1 Po    Presvätá Bohorodička Ochrankyňa. Svätý apoštol Ananiáš,
   jeden zo sedemdesiatich. Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec.
Arnold
2 Ut    Svätý hieromučeník Cyprián. Svätá mučenica Justína. Levoslav
3 St    Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita. Stela
4 Št    Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup.
   Náš prepodobný otec František Assiský.
František
5 Pi    Svätá mučenica Charitína. Viera
6 So    Svätý a slávny apoštol Tomáš. Natália
7 Ne    Svätí mučeníci Sergej a Bakchus. Eliška
8 Po    Naša prepodobná matka Pelágia. Brigita
9 Ut    Svätý apoštol Jakub Alfejov. Dionýz
10 St    Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia. Slavomíra
11 Št    Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov. Valentína
12 Pi    Svätí muč. Probus, Tarach a Andronik. Náš prep. otec Kozma Jeruzalemčan. Maxinilián
13 So    Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika. Koloman
14 Ne    Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius.
   Naša prepodobná matka Paraskeva Trnovská.
Boris
15 Po    Náš prepodobný otec Eutymios Nový.
   Svätý prepodobný mučeník Lukián, presbyter Veľkej Antiochie.
Terézia
16 Ut    Svätý mučeník Longín Stotník. Vladimíra
17 St    Svätý prorok Ozeáš. Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky. Hedviga
18 Št    Svätý apoštol a evanjelista Lukáš. Lukáš
19 Pi    Náš prepodobný otec Ján Rilský. Svätý prorok Joel. Svätý mučeník Varus. Kristián
20 So    Svätý veľkomučeník Artemios. Vendelín
21 Ne    Náš prepodobný otec Hilarión Veľký. Uršuľa
22 Po    Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup. Sergej
23 Ut    Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat. Alojzia
24 St    Svätý mučeník Aretas a spoločníci. Kvetoslava
25 Št    Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios. Aurel
26 Pi    Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný.
   Spomienka na veľké a hrozné zemetrasenie.
Demeter
27 So    Svätý mučeník Nestor. Svätá mučenica Kapitolína a jej otrokyňa Eroteida. Sabína
28 Ne    Svätí muč. Terencius a Neonilla. Náš prep. otec a tvorca kánonov Štefan
   Svätosávsky. Svätá mučenica Paraskeva z Ikónia.
Dobromila
29 Po    Svätá prep. mučenica Anastázia. Náš prepodobný otec Abramios Zatvárateľ.
   Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Abramia Archimandritu,
   rostovského divotvorcu.
Klára
30 Ut    Svätí mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia. Šimon, Simona
31 St    Svätí apoštoli Stachys, Amplias a spoločníci. A svätý mučeník Epimach. Aurélia
JS calendar
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.