1 Št    Presvätá Bohorodička Ochrankyňa. Svätý apoštol Ananiáš,
   jeden zo Sedemdesiatich. Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec.
Arnold
2 Pi    Svätý hieromučeník Cyprián. Svätá mučenica Justína. Levoslav
3 So    Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita. Stela
4 Ne    Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup.
   Náš prepodobný otec František Assiský.
František
5 Po    Svätá mučenica Charitína. Viera
6 Ut    Svätý a slávny apoštol Tomáš. Natália
7 St    Svätí mučeníci Sergej a Bakchus. Eliška
8 Št    Naša prepodobná matka Pelágia. Brigita
9 Pi    Svätý apoštol Jakub Alfejov. Dionýz
10 So    Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia. Slavomíra
11 Ne    Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov. Valentína
12 Po    Svätí muč. Probus, Tarach a Andronik. Náš prep. otec Kozma Jeruzalemčan. Maxinilián
13 Ut    Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika. Koloman
14 St    Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius.
   Naša prepodobná matka Paraskeva Trnovská.
Boris
15 Št    Náš prepodobný otec Eutymios Nový.
   Svätý prepodobný mučeník Lukián, presbyter Veľkej Antiochie.
Terézia
16 Pi    Svätý mučeník Longín Stotník. Vladimíra
17 So    Svätý prorok Ozeáš. Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky. Hedviga
18 Ne    Svätý apoštol a evanjelista Lukáš. Lukáš
19 Po    Náš prepodobný otec Ján Rilský. Svätý prorok Joel. Svätý mučeník Varus. Kristián
20 Ut    Svätý veľkomučeník Artemios. Vendelín
21 St    Náš prepodobný otec Hilarión Veľký. Uršuľa
22 Št    Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup. Sergej
23 Pi    Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat. Alojzia
24 So    Svätý mučeník Aretas a spoločníci. Kvetoslava
25 Ne    Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios. Aurel
26 Po    Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný.
   Spomienka na veľké a hrozné zemetrasenie.
Demeter
27 Ut    Svätý mučeník Nestor. Svätá mučenica Kapitolína a jej otrokyňa Eroteida. Sabína
28 St    Svätí muč. Terencius a Neonilla. Náš prepodobný otec a tvorca kánonov Štefan
   Svätosávsky. Svätá mučenica Paraskeva z Ikónia.
Dobromila
29 Št    Svätá prepodobná mučenica Anastázia. Náš prep. otec Abramios Zatvárateľ.
   Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Abramia Archimandritu,
   rostovského divotvorcu.
Klára
30 Pi    Svätí mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia. Šimon, Simona
31 So    Svätí apoštoli Stachys, Amplias a spoločníci. Svätý mučeník Epimach. Aurélia
JS calendar
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.