1 Št    Svätý mučeník Tryfón.                    Tatiana
2 Pi    Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.               Erik, Erika
3 So    Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna.                       Blažej
4 Ne    Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský.                  Veronika
5 Po    Svätá mučenica Agáta.                       Agáta
6 Ut    Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup.
   Svätý hieromučeník Silván, emesský biskup, a spoločníci.
                    Dorota
7 St    Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup.                     Vanda
8 Št    Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat. Svätý prorok Zachariáš.                          Zoja
9 Pi    Svätý mučeník Nikefor. V tento deň sa zakončuje sviatok Stretnutia.                    Zdenko
10 So    Svätý mučeník Charalampés.                   Gabriela
11 Ne    Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup.                    Dezider
12 Po    Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup.                        Perla
13 Ut    Náš prepodobný otec Martinián.                       Arpád
14 St    Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa,
   mníšskym menom Cyrila, učiteľa Slovanov.
  
Náš prepodobný otec Auxencius. Prepodobný Marón Pustovník, divotvorca.
                 Valentín
15 Št    Svätý apoštol Onezim.                 Pravoslav
16 Pi    Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci.                Ida, Liana
17 So    Svätý veľkomučeník Teodor Tirón.                 Miloslava
18 Ne    Náš otec svätý Lev, rímsky pápež.                    Jaromír
19 Po    Svätý apoštol Archippos.                       Vlasta
20 Ut    Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup.                         Lívia
21 St    Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov.
   Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie.
                  Eleonora
22 Št    Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu.                         Etela
23 Pi    Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup.     Roman, Romana
24 So    Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka,
   predchodcu a krstiteľa Jána.
  Matej
25 Ne    Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup. Frederik, Frederika
26 Po    Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup.                       Viktor
27 Ut    Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita.                Alexander
28 St    Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta.                      Zlatica
JS calendar
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.