I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
1 Št    Naša prepodobná matka Mária Egyptská.                          Hugo
2 Pi    Náš prepodobný otec Títus Divotvorca.                           Zita
3 So    Náš prepodobný otec a vyznávač Nikita, igumen Médikiovho kláštora.                     Richard
4 Ne    Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraja z Maley.                        Izidor
5 Po    Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci.                 Miroslava
6 Ut    Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup.
   Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov.
                        Irena
7 St    Náš prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup.                       Zoltán
8 Št    Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés.                       Albert
9 Pi    Svätý mučeník Eupsychios.                      Milena
10 So    Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci.                           Igor
11 Ne    Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama.                        Július
12 Po    Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup.
  
Vzkriesenie spravodlivého Lazára.
                      Estera
13 Ut    Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci.                           Aleš
14 St    Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež.                      Justína
15 Št    Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim.                        Fedor
16 Pi    Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia.            Dana, Danica
17 So    Naši prep. o. Simeon z Perzie a Akakios, meliténsky biskup.                      Rudolf
18 Ne    Náš prepodobný otec Ján, učeník svätého Gregora Dekapolitu.                         Valér
19 Po    Náš prepodobný otec Ján zo Starej Lavry.                           Jela
20 Ut    Náš prepodobný otec Teodor Trichinas.                      Marcel
21 St    Svätý hieromučeník Január a spoločníci. Svätý mučeník Teodor z Pergy.                         Ervín
22 Št    Náš prepodobný otec Teodor Sykeónsky.                   Slavomír
23 Pi    Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj.                     Vojtech
24 So    Svätý mučeník Sáva Stratilat.                         Juraj
25 Ne    Svätý apoštol a evanjelista Marek.                       Marek
26 Po    Svätý hieromučeník Bazil, amázijský biskup.                  Jaroslava
27 Ut    Svätý hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný. Náš prepodobný otec Štefan.                    Jaroslav
28 St    Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros. Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián.
   Naš otec svätý Cyril, turonský biskup.
                    Jarmila
29 Št    Deviati svätí mučeníci z Kyzika. Prepodobný Memnón Divotvorca.                           Lea
30 Pi    Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa.                 Anastázia
JS calendar