I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
1 Pi    Začiatok indiktu, to jest nového roka. Pamiatka nášho prep. otca Simeona
   Stĺpnika a jeho matky. Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke z Miasén.
Drahoslava
2 So    Sv. muč. Mamant. Náš prep. otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha. Linda
3 Ne    Svätý hieromučeník Antim, nikomédijský biskup.
   Náš prepodobný otec Teoktist, spoluaskéta veľkého Eutymia.
Belo
4 Po    Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie.
   Svätý prorok Mojžiš, ktorý videl Boha.
Rozália
5 Ut    Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu. Regína
6 St    Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách. Alica
7 Št    Predprazdenstvo Narodenia presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Sózont. Marianna
8 Pi    Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. Miriama
9 So    Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna. Martina
10 Ne    Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora. Oleg
11 Po    Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská. Bystrík
12 Ut    Svätý hieromučeník Autonomos.
   V tento deň sa zakončuje sviatok Narodenia presvätej Bohorodičky.
Mária
13 St    Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha.
   Predprazdenstvo Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža.
Ctibor
14 Št    Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom. Ľubomil
15 Pi    Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka. Svätý veľkomučeník Nikita. Jolana
16 So    Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia. Ľudmila
17 Ne    Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska. Olympia
18 Po    Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup. Eugénia
19 Ut    Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont. Konštantín
20 St    Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci. Svätí mučeníci a vyznávači,
   veľké
knieža Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí divotvorcovia.
Anabela
21 Št    Svätý apoštol Kodrat z Magnézie. V tento deň sa zakončuje sviatok úct. Kríža. Matúš
22 Pi    Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup. Móric
23 So    Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Zdenka
24 Ne    Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla. Ľuboš, Ľubor
25 Po    Naša prepodobná matka Eufrozína. Vladislav
26 Ut    Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa. Edita
27 St    Svätý mučeník Kallistrat a jeho spoločníci. Náš prepodobný otec Níl. Cyprián
28 Št    Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón. Svätý Václav, český knieža. Václav
29 Pi    Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník. Michal, Michaela
30 So    Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska. Jarolím
JS calendar