Správca farnosti:  Mgr. Ján Pavlík
Adresa:
Telefón:
Mobil:
Email:

Autor stránok:
Email:
Gréckokatolícky farský úrad
Orlov 137
065 43  Orlov
okr. Stará Ľubovňa

052/ 4921138
0904738155
ojohnypavlik@gmail.com

Valentín Harčarik
orlov@fara.sk