1 Pi    Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci. Žaneta
2 So    Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha. Xénia, Oxana
3 Ne    Svätý mučeník Lucilián a spoločníci. Karolína
4 Po    Náš otec svätý Métrofanés, konštantínopolský patriarcha. Lenka
5 Ut    Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup.
  
Svätý mučeník Kozma, arménsky presbyter.
Laura
6 St    Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca. Prepodobný Hilarión Nový. Norbert
7 Št    Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský. Róbert
8 Pi    Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna. Medard
9 So    Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup. Stanislava
10 Ne    Svätý hieromučeník Timotej, pruský biskup. Margaréta
11 Po    Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš. Dobroslava
12 Ut    Náš prepodobný otec Onufrios Veľký. Náš prepodobný otec Peter Atoský. Zlatko
13 St    Svätá mučenica Akvilína. Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie. Anton
14 Št    Svätý prorok Elizeus. Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha. Vasil
15 Pi    Svätý prorok Amos. Prepodobný Hieronym, stridonský presbyter. Vít
16 So    Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup. Blanka, Bianka
17 Ne    Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael.
   Náš prep. otec Hypatios, igumen Rufínovho kláštora.
Adolf
18 Po    Svätý mučeník Leontios. Vratislav
19 Ut    Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista.
   Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat.
Alfréd
20 St    Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup. Valéria
21 Št    Svätý mučeník Julián Tarzský. Alojz
22 Pi    Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup. Paulína
23 So    Svätá mučenica Agripína. Sidónia
24 Ne    Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka,
   predchodcu a krstiteľa Jána
Ján
25 Po    Svätá prepodobný mučenica Febrónia. Tadeáš, Olívia
26 Ut    Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna. Adriána
27 St    Náš prepodobný otec Samson Pohostinný. Ladislav, Ladislava
28 Št    Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka.
   Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána.
Beáta
29 Pi    Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol. Peter a Pavol, Petra
30 So    Zbor svätých, slávnych a znamenitých dvanástich apoštolov. Melánia
JS calendar
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.