1 Ne    Naša prepodobná matka Mária Egyptská.                          Hugo
2 Po    Náš prepodobný otec Títus Divotvorca.                           Zita
3 Ut    Náš prepodobný otec a vyznávač Nikita, igumen Médikiovho kláštora.                     Richard
4 St    Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraja z Maley.                        Izidor
5 Št    Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci.                 Miroslava
6 Pi    Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup.
   Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov.
                        Irena
7 So    Náš prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup.                       Zoltán
8 Ne    Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés.                       Albert
9 Po    Svätý mučeník Eupsychios.                      Milena
10 Ut    Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci.                           Igor
11 St    Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama.                        Július
12 Št    Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup.
  
Vzkriesenie spravodlivého Lazára.
                      Estera
13 Pi    Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci.                           Aleš
14 So    Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež.                      Justína
15 Ne    Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim.                        Fedor
16 Po    Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia.            Dana, Danica
17 Ut    Naši prep. o. Simeon z Perzie a Akakios, meliténsky biskup.                      Rudolf
18 St    Náš prepodobný otec Ján, učeník svätého Gregora Dekapolitu.                         Valér
19 Št    Náš prepodobný otec Ján zo Starej Lavry.                           Jela
20 Pi    Náš prepodobný otec Teodor Trichinas.                      Marcel
21 So    Svätý hieromučeník Január a spoločníci. Svätý mučeník Teodor z Pergy.                         Ervín
22 Ne    Náš prepodobný otec Teodor Sykeónsky.                   Slavomír
23 Po    Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj.                     Vojtech
24 Ut    Svätý mučeník Sáva Stratilat.                         Juraj
25 St    Svätý apoštol a evanjelista Marek.                       Marek
26 Št    Svätý hieromučeník Bazil, amázijský biskup.                  Jaroslava
27 Pi    Svätý hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný. Náš prepodobný otec Štefan.                    Jaroslav
28 So    Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros. Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián.
   Naš otec svätý Cyril, turonský biskup.
                    Jarmila
29 Ne    Deviati svätí mučeníci z Kyzika. Prepodobný Memnón Divotvorca.                           Lea
30 Po    Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa.                 Anastázia
JS calendar
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.