1 So    Svätý prorok Nahum. Edmund
2 Ne    Svätý prorok Habakuk. Bibiána
3 Po    Svätý prorok Sofoniáš. Oldrich
4 Ut    Svätá veľkomučenica Barbora. Náš prepodobný otec Ján Damaský. Barbora, Barbara
5 St    Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený. Oto
6 Št    Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry. Mikuláš
7 Pi    Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup. Ambróz
8 So    Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. Marína
9 Ne    Náš prepodobný otec Patapios. Izabela
10 Po    Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf. Radúz
11 Ut    Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik. Hilda
12 St    Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup. Otília
13 Št    Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest. Lucia
14 Pi    Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik. Branislava, Bronislava
15 So    Svätý hieromučeník Eleuterios. Náš prepodobný otec Pavol z Latry.
   Náš otec svätý Štefan Vyznávač, sugdejský arcibiskup.
Ivica
16 Ne    Svätý prorok Aggeus. Albína
17 Po    Svätý prorok Daniel. Traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael. Kornélia
18 Ut    Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci. Slávka, Sláva
19 St    Svätý mučeník Bonifác. Judita
20 Št    Predprazdenstvo Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa
   Ježiša Krista. Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ.
Dagmara
21 Pi    Svätých Otcov. Svätá mučenica Juliána. Bohdan
22 So    Svätá veľkomučenica Anastázia. Adela
23 Ne    Desiati svätí mučeníci z Kréty. Nadežda
24 Po    Predvečer narodenia Pána. Svätá prepodobná mučenica Eugénia. Adam a Eva
25 Ut    Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. I. sviatok vianočný
26 St    Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke. Štefan
27 Št    Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan.
   Náš prep. otec a vyznávač Teodor Popísaný.
Filoména
28 Pi    Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii. Ivana, Ivona
29 So    Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v Betleheme, aby zabil Krista.
   Náš prepodobný otec Marcel, igumen kláštora mníchov stáleho bdenia.
Milada
30 Ne    Svätá mučenica Anýzia. Dávid
31 Po    Naša prepodobná matka Melánia Rímska. Silvester
JS calendar
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.