1 St    Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián. Diana
2 Št    Uloženie úctyhodného rúcha našej Presvätej Vládkyne a Bohorodičky
   v Blachernách.
Berta
3 Pi    Svätý mučeník Hyacint. Miloslav
4 So    Náš otec svätý Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup.
   Prepodobná Marta, matka svätého Simeona z Obdivuhodného vrchu.
Prokop
5 Ne    Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov.
   Náš prepodobný otec Atanáz Atoský.
Cyril a Metod
6 Po    Náš prepodobný otec Sisoés Veľký. Patrícia, Patrik
7 Ut    Naši prep. otcovia Tomáš z Maley a Akakios, ktorý sa spomína v spise Rebrík. Oliver
8 St    Svätý veľkomučeník Prokop. Ivan
9 Št    Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup. Lujza
10 Pi    Štyridsiati piati svätí mučeníci z arménskeho Nikopola.
   Náš prepodobný otec Anton Pečersko-Kyjevský.
Amália
11 So    Svätá všechválna mučenica Eufémia. Odchod do večnosti blaženej Oľgy,
   kyjevskej kňažnej, pri svätom krste nazvanej Helena.
Milota
12 Ne    Svätí mučeníci Proklos a Hilarios. Náš prepodobný otec Michal Maleinský. Nina
13 Po    Zhromaždenie k svätému archanjelovi Gabrielovi.
   Náš otec svätý Julián, kenomanijský biskup.
Margita
14 Ut    Svätý apoštol Akvila. Kamil
15 St    Svätí mučeníci Kéryk a jeho matka Julita. Svätý apoštolom rovný a veľký
   knieža Vladimír, pri svätom krste nazvaný Bazil.
Henrich
16 Št    Svätý hieromučeník Aténogenés a jeho desiati učeníci. Drahomír
17 Pi    Blažený hieromučeník Pavol Peter Gojdič, prešovský eparchiálny biskup.
   Svätá veľkomučenica Marína.
Bohuslav
18 So    Svätý mučeník Hyacint z Amastridy.
   Naši prepodobný otcovia Andrej - Svorad a Beňadik.
Kamila
19 Ne    Naša prepodobná matka Makrína, sestra Bazila Veľkého.
   Náš prepodobný otec Dios.
Dušana
20 Po    Svätý a slávny prorok Eliáš.
   Pamiatka svätých otcov šiestich ekumenických snemov.
Iľja, Eliáš
21 Ut    Naši prepodobní otcovia Simeon, blázon pre Krista, a Ján, jeho spoluaskéta. Daniel
22 St    Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna. Magdaléna
23 Št    Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci. Oľga
24 Pi    Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid.
   Svätá veľkomučenica Kristína.
Vladimír
25 So    Zosnutie svätej Anny, matky Presvätej Bohorodičky. Jakub
26 Ne    Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci.
   Svätá prepodobná mučenica Paraskeva.
Anna, Hana
27 Po    Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón. Naši prepodobní otcovia
   sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum, Sáva, Angelár.
Božena
28 Ut    Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas. Krištof
29 St    Svätý mučeník Kallinik. Marta
30 Št    Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci. Libuša
31 Pi    Predprazdenstvo Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho Kríža.
   Svätý a spravodlivý Eudokim.
Ignác
JS calendar
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.