Správca farnosti:  Mgr. Ján Pavlík
Adresa:Účet:

Telefón:
Mobil:
Email:

Autor stránok:
Email:
Gréckokatolícky farský úrad
Orlov 137
065 43  Orlov
okr. Stará Ľubovňa
SK27 0900 0000 0001 0386 3140

052/ 4921138
+421904738155
ojohnypavlik@gmail.com

Valentín Harčarik
orlov@fara.sk
Biblia