1 Pi    Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián. Denis, Denisa
2 So    Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist. Pamiatka zosnulých
3 Ne    Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas.
   Založenie chrámu sv. veľkomuč. Juraja v Lydde, kde je uložené jeho úct. telo.
Hubert
4 Po    Náš prepodobný otec Joannikios Veľký.
   Svätý mučeníci Nikander, myrský biskup, a Hermaios, presbyter.
Karol
5 Ut    Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma. Imrich
6 St    Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup. Renáta
7 Št    Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny.
   Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion.
René
8 Pi    Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam. Bohumír
9 So    Naša prepodobná matka Matróna. Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos. Teodor
10 Ne    Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci. Tibor
11 Po    Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent.
   Náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Studitský.
Martin, Maroš
12 Ut    Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha. Náš prep. otec Níl.
   Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup.
Svätopluk
13 St    Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup. Stanislav
14 Št    Svätý a všechválný apoštol Filip. Irma
15 Pi    Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib. Leopold
16 So    Svätý apoštol a evanjelista Matúš. Agnesa
17 Ne    Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup. Klaudia
18 Po    Svätí mučeníci Platón a Roman. Eugen
19 Ut    Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam. Alžbeta
20 St    Predprazdenstvo Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu. Náš prepodobný
   otec Gregor Dekapolita. Náš otec sv. Proklos, konštantínopolský arcibiskup.
Félix
21 Št    Vstup našej Presvetej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu. Elvíra
22 Pi    Svätý apoštol Filemon a spoločníci. Cecília
23 So    Naši otcovia sv. Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup. Klement
24 Ne    Svätá veľkomučenica Katarína. Svätý veľkomučeník Merkúr. Emília
25 Po    Naši otcovia, hieromučeníci svätý Kliment, rímsky pápež, a svätý Peter,
   alexandrijský biskup.
   Zakončenie Vstupu Presvätej Bohorodičky Márie, vždy Panny do Chrámu.
Katarína
26 Ut    Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik. Posvätenie chrámu svätého
   veľkomučeníka Juraja, ktorý je v Kyjeve pred bránami svätej Sofie.
Kornel
27 St    Svätý mučeník Jakub Perzský. Milan
28 Št    Prepodobný mučeník Štefan Nový. Henrieta
29 Pi    Svätý mučeník Paramon. Svätý mučeník Filumen. Vratko
30 So    Svätý a znamenitý apoštol Andrej Prvopovolaný. Ondrej, Andrej
JS calendar
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.