujem Ti, že si pre mňa zomrel na kríži a vstal z mŕtvych. Otváram Ti dvere svojho života a prijímam Ťa za svojho Spasiteľa a Pána. Ďakujem Ti, že si mi odpustil hriechy a daroval nový život. Ujmi sa vedenia môjho života a premieňaj ma, aby som sa stal takým, akým ma chceš mať. Amen.“

  o. Ján a bratia Kapucíni
  o. Jozef, o. František a o. Félix