Správca farnosti:  PaedDr. Peter Iľko
Adresa:
Telefón:
Mobil:
Email:

Autor stránok:
Email:
Gréckokatolícky farský úrad
Orlov 137
065 43  Orlov
okr. Stará Ľubovňa

052/ 4921138
0910 152 400
peter.ilko@grkatpo.sk

Valentín Harčarik
orlov@fara.sk