I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
1 Pi    Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.
   Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarey.
Nový rok
2 So    Predprazdenstvo Osvietenia. Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež. Alexandra, Karína
3 Ne    Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios.                    Daniela
4 Po    Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov.
   Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma.
               Drahoslav
5 Ut    Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prepodobná Synkletika.                    Andrea
6 St    Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Antónia
7 Št    Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi,
   predchodcovi a krstiteľovi Jánovi.
              Bohuslava
8 Pi    Náš prep. otec Juraj Chozebita.
   Prepodobný Emilián Vyznávač. Naša prepodobná Matka Dominika.
                  Severín
9 So    Svätý mučeník Polyeukt.                       Alexej
10 Ne    Náš otec svätý Gregor, nysský biskup.                         Daša
11 Po    Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života.                   Malvína
12 Ut    Svätá mučenica Tatiana.                     Ernest
13 St    Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik.                 Rastislav
14 Št    Naši prepodobní otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita.                 Radovan
15 Pi    Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník.               Dobroslav
16 So    Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra.                   Kristína
17 Ne    Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký.                     Nataša
18 Po    Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi.                  Bohdana
19 Ut    Náš prepodobný otec Makarios Egyptský. Drahomíra, Mário
20 St    Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký. Dalibor, Sebastián
21 Št    Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač.                    Vincent
22 Pi    Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský.                         Zora
23 So    Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup. Svätý mučeník Agatangel.                        Miloš
24 Ne    Naša prepodobná matka Xénia Rímska.                    Timotej
25 Po    Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup.                        Gejza
26 Ut    Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia.                    Tamara
27 St    Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca sv. Jána Zlatoústeho.                       Bohuš
28 Št    Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky.                      Alfonz
29 Pi    Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa.                     Gašpar
30 So    Svätý hieromučeník Hippolyt. Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi,
   Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy.
                         Ema
31 Ne    Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján. Emil
JS calendar